DOQ

E-sigaret plus begeleiding effectief voor stoppen met roken

De combinatie van nicotine-houdende e-sigaretten en individuele begeleiding gedurende 12 weken is een effectievere strategie voor stoppen met roken dan begeleiding alleen. Het effect van nicotinevrije e-sigaretten in combinatie met individuele begeleiding zat hier tussenin. Dat is naar voren gekomen uit een recente analyse van de E3-trial. 

Meer dan de helft van de volwassenen die conventionele sigaretten roken, hebben in het voorafgaande jaar geprobeerd om hiermee te stoppen. Van degenen die proberen te stoppen met roken, begint meer dan tweederde binnen een jaar weer met roken, zelfs bij gebruik van farmacologische of gedragstherapie. Veel rokers gebruiken e-sigaretten om te proberen te stoppen, ondanks een gebrek aan gegevens over de effectiviteit en veiligheid hiervan bij het stoppen met roken. 

(Foto: Pixabay)

Methoden voor stoppen met roken 

Mensen die proberen te stoppen, maken als hulpmiddel vaker gebruik van elektronische sigaretten (e-sigaretten; 35,3%) dan van nicotinepleisters of -gom (24,5%) of van goedgekeurde medicijnen, zoals bupropion of varenicline (12,2%; cijfers uit Noord-Amerika voor de periode 2014-’16).  

Eerdere trials wijzen erop dat nicotine-houdende e-sigaretten iets effectiever zijn bij het stoppen met roken dan conventionele behandelingen. Veel van deze trial hadden echter een kleine grootte, waren uitgevoerd bij rokers die niet gemotiveerd zijn om te stoppen met roken, of waren anderszins niet ontworpen om de effectiviteit van e-sigaretten te vergelijken met conventionele therapieën.  

“De meeste commercieel verkrijgbare e-sigaretten veroorzaken waarschijnlijk geen EVALI”

Longschade door e-sigaretten 

In de Verenigde Staten was er onlangs een groot aantal gevallen van longschade die gerelateerde was aan het gebruik van e-sigaretten (EVALI). Op grond daarvan is de veiligheid van e-sigaretten in twijfel getrokken. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze uitbraak waarschijnlijk te wijten is aan het gebruik van vloeistoffen voor e-sigaretten die cannabisderivaten bevatten. De meeste commercieel verkrijgbare e-sigaretten veroorzaken daarom waarschijnlijk geen EVALI. Er zijn wel aanvullende gegevens over de veiligheid hiervan nodig.  

E3-trial 

De E3-trial (acroniem voor: Evaluating the Efficacy of E-Cigarette use for Smoking Cessation) is een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie met een behandelperiode van 12 weken en een follow-up van 52 weken. Er participeren 376 deelnemers die gemotiveerd waren om te stoppen met roken, uit 17 Canadese centra.  

De deelnemers zijn willekeurig ingedeeld in drie groepen: nicotine-houdende e-sigaretten, nicotinevrije e-sigaretten of geen e-sigaretten. Alle groepen kregen individuele begeleiding. De relatieve kans op onthouding was in vergelijking met alleen begeleiding voor nicotine-houdende e-sigaretten plus begeleiding (relatief risico 2,4) groter dan voor nicotinevrije e-sigaretten plus begeleiding (RR 1,9). De afname in het aantal gerookte sigaretten per dag, wederom in vergelijking met alleen begeleiding, was 5,7 voor nicotine-houdende e-sigaretten plus begeleiding en 3,6 voor nicotinevrije e-sigaretten plus begeleiding.  

Bijwerkingen en langere follow-up 

Er traden weinig ernstige bijwerkingen op. Er blijft behoefte ​​aan aanvullende veiligheidsgegevens. De gegevens na een langere follow-up van deze trial zullen bepalen of de voordelen in de loop der tijd aanhouden. 


Eisenberg MJ, Hébert-Losier A, Windle S, et al. A Randomized Controlled Trial Evaluating The Efficacy And Safety Of E-Cigarettes For Smoking Cessation. ACC 2020 meeting, abstract 411-08. 
Hébert-Losier A, Filion KB, SB Windle, Eisenberg MJ. A Randomized Controlled Trial Evaluating the Efficacy of E-Cigarette use for Smoking Cessation in the General Population: E3 Trial Design. CJC Open. 19 March 2020. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X20300305

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx