Elektronisch monitoren helpt om handhygiëne zorgprofessionals te verbeteren

mm
redactie
Redactioneel,
19 juni 2019

Contacteczeem en handeczeem bij artsen en andere zorgprofessionals kan hen ervan weerhouden om handdesinfectiemiddelen te gebruiken, wat een risicofactor is voor de patiëntveiligheid vanwege het grotere risico op infectie en verspreiding onder patiënten. Een interventie voor het elektronisch monitoren van handcrèmegebruik en feedback blijkt een succesvolle strategie voor het verbeteren van de naleving van handhygiënerichtlijnen onder zorgprofessionals. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Maryam Soltanipoor die hier eind juni op promoveert.

De huid van artsen en andere zorgprofessionals wordt dagelijks blootgesteld aan ‘nat werk’. Frequente en cumulatieve blootstelling aan irritatieve stoffen zoals zepen, water en oplosmiddelen kunnen resulteren in irritatief contact eczeem (CE) en vooral in handeczeem (HE). Het chronisch worden van de ziekte gaat gepaard met een hoge ziektelast voor patiënten met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Mogelijke gevolgen zijn arbeidsongeschiktheid, arbeidsverzuim en productieverlies. Dit leidt tot hoge kosten voor de werkgevers en de maatschappij. Ook staat het ter discussie of HE een risico met zich meebrengt voor de patiëntveiligheid. Niet alleen is de huid van zorgprofessionals met HE meer vatbaar voor infecties, het weerhoudt hen er ook van handdesinfectiemiddelen te gebruiken, met als gevolg een groter risico op infectie en verspreiding (onder patiënten).

Gedragsverandering nodig

Irritatief CE ontstaat als gevolg van cumulatieve schade aan de huidbarriere. Derhalve wordt het belang van de juiste handverzorging, ter bescherming en verhoging van de belastbaarheid van de huid, benadrukt in verschillende richtlijnen voor preventie van (arbeidgerelateerde) CE. In de richtlijnen wordt beschreven dat indifferente therapie (het gebruik van verzorgende, geen geneesmiddelen bevattende crèmes) de basis vormt voor adequate huidverzorging. Echter, in de praktijk is het gebruik van handcrèmes onder zorgprofessionals vrij laag en blijft het bevorderen van de benodigde gedragsverandering een uitdaging in preventieve programma’s.

Betere handhygiëne

Het hoofddoel van het promotieonderzoek van Maryam Soltanipoor was daarom gericht op het ontwikkelen van een strategie om handverzorging onder zorgprofessionals te bevorderen. Hiertoe werd een interventie ontwikkeld gebaseerd op het elektronisch monitoren van handcrèmegebruik en feedback; een strategie die succesvol bleek te zijn voor betere naleving van de handhygiëne-richtlijnen in de gezondheidszorg.

Irritatieve middelen

Daarnaast heeft ze ook onderzoek gedaan naar de effecten van veelgebruikte irritatieve middelen op de huidbarrière en de inflammatiore respons, aangezien dit in de gezondheidszorg van belang is voor risicoinventarisatie en uiteindelijk de preventie van HE.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende onderzoeksdoelstellingen:
-Het onderzoeken van de effectiviteit van een interventieprogramma voor het verminderen van HE-symptomen door het verbeteren van handverzorging onder zorgverleners.
-Het onderzoeken van de effecten van veelgebruikte irritatie stoffen op de huidbarriere en de inflammatie respons bij gezonde proefpersonen en proefpersonen met (een geschiedenis van) atopische dermatitis.

Eind juni verdedigt Soltanipoor haar proefschrift aan het AMC.

Klik hier voor het proefschrift ‘Irritant contact dermatitis. A strategy for prevention in Dutch health care workers’

Bron: AMC

 

, , , ,
Deel dit artikel