DOQ

Dr. Wittekoek over FH: ‘Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op een langer leven’

Cardiologen, huisartsen en internisten met patiënten die een hoog cholesterol hebben, bij wie hart- en vaatziekten op jonge leeftijd in de familie voorkomen, of die een familielid hebben met erfelijk hoog cholesterol, doen er goed aan om het bloed van deze patiënten te laten testen op de aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Dat is de boodschap van de recent gestarte campagne ‘Bescherm je erfhgoed’.

Dr. Wittekoek

Doel van de recent gestarte campagne ‘Bescherm je erfhgoed’ van Stichting LEEFH is 40 duizend extra mensen opsporen die de aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH), ofwel erfelijk hoog cholesterol, hebben. De campagne is vormgegeven met Rembrandt-achtige foto’s.

Leefstijl
Cardioloog dr. Janneke Wittekoek, tevens medisch directeur van stichting LEEFH, legt uit dat de gezondheidszorg FH-patiënten gemiddeld elf gezonde extra levensjaren kan geven met een behandeling die bestaat uit leefstijlaanpassing in combinatie met de juiste medicijnen. “Voeding kan het cholesterol met tien procent verlagen”, zegt Wittekoek. “Hoe eerder we met de behandeling starten hoe groter de gezondheidswinst en kans op langer leven. Daarnaast tonen berekeningen aan dat we 392 miljoen euro besparen met opsporing van tweeduizend FH-patiënten extra per jaar.” Hierbij gaat het om zorgkosten voor bijvoorbeeld ziekenhuisopname door een hartaanval of beroerte. “Van de 70 duizend mensen met FH hebben we er 30 duizend opgespoord en zoeken we er nog 40 duizend”, zegt de cardioloog.

Opsporing
Familiaire hypercholesterolemie is de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekte (ongeveer 70 duizend Nederlanders hebben het, dat is gemiddeld 1 op de 250), die het ‘slechte’ LDL-cholesterolgehalte in het bloed sterk kan verhogen. FH-patiënten lopen extra risico op hart- en vaatziekten op jonge leeftijd als gevolg van het dichtslibben van de bloedvaten. Het is goed behandelbaar, mits op tijd opgespoord.

De Stichting LEEFH is het landelijk expertisecentrum voor erfelijkheidsonderzoek naar hart- en vaatziekten, en komt samen met patiënten en regionale experts in ziekenhuizen in actie met de campagne ‘Bescherm je erfhgoed’. 

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx