DOQ

Effectiviteit en veiligheid van psoriasismedicatie bij ouderen op een rijtje

Alleen de leeftijd zou geen beperkende factor mogen zijn bij de behandeling van psoriasis, zo is naar voren gekomen uit een systematische review van dermatologen uit Nijmegen en Maastricht, die onlangs in JAMA Dermatology verscheen. Het is dan ook belangrijk alert te zijn op comorbiditeit en gelijktijdig medicatiegebruik. Daarnaast moet de juiste dosering gekozen worden en moet regelmatig laboratorium- en klinische monitoring plaatsvinden.

Vanwege comorbiditeit, gelijktijdig medicatiegebruik en de daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico’s kan het behandelen van ouderen met psoriasis uitdagend zijn. Weliswaar is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van systemische psoriasismedicijnen in de algemene patiëntenpopulatie, maar dat geldt niet voor oudere patiënten.

Weinig bewijs en PASI75-percentages

In deze analyse zijn 31 unieke artikelen met opgeteld bijna 40.000 deelnemende patiënten opgenomen. Er blijkt weinig bewijs te zijn over de behandeling van oudere patiënten. Over het algemeen waren er per medicijn weinig gegevens beschikbaar. Bovendien was de kwaliteit van de gevonden studies naar conventionele systemische therapieën laag.

(bron: Pixabay)

Aan het einde van de inductiefase (12-16 weken na het starten van de behandeling) was een PASI75 (vermindering van 75% in de Psoriasis Area and Severity Index) bereikt bij de volgende percentages patiënten van ≥ 65 jaar die een bepaald medicijn gebruikten:

  • 49% van de 74 methotrexaat-gebruikers;
  • 46-52,6% van de 178 ciclosporine-gebruikers;
  • 27-47,8% van de 108 acitretine-gebruikers;
  • 15,6-64% van de 256 etanercept-gebruikers;
  • 66,7-93% van de 43 infliximab-gebruikers;
  • 60,7-65% van de 100 adalimumab-gebruikers;
  • 56,5% van de 46 ustekinumab-gebruikers; en
  • 86,4% van de 67 secukinumab-gebruikers.

Samengenomen was bij 27-53% van de patiënten die conventionele systemische therapieën na de inductiefase een PASI75 bereikt, terwijl dit het geval was bij 16-93% van de patiënten die een biological gebruikten.

De effectiviteit van acitretine, etanercept, adalimumab en secukinumab leek niet gerelateerde te zijn aan de leeftijd. In studies naar andere systemische psoriasismedicijnen waren de leeftijdsgroepen niet onderling vergeleken.

Laboratoriumafwijkingen en infecties

De beperkte hoeveelheid veiligheidsgegevens suggereert dat oudere patiënten een grotere kans op laboratoriumafwijkingen en (milde) infecties hebben. Zo was een hogere leeftijd significant geassocieerd met een verslechtering van de nierfunctie bij ciclosporine-gebruikers en met lymfopenie bij gebruikers van fumaarzuuresters (hazard ratio 2,42; p < 0,001).

Infecties waren de meest frequent gemelde bijwerking bij patiënten van ≥ 65 jaar die een biological gebruikten. Daarbij werd geen significant verband met de leeftijd gevonden.

Meer bewijs voor groeiende patiëntengroep

Meer real-world bewijs en (sub)analyses van prospectieve cohortstudies naar de effectiviteit en veiligheid van systemische therapieën bij oudere psoriasispatiënten zijn van cruciaal belang voor het optimaliseren van gepersonaliseerde, effectieve en veilige behandeling in deze groeiende patiëntengroep.

Referentie:
van Winden MEC, van der Schoot LS, van de L’Isle Arias M, et al. Effectiveness and Safety of Systemic Therapy for Psoriasis in Older Adults: A Systematic Review. JAMA Dermatol. 2020 Aug 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32822455/

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx