Dr. Laan: ‘Het effect van de de-implementatie strategie bleef behouden tot het einde van onze metingen’

mm
Marten Dooper
Redactioneel,
14 april 2021

Niet alle zorg die in de dagelijkse praktijk wordt toegepast is zinnig. Internist i.o. dr. Bart Laan (Amsterdam UMC) ontwikkelde onder andere een succesvolle de-implementatie strategie die onterecht gebruik van infusen en katheters terugdringt.

We leven dan wel in het tijdperk van evidence based medicine, dat wil niet zeggen dat in de dagelijkse klinische praktijk alle (be)handelingen effectief en zinvol zijn. “Een studie in de Verenigde Staten schatte zo’n zeven jaar geleden dat ongeveer een kwart van de geleverde zorg viel onder het predicaat low-value care, oftewel zorg waar de patiënt amper of geen baat bij heeft. Terwijl die zorg wel geld kost en mogelijk schade veroorzaakt bij de patiënt”, zegt internist i.o. dr. Bart Laan. Ook in Nederland is het afgelopen decennium meer aandacht gekomen voor ‘onnodige’ of ‘niet-gepaste zorg.’ Onder ander via het landelijk programma Doen of Laten. “De grens tussen zinvolle en niet zinvolle zorg is niet altijd haarscherp te trekken. Doen en Laten richt zich daarom in eerste instantie op het uitbannen van zorg waarvan is aangetoond dat deze geen toegevoegde waarde voor de patiënt heeft, en mogelijk zelfs schadelijke gevolgen voor de patiënt kan hebben.”

Internist i.o dr. Bart Laan

Praktijkervaring

Voor zijn promotieonderzoek richtte Laan zich op twee vormen van ‘niet-gepaste’ zorg: het onterecht gebruik van katheters en infusen en de overbehandeling van asymptomatische bacteriurie. “Het eerste onderwerp kwam rechtstreeks voort uit de praktijkervaring van mijn promotor, internist-infectioloog prof. Suzanne Geerlings, hooglera

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel