DOQ

Dr. De Weger: ‘Besmettingsgraad met SARS-CoV-2 nam toe met een hogere concentratie pollen in de lucht’

Blootstelling aan pollen in de lucht verzwakt de immuunrespons tegen SARS-CoV-2. Wanneer er een hoge concentratie aan pollen in de lucht is, kan de besmettingsgraad van het virus hierdoor nog wat extra oplopen. “Belangrijke bevindingen”, zegt een van de onderzoekers dr. Letty de Weger. “Nu dit bekend is, kan nagedacht worden welke maatregelen dit aanvullende risico op besmetting zullen helpen tegengaan. Een belangrijke stap hierin lijkt mij dat we de mogelijkheid creëren om te kunnen voorspellen wanneer er hoge concentraties pollen in de lucht zijn. Een pollenverwachting”.

Het lag vrij voor de hand dat onderzoeker dr. Letty de Weger gevraagd werd deel te nemen aan de werkgroep COVID-19/POLLEN. De Weger, gepromoveerd bioloog, werkt al jaren bij het LUMC, alwaar zij naast diverse onderzoeken ook de pollentellingen verzorgt.

Bioloog-onderzoeker dr. Letty de Weger

Op het dak

“In Nederland hebben we twee pollenstations, namelijk die hier in Leiden en nog eentje in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond”, vertelt De Weger. “Of eigenlijk moet ik zeggen op het ziekenhuis, want de pollensamplers zijn op het dak van de ziekenhuizen bevestigd.” De pollentellingen worden door de Weger gepubliceerd op de website van het LUMC. “Doordat we wekelijks deze tellingen doen, inmiddels al jaren, hebben we natuurlijk behoorlijk wat data verzameld. Hierom vroeg collega Damialis of we met onze dataset mee wilden werken aan het COVID-19/POLLEN onderzoek.”

COVID-besmettingen en pollen

Eerdere onderzoeken met rhinovirus lieten zien dat pollen het aangeboren immuunsysteem verzwakken door de productie van antivirale interferonen te remmen. Het recente onderzoek met onder andere de data van De Weger, bestudeerde of SARS-CoV-2 besmettingen onder de bevolking hand in hand gaan met de blootstelling aan pollen in de lucht. “Dit is een heel groot, wereldwijd onderzoek”, benadrukt de Weger. “De studie bevat data van 130 pollenstations, over 31 landen en verdeeld over 5 continenten.”

“De besmettingen waren gerelateerd aan de pollenconcentraties die vier dagen ervoor waren gemeten”

Pollen en de eerste golf

De studieperiode liep van 1 januari tot 8 april 2020. Tussen 10 en 14 maart 2020 bracht een warmtefront een flinke toename van pollen in de lucht in Europa teweeg, en gelijktijdig werd de eerste grote golf van SARS-CoV-2 besmettingen gezien. Onderzoek naar alle verzamelde data van die periode liet zien dat aanwezige pollen in de lucht, in synergie met de luchtvochtigheid en de buitentemperatuur, verantwoordelijk waren voor 44% van de variabiliteit in de besmettingsgraad van het virus. De besmettingsgraad nam toe naarmate er een hogere concentratie pollen in de lucht was; bij een toename van 100 pollen/m3 zag men 4% toename van het aantal besmettingen. De Weger licht toe: “De besmettingen waren gerelateerd aan de pollenconcentraties die vier dagen ervoor waren gemeten. Het is overigens niet zo dat een toename in besmettingen kan worden toegeschreven aan een toename in het totaal aantal testen, omdat in die periode een zeer strikt testbeleid gold. Mensen met milde verkoudheids- of allergieklachten konden zich in die tijd niet laten testen. In de analyse werd ook gecorrigeerd voor bijvoorbeeld weekenden, omdat in de weekenden mogelijk minder testen werden afgenomen.”

“Er is voor dit onderzoek voor zeer veel confounders gecorrigeerd; dichtheid van de bevolking, buitentemperatuur, luchtvochtigheid, maatregelen zoals wel of geen lockdown…”

Heel zorgvuldig

De Weger benadrukt hoe streng en zorgvuldig het statistisch analyseplan voor dit onderzoek was. “Zo is voor zeer veel confounders gecorrigeerd. Denk hierbij aan de dichtheid van de bevolking rondom het teststation, de buitentemperatuur, de luchtvochtigheid, de maatregelen, zoals wel of geen lockdown, strenge of juist weinig lockdown maatregelen… Ik kan maar één belangrijke confounder bedenken waarvoor niet is gecorrigeerd in dit onderzoek, en dat is luchtverontreiniging. Toch is begrijpelijk dat deze niet is meegenomen in de analyse, want het was praktisch niet haalbaar of uitvoerbaar om op dezelfde locaties als de pollenstations ook data te hebben van diverse parameters van luchtverontreiniging.”

“Als er veel pollen in de lucht zijn, kan het aantal besmettingen net wat hoger liggen”

Duwtje

De Weger geeft het belang aan van nuancering bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. “We zien dat de aanwezigheid van pollen in de lucht een effect heeft op de besmettingsgraad van SARS-CoV-2, maar je moet je wel realiseren dat pollen slechts één modulerende factor zijn, zelfs een van de velen. Uiteindelijk wordt de besmettingsgraad gestuurd door het virus in de gelegenheid te stellen over te dragen van mens op mens, dus door sociaal contact. De hoeveelheid pollen in de lucht duwt die besmettingsgraad nog een klein beetje extra. Dat zagen we ook in Zwitserland, waar in drie plaatsen de pollenconcentraties werden gemeten. Deze steden hadden dezelfde bevolkingsdichtheid, klimaat en lockdown-maatregelen, maar bij de plaats met het hoogste pollengehalte was de besmettingsgraad net wat hoger. En zo moet je het zien, als er veel pollen in de lucht zijn kan het aantal besmettingen net wat hoger liggen.”

“Het is nu echt hoog tijd voor een pollenverwachting, nu we weten dat het SARS-CoV-2 virus extra de kop op kan steken tijdens dagen van hoge pollenexpositie”

Pollen-weerbericht

De Weger realiseert zich dat nu bekend is dat pollen in de lucht een relatie hebben met het aantal positieve testen, er ook maatregelen getroffen kunnen worden om dit extra risico terug te dringen. “Ik denk dat het aan de overheid is om te beslissen of dit in de vorm moet van extra beschermingsmaatregelen bij kwetsbare groepen tijdens het pollenseizoen, maar allereerst lijkt me dat we goed moeten kunnen voorspellen wanneer er hoge pollenconcentraties in de lucht zullen zijn. We hebben weliswaar een weerbericht en een luchtverontreinigingsbericht, die verwachtingen over het weer en luchtkwaliteit uitspreken, maar het is mijns inziens nu echt hoog tijd voor een pollenverwachting. Die behoefte was er al langer, voor hooikoortspatiënten, maar krijgt nu meer urgentie hoop ik, nu we weten dat het SARS-CoV-2 virus extra de kop op kan steken tijdens dagen van hoge pollenexpositie.”


Referentie: Damialis A, Gilles S, Sofiev M et al. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. PNAS 2021 Mar 23;118(12):e2019034118 https://doi.org/10.1073/pnas.2019034118

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx