Dr. Foudraine: ‘Kwaliteitsslag bij patiënten na reanimatie met “de Venlose methode”’

mm
Gerben Stolk
Redactioneel,
21 december 2020

Sneller ontwaken en daardoor een kleinere kans maken op een delier. Patiënten die na een reanimatie zijn opgenomen op de ic van VieCuri, kunnen hun voordeel doen met een behandeling die intensivisten van het Venlose ziekenhuis sinds vijf jaar als enige in ons land hanteren. “We helpen ook graag collega’s uit andere medisch centra op weg richting deze techniek en de vereiste veiligheid”, zegt internist dr. Norbert Foudraine. 

Wie gereanimeerd is, krijgt na de opname op de intensive care standaard medicijnen om tijdens de eerste dag in slaap te blijven. Het doel hiervan is vooral bescherming van de hersenen. Om dezelfde redenen worden in veel ziekenhuizen patiënten gekoeld. In 2015 heeft anesthesioloog-intensivist dr. Alex Bos een voor Nederland nieuwe methode van sedatie geïntroduceerd, die effectief gebleken is en tot minder bijwerkingen leidt.  

Internist-intensivist dr. Norbert Foudraine

Kortere ligduur 

In november hebben internist-intensivist dr. Norbert Foudraine en anesthesioloog-intensivist dr. Alex Bos hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in het internationale medische tijdschrift Resuscitation. “We hebben gevonden dat onze nieuwe combinatie van behandelen leidde tot een kortere ic-opname en een kortere ligduur in het ziekenhuis”, vertelt Foudraine. “Gemiddeld scheelde het vier dagen. Bovendien stelden we vast dat na de inzet van de nieuwe techniek bij minder dan de helft van de patiënten een delier ontstond. Een gunstig resultaat, want een delier is een angstige ervaring voor patiënt én omgeving en heeft voor de patiënt op termijn negatieve invloed.”  

Twee onderdelen 

Bos en Foudraine leggen uit wat ‘de Venlose methode’ inhoudt. Het bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste worden patiënten minder intensief gekoeld dan voorheen. Minder koelen betekent uiteindelijk een kortere tijd om weer op te warmen naar een normale lichaamstemperatuur. “Wat nieuw is, is de wijze waarop patiënten in slaap worden gehouden”, zegt Bos. “Voorheen ging dit met medicatie via een infuus, nu krijgen patiënten een slaapmiddel via het beademingsbuisje, een techniek die bekend is van de OK, maar niet eenvoudig op ic was toe te passen.” 

“In de meeste ziekenhuizen is het gebruikelijk de patiënt te koelen tot een lichaamstemperatuur van 32 graden Celsius. Wij gaan niet verder dan tot 36 graden” 

Koelen 

Studies uit andere centra hadden duidelijk gemaakt dat koelen niet nodig is zolang patiënten geen koorts krijgen. Bos: “In VieCuri is daarop besloten niet te stoppen met koelen, maar wel af te wijken van de reguliere behandeling. In de meeste ziekenhuizen is het gebruikelijk de patiënt te koelen tot een lichaamstemperatuur van 32 graden Celsius. Wij gaan niet verder dan tot 36 graden. Dat scheelt sowieso veel koel- en opwarmtijd, omdat het langzame processen zijn.” 

Slaap 

Anesthesioloog-intensivist dr. Alex Bos

Over het slaapmiddel sevofluraan zegt Bos: “De reguliere vorm van patiënten in slaap houden op een ic is slaapmedicatie geven via een infuus. De middelen die daarvoor gebruikt worden, hebben veel nadelen en werken vaak lang na, waardoor er een grotere kans is op problemen in de ontwakingsfase en het herstel daarna. Door een dampvormig slaapmiddel in te ademen, blijft een patiënt op een beter gecontroleerde manier in slaap en is na het stoppen onmiddellijk te zien hoe het herstel van hersenfuncties is. Het middel heeft geen resteffecten.” 

“De patiënt wordt eerder wakker, zodat de familie ook eerder weet of de patiënt er goed uit zal komen” 

Voordelen 

Foudraine en Bos spreken van een forse kwaliteitsslag. “We zeggen dit óók, omdat er een voordeel is voor de familie”, zegt Foudraine. “De patiënt wordt eerder wakker, zodat de familie ook eerder weet of de patiënt er goed uit zal komen. Is er sprake van schade door de reanimatie, dan is dit in een heel vroeg stadium met familie te delen. De periode van onzekerheid is daarmee aanzienlijk korter.” De benadering is eveneens kostenbesparend. Een kortere behandeling en ligduur resulteren in lagere kosten en impliceren een kleinere kans op complicaties. 

“Wij zijn van mening dat deze behandeling overal is uit te voeren als er sprake is van een goed protocol, voldoende scholing en adequate veiligheidsmaatregelen” 

Goed protocol 

VieCuri is het enige ziekenhuis in ons land waar de combinatiebehandeling wordt toegepast. Zouden andere medische centra er ook mee kunnen beginnen? Foudraine: “Veel dokters op de ic zijn huiverig voor het toedienen van stoffen die tot voor kort uitsluitend op de OK werden gebruikt, maar wij zijn van mening dat deze behandeling overal is uit te voeren als er sprake is van een goed protocol, voldoende scholing en adequate veiligheidsmaatregelen. Wij helpen andere ziekenhuizen graag op het vlak van de techniek en veiligheid. VieCuri heeft veel ervaring opgedaan in de afgelopen vijf jaar.” 

, , ,
Deel dit artikel