DOQ

Dr. Jager: ‘Het is tijd om overbehandeling borstkanker echt te gaan voorkomen’

Lange tijd was de gedachte bij borstkankerbehandeling: hoe meer, hoe beter. Volgens internist-oncoloog dr. Jager van het Erasmus MC is dat aan het veranderen, en staat het voorkomen van overbehandeling nu hoog op de agenda.

“De prognose van mensen met vroeg stadium borstkanker is enorm verbeterd, maar dit heeft wel geleid tot veel overbehandeling. Dat hebben we tot nu toe altijd geaccepteerd”, zegt internist-oncoloog dr. Agnes Jager van het Erasmus MC. “Nu de prognose sterk verbeterd is en de ziekte bij minder mensen terugkeert, is de tijd gekomen om verder onderzoek te doen naar wie werkelijk baat heeft bij welke therapie. Er zijn patiënten die alleen met resectie en eventueel bestraling al genezen zijn, maar hoe selecteer je die mensen? En als chemotherapie wel nodig is, hoe behandel je dan alleen die patiënten waarbij de therapie ook effectief is? Als we antwoorden op deze vragen hebben, is er minder overbehandeling. En dat betekent: minder bijwerkingen, minder toxiciteit, minder ziekenhuisbezoeken en natuurlijk op de laatste plaats een kostenbesparing.”

Internist Agnes Jager (Foto: Marlou Pulles, Puur Pulles fotografie)

Tendens

Als onderzoeker bij het Erasmus MC Kanker Instituut voert Jager zelf onderzoek uit naar hoe overbehandeling te voorkomen is. Het onderzoek richt zich op twee zaken: het buiten het lichaam testen van behandelingen op tumorweefsel, en vroegdetectie van achtergebleven borstkankercellen bij vrouwen met vroege borstkanker. “Met de eerste tests kunnen we achterhalen welke patiënten wel of niet goed reageren op een behandeling, en het tweede onderzoek helpt ons een betere selectie te maken van patiënten die de ziekte wel of niet terug zullen krijgen”, licht Jager toe. “Van bestraling tot chirurgie en van chemo- tot antihormonale therapie: in de borstkankerzorg is er een tendens gaande om overbehandeling tegen te gaan. We moeten nu, met alle beschikbare kennis van de afgelopen jaren, hier massaal op inzetten.”

Bespreekbaar maken

In de dagelijkse praktijk merkt Jager dat het willen voorkomen van overbehandeling ook bij patiënten aanslaat. “Ik geef mensen, daar waar er gelijkwaardige behandelingsmogelijkheden zijn, zoveel mogelijk informatie over die mogelijkheden. De patiënt kan zo een weloverwogen keuze maken voor een therapie. Je merkt dat patiënten steeds meer aandacht hebben voor kwaliteit van leven en dus niet alle mogelijke toxiciteit accepteren als de winst van de behandeling beperkt is. Behandeld worden zonder resultaat en dan wel bijvoorbeeld lange termijn-toxiciteit ontwikkelen, is natuurlijk buitengewoon vervelend voor patiënten. De tijd nemen om deze soms lastige materie voor patiënten – maar ook voor artsen – goed uit te leggen, is mijns inziens een voorwaardelijke stap om meer te de-escaleren in de oncologische zorg.”

Shared decision making

Het samen met de patiënt proberen tot een weloverwogen keuze te komen: dr. Jager vindt het een prachtig onderdeel van het vak. “Maar shared decision making blijkt niet voor iedereen een kans. Sommige patiënten vinden het heel lastig om tot een keuze te komen. Het kan voor mensen toch voelen alsof ze een verkeerde keuze kunnen maken en dan raken ze er alleen maar overstuur van”, zegt Jager. “Shared decision making werkt dus niet altijd. Heden proberen we zoveel mogelijk de behandeling af te stemmen op de tumorbiologie. Maar ook de communicatie met de patiënten zal geïndividualiseerd moeten worden. Dus we zouden naast personalized medicine vooral ook moeten streven naar personalized care.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx