Dr. In ‘t Veen: ‘Corona test met e-Nose levert tijdwinst en is minder belastend voor de patiënt’

mm
Brenda Kluijver
Redactioneel,
9 november 2020

Met de elektronische neus, de e-Nose, werd al ervaring opgedaan in het vaststellen van influenza, astma, COPD en longkanker. Nu is deze techniek ook in de running om uitkomst te bieden bij COVID-19, zowel in teststraten als in ziekenhuizen. De betrouwbaarheid van de test is erg hoog. Longarts dr. Hans in ‘t Veen van het  Franciscus Gasthuis en Vlietland: We kunnen juichen, maar het is nog wel vroeg. 

De Spironose, bekend onder de naam e-Nose, is onlangs op 1800 patiënten getest in de teststraat van de GGD Amsterdam. Het apparaat meet vluchtige organische componenten in de adem van mensen, analyseert de samenstelling en stelt na correctie van de omgevingslucht vast of iemand een ziekte heeft of niet. “Van de 1800 mensen in de teststraat is bij driekwart met zekerheid vastgesteld dat zij geen corona hadden. Bij een kwart van de mensen kon uitsluiting niet worden gegeven; zij moesten een vervolgtest doen”, licht longarts In ‘t Veen toe. “De betrouwbaarheid van de test is erg hoog. We zijn nu bezig de eNose te valideren in het ziekenhuis.” 

Longarts dr. Hans in ’t Veen en medisch student E. Visser

“VWS heeft honderden apparaten besteld en het is de bedoeling dat die in november, december en januari verspreid worden over de GGD’s in het land” 

Voordelen

Omdat de e-Nose binnen een minuut bij een groot deel van de mensen met zekerheid kan stellen dat er geen corona-infectie is, hoeft driekwart van de testpersonen niet in quarantaine. “Tijdswinst is een belangrijk voordeel van de e-Nose, maar ook is de test minder belastend voor patiënten. Bovendien heb je veel minder materialen nodig, zoals PCR-strips en een lab. Het apparaat kan op iedere gewenste locatie worden neergezet. Werken met de e-Nose verlaagt de druk op GGD’s”, aldus de longarts. “Het ministerie van VWS heeft honderden apparaten besteld en het is de bedoeling dat die in november, december en januari verspreid worden over de GGD’s in het land en mogelijk beschikbaar worden voor zorgpersoneel.” 

“Met de e-Nose test kun je reguliere zorg op poli’s bijvoorbeeld beter laten doorgaan” 

Complexe populatie 

In ‘t Veen en collega’s van het LUMC  zijn nu ook bezig om de e-Nose in te zetten bij corona-positieve patiënten in het ziekenhuis. “Die populatie is complexer: je hebt er te maken met meer comorbiditeit en meer comedicatie, wat allemaal van invloed kan zijn op het adempatroon. We hopen met deze toepassing van de e-nose straks de besmettelijke van de bevattelijke mensen te kunnen onderscheiden. Toepassing van de e-Nose is niet alleen interessant bij patiënten, maar ook om verder te kijken bij zorgpersoneel. Met een test als deze kun je reguliere zorg op poli’s bijvoorbeeld beter laten doorgaan,” zegt In ‘t Veen. 

Gevalideerd 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft intussen een richtlijn opgesteld voor de betrouwbaarheid van sneltests, Nederland nog niet. Wel is de e-Nose voldoende gevalideerd en betrouwbaar gebleken door het onderzoek van In ‘t Veen en collega’s. Die vastgestelde betrouwbaarheid geldt ook voor de LAMP-test van TNO en de sneltesten van de bedrijven Abbott of BD. De e-Nose is een apparaat van het Leidse bedrijf Breathomix. “De fabrikant zelf kwam bij de eerste coronagolf op het idee om de e-Nose te gaan testen op mensen die mogelijk besmet zijn met corona, omdat ook influenza er goed aantoonbaar mee is”, aldus In ‘t Veen. Naast zijn eigen ziekenhuis doen ook het LUMC en de GGD Amsterdam mee met het onderzoek.  

, , , ,
Deel dit artikel