DOQ

‘Een apotheek is niet slechts een winkel waar je geneesmiddelen haalt’

De postacademische vervolgopleiding tot het specialisme openbaar apotheker heeft Stefani Khdeer-Erceg behalve kennisverdieping ook meer zelfvertrouwen gegeven. In dit interview blikt ze terug op het eerste jaar van haar opleiding, die ze volgt onder supervisie van mede-eigenaar Samar Dijkman-Mardo in Apotheek Sorghvliet in Veendam. “Ik zie steeds meer dingen die beter kunnen en ik heb de ambitie om die veranderingen door te voeren.”

Al voordat ze aan de opleiding farmacie begon, had Khdeer-Erceg de ambitie mensen te helpen beter te worden en gezonder te leven. “Het sprak mij erg aan hoe je dat met geneesmiddelen kunt bereiken. Mijn ideaal is dat mensen mij zien als zorgverlener, die patiënten persoonlijk kent, en niet denken dat de apotheek alleen maar een winkel is waar je geneesmiddelen haalt.”

Openbaar apotheker aios Stefani Khdeer-Erceg

Tweejarige opleiding

Inmiddels werkt Khdeer-Erceg al enkele jaren in Apotheek Sorghvliet in Veendam als tweede apotheker. Om zelfstandig het apothekerschap te kunnen uitoefenen als openbaar apotheker specialist (ApIOS), is een tweejarige opleiding nodig: de postacademische Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) , gefaciliteerd door apothekerskoepel KNMP. Samar Dijkman-Mardo is bevoegd om Khdeer-Erceg hierbij onder haar hoede te nemen.

Competenties

Khdeer-Erceg: “Tijdens deze opleiding werk je als apotheker in de praktijk. Tegelijk volg je maandelijks opleidingsdagen, samen met andere apothekers in opleiding tot ApIOS. Daarvoor moet je opdrachten voorbereiden. Je werkt aan verdere verdieping van je farmacotherapeutische kennis en ook aan competenties, zoals communicatie, apotheekmanagement, kwaliteitszorg en leidinggeven aan het apotheekteam.”

“Ik heb geleerd hoe je moeilijke gesprekken met patiënten kunt voeren”

Preferentiebeleid uitleggen

In haar eerste jaar heeft ze veel geleerd. “Ik ben bijvoorbeeld echt gegroeid in communicatie. Je leert hoe je moeilijke gesprekken met patiënten kunt voeren, bijvoorbeeld dat een geneesmiddel van het merk waar ze aan gewend waren niet meer te krijgen is als gevolg van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Ze moeten dan overstappen op een ander middel. Het helpt daarbij als je medeleven toont en vertelt dat je het ook een vervelend probleem vindt. Belangrijk is dat je patiënten een luisterend oor biedt en de tijd voor ze neemt.”

“Ik legt uit dat de huisarts juist van óns verwacht dat we de recepten en dosering controleren”

Dé geneesmiddelenspecialist

Khdeer-Erceg heeft ook ondervonden dat veel mensen de apotheker – nog – niet beschouwen als een zorgverlener, terwijl dat juist haar ideaal is. “Patiënten zien de apotheek nog te vaak als een winkel die geneesmiddelen verkoopt. Ze vinden de apotheek een minder logische plek voor uitleg over geneesmiddelengebruik. ‘Daar is de huisarts toch voor?’, is dan hun reactie. Ik probeer daarom mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Ik noem altijd mijn naam als ik hen help en geef aan dat ze bij vragen over hun geneesmiddelen bij mij terechtkunnen. Ik vertel ook dat de apotheker dé geneesmiddelenspecialist is. Ik leg uit dat we nauw samenwerken met de huisarts en de huisarts juist van óns als geneesmiddelenspecialist verwacht dat we de recepten controleren en nagaan of bijvoorbeeld de dosering juist is.”

Zelfvertrouwen

Terugkijkend op haar eerste opleidingsjaar voelt Khdeer-Erceg vooral dat ze gegroeid is in haar rol als apotheker. “Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Een jaar geleden zag ik mezelf nog niet een apotheek leiden. Maar dat veranderde met de tijd. In de loop van het jaar ontdekte ik steeds meer dingen die beter konden. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met het opstarten van een spreekuur waar mensen met vragen over hun medicatie bij mij terechtkunnen.”

“We richten we ons nu meer op preventie, onder andere van diabetes mellitus type 2”

Leefstijladviezen

Ook groeide haar interesse voor het uitvoeren van projecten, zegt ze. “Zo richten we ons nu meer op preventie, onder andere van diabetes mellitus type 2. We hebben in samenwerking met 2diabeat MDL-gezondheidschecks geïmplementeerd waarmee we hopen diabetes type 2 vroegtijdiger op te sporen, te voorkomen of, als het mogelijk is, met leefstijladviezen om te keren. Het programma 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en heeft als missie de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen.”

Uitdagingen

Khdeer-Erceg vervolgt: “Samar geeft me de ruimte om mijn ideeën uit te voeren. Nu voel ik veel meer dan een jaar geleden dat ik een waardevolle inbreng heb binnen de apotheek. Voorlopig blijf ik tweede apotheker bij Apotheek Sorghvliet. Ik ga vol vertrouwen mijn toekomst tegemoet als openbaar apotheker specialist en sta open voor alle uitdagingen die ik op mijn pad tegen zal komen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Openbaar apotheker specialist Dijkman-Mardo leidt collega op: ‘Je kunt van elkaar leren’

Naar dit artikel »