DOQ

Dr. Meeder, nieuwe voorzitter NVVC: ‘Wij willen een stem behouden in inrichting van het zorglandschap’

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een nieuwe voorzitter: dr. Joan Meeder, cardioloog in VieCuri Medisch Centrum. Hij wil méér doen dan alleen een goede cardioloog zijn: “Ik wil ook de inhoud en het rendement van ons werk verbeteren.” Hij licht zijn agendapunten toe.

De vraag om het voorzitterschap van de NVVC op zich te nemen kwam voor cardioloog dr. Joan Meeder op het goede moment. “We hebben jarenlang heel goed kunnen werken in de Nederlandse zorg en de cardiologie staat daarbij – ook in internationaal perspectief – in hoog aanzien. Hierbij heeft de Nederlandse ziekenhuiszorg het hoogste rendement van de hele wereld. Alleen zien we nu het zorglandschap veranderen en zien we een terechte toenemende maatschappelijke druk om de zorgkosten niet verder te laten groeien. De politiek heeft zich de zorg steeds meer eigen gemaakt. Ze wil nu zelfs het basispakket en de inrichting van het zorglandschap gaan bepalen. Maar daarin willen wij als wetenschappelijke verenigingen ook een stem blijven houden. Dat lukt op basis van goede argumenten beter dan door star te zijn. Daarin wil ik als voorzitter van de NVVC een rol spelen.”

Dr. Joan Meeder, cardioloog in VieCuri Medisch Centrum

“Wij hebben als NVVC de handschoen opgenomen om – niet alleen op basis van de theorie maar ook de praktijk – te bepalen welke behandeling in welke situatie het meest optimaal is”

Keuzes op basis van medische inhoud

Meeder zegt dit te doen omdat bij de beleidsmakers bij overheid en zorgverzekeraars de kennis over de dagelijkse medische praktijk – ‘de werkvloer’ – verder op de achtergrond is geraakt. “Het gevolg is dat soms keuzes worden gemaakt die niet gebaseerd zijn op een reëel beeld van de werkelijkheid in de zorg”, zegt hij. “Keuzes op het gebied van medicatie bijvoorbeeld, waarbij meer wordt gekeken naar de prijs dan naar de vraag welke gevolgen een keuze heeft voor effectiviteit, bijwerkingen en medicatietrouw. Maar ook keuzes in behandelingen, op ons vakgebied bijvoorbeeld voor de behandeling van pijn op de borst.”

“Naar aanleiding van verbetersignalementen op dit gebied hebben wij als NVVC de handschoen opgenomen om – niet alleen op basis van de theorie maar ook de praktijk – te bepalen welke behandeling in welke situatie het meest optimaal is. Keuzes op basis van medische inhoud en bewezen effectiviteit dus, en niet alleen op basis van kosten. We hopen binnen afzienbare tijd op basis van data van 6.600 patiënten hierover gerichte input te kunnen bieden. Daarmee hopen we ook meteen een halt te kunnen toeroepen aan de te grote praktijkvariatie die nu bestaat in behandeling van pijn op de borst.”

Aanpakken werkloosheid jonge klaren

Een ander onderwerp waarmee Meeder aan de slag wil, is de arbeidsmarktproblematiek onder jonge klaren: “Een probleem dat onder invloed van de coronacrisis heel acuut is ontstaan. Voor die tijd was de werkloosheid lager dan één procent en hadden de meeste jonge klaren na drie jaar een vast contract. Nu is de werkloosheid fors en zijn vaste aanstellingen verder weg dan ooit. In mijn maiden speech als voorzitter heb ik daarom de oproep aan mijn vakgenoten gedaan om alle stilgezette vacatures en kwaliteitsprojecten weer op gang te brengen, en aan iedereen die denkt toe te zijn aan werken in deeltijd om daarin op korte termijn een stap te zetten.”

“Ook moeten we kijken of we op andere manieren de in- en uitstroom beter op elkaar kunnen afstemmen. In dit laatste is de Federatie Medisch Specialisten (FMS) weliswaar leidend, maar we kunnen als wetenschappelijke verenigingen ook – in goed overleg met de jonge klaren – ons hiervoor inspannen.”

Samenwerking: “Met de groeiende zorgzwaarte en de krimpende budgetten een pregnanter onderwerp dan ooit tevoren”

Aandacht voor samenwerking

Verder wil Meeder aandacht blijven besteden aan de samenwerking met huisartsen en alle andere betrokkenen in de netwerkgeneeskunde. “Met de groeiende zorgzwaarte en de krimpende budgetten een pregnanter onderwerp dan ooit tevoren”, aldus Meeder. “We hebben al vanaf 2011 hard gewerkt om die netwerkvorming handen en voeten te geven. Dat doen we met behulp van het ‘NVVC Connect’-programma in geheel Nederland door goede afspraken te maken. Vanaf 2021 testen we in regio’s met sleutelinterventies uit hoe de samenwerking in het netwerk en de behandeling van de patiënt op het gebied van acuut coronair syndroom (pijn op de borst), hartfalen en boezemfibrilleren verbeterd kan worden. Het patiëntenperspectief is hierbij erg belangrijk.”

“Om deze initiatieven te kunnen ontplooien was het tot voor kort steeds subsidies sprokkelen, maar nu begint er draagvlak en momentum te komen bij subsidieverstrekkers om hier structureel werk van te maken. Het feit dat Marcel Daniels, oud-voorzitter van de FMS, bereid is gevonden om de nieuwe voorzitter van het Connect Bestuur te worden, is in dit opzicht veelzeggend. Als hij het geen goede kans van slagen gaf, zou hij hier geen energie en tijd in willen steken.”

“Er moeten stappen worden gezet om – in goed overleg met ook de zorgverzekeraars – het rendementsprobleem op te lossen”

Oplossen rendementsprobleem

Digitalisering van de zorg speelt hierin een belangrijke rol. “Daarin lopen we als cardiologen wel een beetje voorop ”, vertelt Meeder. “Om daaraan meer structuur te geven, hebben we binnen de NVVC de werkgroep Zorg op Afstand opgericht. Gelukkig begint bij het ministerie van VWS en bij de Nederlandse Zorgautoriteit ondertussen het besef te landen dat bij de uitvoering van initiatieven op het gebied van digitalisering niet alleen de zorgkosten dalen, maar dat meestal de inkomsten voor het ziekenhuis harder dalen. Daarin moeten stappen worden gezet om – in goed overleg met ook de zorgverzekeraars – dit rendementsprobleem op te kunnen lossen. Het voordeel van zorg op afstand voor de patiënt is duidelijk: die heeft vanuit huis direct contact met zijn zorgverlener. Vooropgesteld natuurlijk dat de gegevensuitwisseling goed gestroomlijnd is.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx