DOQ

Dr. Václavů: ‘Brein sikkelcelpatiënt leert leven met zuurstofgebrek’

Het brein van een patiënt met sikkelcelziekte past zich aan aan het chronisch zuurstofgebrek dat gepaard gaat met de ziekte. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van dr. Lena Václavů. Zij paste MRI-technieken toe om de vaten in de hersenen in kaart te brengen bij patiënten met sikkelcelziekte. Die ontwikkeling kan helpen om de pathofysiologie van deze ziekte verder in kaart te brengen. Václavů promoveerde onlangs aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. “Misschien kunnen we in de toekomst MRI gebruiken als screeningstechniek.”

Sikkelcelziekte is een erfelijke vorm van bloedarmoede. Een genetisch defect zorgt ervoor dat hemoglobine, de stof die zuurstof door het bloed vervoert, gaat klonteren. Dat heeft bloedarmoede tot gevolg. De rode bloedcellen kunnen bovendien kleine bloedvaten verstoppen vanwege hun afwijkende vorm. Sikkelcelziekte zorgt daardoor niet alleen voor chronische bloedarmoede, maar ook voor een verhoogd risico op orgaanschade en herseninfarcten. 

Dr. Lena Václavů heeft de pathologie van sikkelcelziekte verder in kaart gebracht met behulp van MRI (Bron foto: dr. Václavů)

Hoger risico op herseninfarcten

“We weten dat kinderen met sikkelcelziekte een hoger risico hebben op herseninfarcten”, zegt dr. Lena Václavů, intussen werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum. “Dat stellen we vast met een transcraniële echo.” Bij een bloedstroomsnelheid van meer dan 200 cm per seconde is er een significant hoger risico op een herseninfarct, dat kan worden verlaagd met een bloedtransfusie. Maar bij volwassenen is zo’n echo niet mogelijk door de slechte doorlaatbaarheid van de schedel. “Daardoor hebben we bij volwassenen nog geen manier om zo’n risico-inschatting te maken, zegt Václavů. Zij en haar collega’s onderzochten daarom of een MRI-scan van het brein datzelfde mogelijk kon maken.

Bloedvolume

Dat kan, was een van de conclusies van het onderzoek van Václavů. Met MRI kon zij niet alleen de bloedstroomsnelheid meten, maar ook het bloedvolume. Václavů en haar collega’s vonden dat de bloedvaten in de hersenen bij patiënten met sikkelcelziekte meer bloed doorlaten dan gezonde vrijwilligers. “De vaten verwijden om het gebrek aan zuurstof tegen te gaan, dat gepaard gaat met de ziekte”, zegt ze. “Maar wij redeneerden dat er een maximum zit aan hoe wijd die vaten kunnen worden.” 

Neurologen zouden open moeten staan voor nieuwe technieken, zoals MRI, die zij in de toekomst kunnen gebruiken voor zowel kinderen als volwassenen met sikkelcelziekte.”

Bloedvolume en stille infarcten

De onderzoeker en haar collega’s maten daarom met behulp van MRI de reservecapaciteit van de vaten in de hersenen: de cerebrovasculaire reservecapaciteit (CVR). Die was bij sikkelcelpatiënten ongeveer twee keer zo laag als bij gezonde mensen. Václavů: “Een eerder onderzoek relateerde een verlaagde CVR al aan wittestofafwijkingen of stille herseninfarcten. Wij zagen bij patiënten zowel de snelheid als het volume van het bloed afnemen met de leeftijd. We weten dat kinderen meer bloed nodig hebben om hun groeiende brein te kunnen voeden. Hun bloed stroomt sneller.” Maar een langzamere bloedstroomsnelheid alleen zegt niet per se iets over het risico op een infarct, zegt Václavů. “In ons onderzoek vonden wij geen relatie tussen een verlaagde CVR en stille infarcten in de witte stof.”

Screening met MRI

Václavů denkt dat de resultaten van haar onderzoek voor de klinische praktijk nog niet bruikbaar zijn, maar er wel veelbelovend uit zien. “Neurologen zouden open moeten staan voor nieuwe technieken, zoals MRI, die zij in de toekomst kunnen gebruiken voor zowel kinderen als volwassenen met sikkelcelziekte. Misschien kunnen we in de toekomst MRI gebruiken als screeningstechniek”, zegt Václavů. “Als we vroegtijdig beginnen met MRI-metingen bij sikkelcelpatiënten, krijgen we meer inzicht in het ontstaan van stille infarcten in het volwassen brein. Dat geeft aangrijpingspunten voor mogelijke therapieën, zoals bloedtransfusies of nieuwe medicijnen. Uiteindelijk zouden we zo het risico op stille infarcten kunnen verlagen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx