Dr. Keesenberg: ‘Bezuiniging op fysiotherapie leidt bij COPD tot kostenstijging vanwege dure medisch specialistische zorg’

mm
redactie
Redactioneel,
18 februari 2020

COPD-patiënten hebben baat bij regelmatige fysiotherapie. Voor deze patiënten betekent intensieve fysiotherapie een betere kwaliteit van leven, een betere overall conditie en het voorkómen van longaanvallen die ziekenhuisopname noodzakelijk maken.

Uit een recent verschenen effectstudie van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap is nu duidelijk gebleken dat minder fysiotherapie bij deze patiënten ook direct leidt tot een toename van het aantal longaanvallen. Deze constatering komt kort nadat de minister onlangs op vragen van Kamerlid Ploumen antwoordde dat dat verband niet bestaat. Aan de studie hebben patiënten van 22 praktijken deelgenomen.

(Foto: Pixabay)

Meer klachten

De studie van Fysiotherapie & Wetenschap is gestart omdat het Zorginstituut Nederland – dat onlangs ook al in opspraak kwam door het sluiten van een kliniek voor astmapatiënten in Davos –  in 2019 het aantal fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met (zeer) ernstig COPD plotseling verminderde. Uit het onderzoek bleek onder meer dat COPD-patiënten die maar één keer per week kwamen revalideren aanzienlijk meer klachten hadden, vaker een ziekhuisopname en vaker medicatie (antibioticum) nodig hadden.

“Door minder fysiotherapeutische revalidatie leidt het aantal toegenomen exacerbaties tot sterkere achteruitgang van de al sterk beperkte longfunctie van COPD-patiënten”

Longaanvallen

Daarbij komt dat COPD-patiënten na elke longaanval een slechtere conditie dan voorheen hebben. Dat leidt weer tot meer klachten, een langere herstelperiode en meer zorgkosten. Longaanvallen (en dus dure ziekenhuisopname) kunnen voorkomen worden met specialistische begeleiding van deze patiënten door gerichte fysiotherapeutische revalidatie.

Achteruitgang longfunctie

Initiatiefnemer van het onderzoek Drs. Martin Keesenberg is fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper: “Ik maak mij zorgen om de patiënten met COPD omdat door minder fysiotherapeutische revalidatie het aantal toegenomen exacerbaties leidt tot een sterkere achteruitgang van de al sterk beperkte longfunctie van COPD-patiënten. De bezuiniging van het Zorginstituut op de eerstelijns fysiotherapie zal dan ook leiden tot een directe kostenstijging vanwege de dure medisch specialistische zorg in de tweede lijn. We staan met zijn allen voor de uitdaging van de stijgende zorgkosten, maar van dit soort bezuinigingen wordt de patiënt de dupe. Ik denk dat dit onderzoek voldoende aantoont dat de bezuiniging van het Zorginstituut direct moet worden teruggedraaid, zodat patiënten met ernstig COPD weer de kwaliteit van leven krijgen waar zij recht op hebben.”

De resultaten van het onderzoek worden vanaf 1 juni aanstaande gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke journal.

Bron: Centrum Fysiotherapie & Wetenschap

, ,
Deel dit artikel