DOQ

Dr. Egberts: ‘Verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress spelen mogelijke rol bij pathofysiologie van delirium’

Dr. Angelique Egberts, apotheker in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, heeft voor haar promotieonderzoek verschillende stoffen in het bloed onderzocht die mogelijk een rol spelen in de pathofysiologie van delirium. De onderzoeksresultaten steunen de hypothese dat een verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress een rol kunnen spelen bij de pathofysiologie van delirium. Ook vond zij in haar onderzoek dat patiënten die anticholinerge medicatie gebruikten een hogere kans hadden op een delirium bij een ziekenhuisopname dan patiënten die deze medicatie niet gebruikten.

Eén op de drie ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, ontwikkelt een delier. Hoewel een delier zeer frequent voorkomt bij ouderen en een grote impact heeft op zowel de patiënten zelf als de gezondheidszorg, is er nog veel onbekend over de pathofysiologie en de mogelijke rol van geneesmiddelen. Dr. Angelique Egberts, inmiddels apotheker in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, promoveerde dit jaar aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Delirium in Old Age: Pathophysiological and Pharmacological Aspects’.

Verminderde neuroprotectie

Tijdens haar promotieonderzoek heeft Egberts verschillende stoffen in het bloed onderzocht die mogelijk een rol spelen in de pathofysiologie van delier. Bij patiënten van ≥ 65 jaar met en zonder delier die acuut ziek waren opgenomen in het ziekenhuis, vergeleek ze de plasmaspiegels van neopterine, interleukine-6 (IL-6) en insulin-like growth factor-1 (IGF-1). “Bij patiënten met een delirium vonden we significant hogere neopterine- en IL-6-spiegels en significant

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »