Effectiviteit fysiotherapie bij 27 aandoeningen wetenschappelijk onderbouwd

mm
redactie
Redactioneel,
3 februari 2021

Fysiotherapie en oefentherapie zijn effectief bij 27 van de 39 aandoeningen waarvan de effectiviteit en kosteneffectiviteit onder de loep zijn genomen door onderzoeks- en consultancybureau Ecorys.

Begin februari publiceerde Ecorys het rapport ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, dat aantoont dat deze vormen van zorg bij 27 van de 39 onderzochte aandoeningen effectief zijn. Bij zeven daarvan zijn aanwijzingen voor kosteneffectiviteit gevonden, hetgeen betekent dat deze vormen van zorg goedkoper zijn dan een behandeling in de tweede lijn.

(Foto: iStock)

Opname in de basisverzekering

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) pleiten voor opname en volledige vergoeding van alle oefen- en fysiotherapie voor chronische aandoeningen in de basisverzekering. Hun motivatie: deze vormen van zorg kunnen veel dure behandelingen in de tweede lijn voorkomen. Hoewel nog niet bij alle aandoeningen onderzoek is gedaan naar de kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie, stellen KNGF en mede-opdrachtgevers SKF en VvOCM dat kan worden aangenomen dat ook bij deze aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie goedkoper zullen zijn dan behandeling in de tweede lijn, vanwege het feit dat deze vorm van zorg erg goedkoop is.

Bijdragen

Zorginstituut Nederland adviseert de minister over toelating van fysio- en oefentherapie in de basisverzekering (systeemadvies). Op dit moment loopt het gesprek hoe om te gaan met het bewijs dat fysiotherapie effectief is. Het Ecorys-rapport draagt daar volgens de drie genoemde partijen substantieel aan bij door de effectiviteit van fysio- en oefentherapie aan te tonen op basis van nationaal en internationaal wetenschappelijk gebruikelijke en geaccepteerde methoden.

Onderzoeksbureau Equalis brengt op dit moment in kaart hoeveel geld er in totaal bespaard kan worden door een grotere inzet van fysio- en oefentherapie als substituut voor duurdere zorg. Dat rapport verschijnt in maart.

Samenvattend

Uit het onderzoek blijkt dat voor een groot aantal aandoeningen de effectiviteit van fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd is. Verder heeft oefen- en fysiotherapie potentie om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Ook kunnen met de inzet van oefen- en fysiotherapie andere vormen van zorg, zoals huisartsenzorg of een bezoek aan de medisch specialist, mogelijk worden voorkomen of vervangen. Tot slot wordt gesteld dat gebrek aan structurele financiering implementatie of verdere uitrol van initiatieven op het gebied van fysio- en oefentherapie veelal in de weg staat.

Het volledige rapport is hier in te zien.

Bron: FysioForum

 

, , , , , ,
Deel dit artikel