DOQ

Effectiviteit fysiotherapie bij 27 aandoeningen wetenschappelijk onderbouwd

Fysiotherapie en oefentherapie zijn effectief bij 27 van de 39 aandoeningen waarvan de effectiviteit en kosteneffectiviteit onder de loep zijn genomen door onderzoeks- en consultancybureau Ecorys.

Begin februari publiceerde Ecorys het rapport ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, dat aantoont dat deze vormen van zorg bij 27 van de 39 onderzochte aandoeningen effectief zijn. Bij zeven daarvan zijn aanwijzingen voor kosteneffectiviteit gevonden, hetgeen betekent dat deze vormen van zorg goedkoper zijn dan een behandeling in de tweede lijn.

(Foto: iStock)

Opname in de basisverzekering

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) pleiten voor opname en volledige vergoeding van alle oefen- en fysiotherapie voor chronische aandoeningen in de basisverzekering. Hun motivatie: deze vormen van zorg kunnen veel dure behandelingen in de tweede lijn voorkomen. Hoewel nog niet bij alle aandoeningen onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, stellen KNGF en mede-opdrachtgevers SKF en VvOCM dat kan worden aangenomen dat ook bij deze aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie goedkoper zullen zijn dan behandeling in de tweede lijn, vanwege het feit dat deze vorm van zorg erg goedkoop is.

Bijdragen

Zorginstituut Nederland adviseert de minister over toelating van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering (systeemadvies). Op dit moment loopt het gesprek hoe om te gaan met het bewijs dat fysiotherapie effectief is. Het Ecorys-rapport draagt daar volgens de drie genoemde partijen substantieel aan bij door de effectiviteit van fysio- en oefentherapie aan te tonen op basis van nationaal en internationaal wetenschappelijk gebruikelijke en geaccepteerde methoden.

Onderzoeksbureau Equalis brengt op dit moment in kaart hoeveel geld er in totaal bespaard kan worden door een grotere inzet van fysio- en oefentherapie als substituut voor duurdere zorg. Dat rapport verschijnt in maart.

Samenvattend

Uit het onderzoek blijkt dat voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is. Verder heeft oefen- en fysiotherapie potentie om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Ook kunnen met de inzet van oefen- en fysiotherapie andere vormen van zorg, zoals huisartsenzorg of een bezoek aan de medisch specialist, mogelijk worden voorkomen of vervangen. Tot slot wordt gesteld dat gebrek aan structurele financiering implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg staat.

Het volledige rapport is hier in te zien.

Bron: FysioForum

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx