Dr. Riezebos: ‘Met de Hartcentrum-app ontstaat een veel completer beeld van de patiënt, zijn ziekte, leefstijl en hartritme’

mm
Gerben Stolk
Redactioneel,
29 juli 2020

Niet meer het ziekenhuis bezoeken, maar vanuit de eigen omgeving een medisch team van OLVG voorzien van de gewenste informatie. Al ruim 130 stabiele poliklinische patiënten van het OLVG Hartcentrum doen hun voordeel met een speciaal ontwikkelde app. “OLVG heeft als doelstelling dat uiteindelijk de helft van de electieve zorg digitaal wordt geleverd”, zegt cardioloog dr. Robert Riezebos. “Deze app gaat daar een mooie bijdrage aan leveren.” 

Onder druk wordt alles vloeibaar. De coronacrisis heeft daar vele voorbeelden van laten zien. Mede dankzij verruimde declaratiemogelijkheden deden bijvoorbeeld zorgverleners in huisartsenpraktijken opeens iets wat al jaren min of meer op hun to-do-lijst stond, maar nooit werd afgevinkt: op grote schaal beeldbellen en digitale consulten voeren met patiënten. OLVG toont onder invloed van COVID-19 ook een fraai staaltje. Dankzij de ‘OLVG Hartcentrum app’ is het mogelijk dat patiënten worden gemonitord zonder dat zij het ziekenhuis bezoeken. Blijkt het nodig te zijn, dan kunnen zij alsnog worden geholpen in het medisch centrum zelf. 

Cardioloog dr. Robert Riezebos

Minder capaciteit 

Cardioloog dr. Robert Riezebos is hoofd van het OLVG Hartcentrum. Hij vertelt: “De app was al een aantal jaren in ontwikkeling. Er was promotieonderzoek naar verricht, we hadden erover gepubliceerd, maar de praktische toepassing was nog nauwelijks van de grond gekomen. Door corona is dit in een stroomversnelling geraakt. Tijdens de crisis ontstond in het ziekenhuis minder capaciteit, zeker voor onze electieve en poliklinische patiënten. Wij stelden ons de vraag: hoe kunnen wij deze patiënten goed en veilig blijven begeleiden en, het belangrijkst, hoe kunnen we buiten het ziekenhuis selecteren wie naar het ziekenhuis moet komen en wie digitaal of telefonisch kan worden gevolgd?”  

“De praktische toepassing van de Hartcentrum-app was nog nauwelijks van de grond gekomen. Door corona is dit in een stroomversnelling geraakt” 

Continuïteit van zorg 

Riezebos en zijn collega’s besloten de Hartcentrum-app te introduceren om stabiele patiënten continuïteit van zorg te bieden. “Het gaat om patiënten uit drie poliklinisch groepen”, zegt hij. “Eén: mensen die pijn op de borst hebben gehad, mensen dus met bijvoorbeeld een verleden van een infarct of angina pectoris. Twee: patiënten met hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren. En drie: mensen met kortademigheid. Dat zijn vaak patiënten met hartfalen: een verminderde pompfunctie of een stijf hart.” 

Hartslag en -ritme 

Via hun smartphone of iPhone geven patiënten informatie door aan het medisch team in OLVG, dat bestaat uit doktersassistentes, verpleegkundigen en cardiologen. Riezebos: “De app vraagt allereerst naar eventuele klachten. Bijvoorbeeld: hoe gaat het, hoe vaak heeft u klachten gehad, nemen de klachten toe? Verder wordt de patiënt verzocht informatie over zijn lifestyle in te voeren, zoals ‘Rookt u?’, ‘Drinkt u?’ en ‘Zo ja, hoeveel?’. Tot slot willen we graag meer objectieve meetgegevens hebben. De app vraagt de patiënt de bloeddruk te meten en de informatie in te voeren. Sinds kort kan de gebruiker ook betrouwbaar zijn hartslag en -ritme laten meten door zijn telefoon. Zo kunnen we bijvoorbeeld op afstand vaststellen dat iemand boezemfibrilleren heeft.” 

“Hoe kunnen we buiten het ziekenhuis selecteren wie naar het ziekenhuis moet komen en wie digitaal of telefonisch kan worden gevolgd” 

Completer beeld 

De app kan volgens Riezebos bijdragen aan betere zorg. “Neem een stabiele patiënt met boezemfibrilleren. Die komt normaliter een of twee keer per jaar naar het ziekenhuis voor een controle van ongeveer tien minuten. Er wordt een ECG gemaakt, wat neerkomt op een registratie van tien seconden, en er is die ene bloeddrukmeting per half jaar of jaar. Omdat de meting wordt gedaan in het ziekenhuis, zijn veel patiënten een beetje gespannen en krijg je vaak geen representatief beeld. Eigenlijk is het ridicuul dat we beleid durven te maken op deze gegevens. Met een app ontstaat een veel completer beeld van de patiënt, zijn ziekte, leefstijl en hartritme. Er zijn dan meer metingen, die bovendien worden verricht in een representatievere omgeving. Als wij de patiënt op deze manier blijven volgen, denk ik dat wij hem beter leren kennen en dus ook beter kunnen handelen dan voorheen.” 

“Sinds kort kan de gebruiker ook betrouwbaar zijn hartslag en -ritme laten meten door zijn telefoon” 

Terras in Parijs 

Nu al ruim 130 patiënten de app hebben gedownload, ervaart het OLVG Hartcentrum op grote schaal de pluspunten. Wanneer precies raakte Riezebos zelf enthousiast en overtuigd? “Dat gebeurde tijdens de ontwikkelingsfase”, zegt hij. “Eén specifieke ervaring motiveerde mij toen door te gaan met de ontwikkeling. De meerwaarde bleek zó groot te zijn.” De cardioloog vertelt: “Een toenmalige collega had af en toe last van boezemfibrilleren; soms trad een hartritmestoornis op. Wij zaten in de ontwikkeling van deze app en ik vroeg mijn collega deze te downloaden en zijn ervaringen en tips met ons te delen. Op een gegeven moment kreeg ik een appje van hem. Hij was met vakantie in Parijs, zat op een terras en voelde zich niet zo lekker. Hij liet me weten dat hij met zijn app een registratie van zijn hartritme had gemaakt en de gegevens naar mij gestuurd. Ik zag dat er sprake was van boezemfibrilleren. Mijn advies: neem een flecainide-tablet en stuur me over een uur een nieuwe meting. Na een uur ontving ik opnieuw een appje. De collega zag zelf dat zijn hartritme weer normaal was.” 

“Nu kon dit allemaal worden vermeden met een meting en een medicijn op een terras” 

Patiëntvriendelijk 

Riezebos vervolgt: “Toen dacht ik: dit is zó patiëntvriendelijk. Vergelijk het eens met het alternatief. Dan zou de collega niet hebben geweten wat er aan de hand was en zou hij in Frankrijk naar een weekenddokter zijn gegaan. Waarschijnlijk had deze hem naar een ziekenhuis gestuurd, zou daar een ECG zijn gemaakt, had het Franse ziekenhuis in het Nederlands opgestelde gegevens moeten opvragen, zou de collega zijn behandeld, had hij misschien een nacht moeten blijven en zou een declaratie zijn ingediend bij de zorgverzekeraar. Nu kon dit allemaal worden vermeden met een meting en een medicijn op een terras.”    


De OLVG Hartcentrum app is een initiatief van het OLVG Hartcentrum in samenwerking met twee partijen. Luscii ontwikkelde het platform, dat ook onder meer de OLVG Corona check mogelijk maakt. Happitech zorgde ervoor dat de smartphone of iPhone de hartslag en het hartritme kan meten. 

, , ,
Deel dit artikel