DOQ

‘Elk mens telt! Evenveel?’

De 20% rijkste mensen in Nederland leven bijna 25 jaar langer in goede gezondheid dan de armste 20%. Migranten hebben het binnen alle sociale klassen weer minder goed dan autochtone Nederlanders. Maria van den Muijsenbergh wijst op het belang van persoonsgerichte zorg voor deze groep patiënten en geeft concrete adviezen. Want intussen heeft ongeveer een kwart van de bevolking een migratieachtergrond.

Maria van den Muijsenbergh nam eind juni 2023 afscheid als hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit met haar rede ‘Elk mens telt! Evenveel?’ Zij heeft zich haar hele loopbaan ingezet voor de zorg voor de meest kwetsbare mensen, waaronder vluchtelingen en migranten. Gedreven vertelt zij over een onderwerp dat haar zeer na aan het hart gaat.

“De arts moet proactief zijn in het werkelijk leren kennen van de patiënt”

Huisarts en hoogleraar Maria van den Muijsenbergh

Alle vertrouwen ontbreekt

‘Vertrouwen opbouwen’ is het sleutelwoord, volgens Van den Muijsenbergh. “De arts moet proactief zijn in het werkelijk leren kennen van de patiënt. Pas als de patiënt de arts vertrouwt, kunnen arts en patiënt samen tot beslissingen komen en is de kans voor het opvolgen van de adviezen groter. Met name bij vluchtelingen ontbreekt alle vertrouwen.” Het kennismakingsgesprek is dan een belangrijk startpunt. “Vraag hoe het gezin van de patiënt eruitziet, hoe hij of zij leeft, welke talen ze spreken, naast alle medische dingen die spelen. Leg uit dat jij de huisarts bent en de patiënt altijd bij jou terecht kan. Dat kost eerst meer tijd, maar dat krijg je later terug omdat de patiënt beter passende zorg krijgt.”

Taal is een grote drempel

Bij migranten is de taal een grote drempel in het contact. De patiënt kan dan zelf een volwassen familielid of vriend meenemen die kan vertalen. “Het voordeel is dat de patiënt diegene vertrouwt en dat deze het leven van de patiënt goed kent”, vertelt Van den Muijsenbergh. “Een dochter kan bijvoorbeeld bij een advies van de dokter om meer te gaan bewegen zeggen dat haar moeder dat echt niet zal gaan doen.” Nadeel is dat ook bij familieleden die al uitstekend Nederlands spreken, toch de kennis van het menselijk lichaam vaak nog wel beperkt is.

Bij eenvoudige consulten gaat vertalen via een familielid vaak goed. Maar niet als het om ernstiger klachten gaat of problemen waar iemand zich om schaamt. Dan is een tolkentelefoon geschikter. Maar artsen maken daar volgens haar maar weinig gebruik van. “De arts moet tevoren weten welke vragen hij moet stellen en een gesprek duurt al gauw twee keer zo lang. Bovendien wordt inzet van een tolk (nog) niet vergoed door de overheid of verzekering.”

“Vertellen dat een ziekte ongeneeslijk is ervaren patiënten als kwetsend en dat kan de relatie schaden”

Cultuur

Veel migranten verwachten dat er altijd lichamelijk onderzoek wordt gedaan, of dat medicijnen worden voorgeschreven. “Je moet daarom ook altijd lichamelijk onderzoek doen, ook al denk je dat er alleen sprake is van psychische klachten.” En bij medicijnen voorschrijven is het zoeken naar een compromis. “Geef duidelijk aan dat je begrijpt dat de patiënt graag antibiotica wil, maar dat het in Nederland niet vanzelfsprekend is om deze te geven. Het helpt dan om samen een plan maken. Zeg bijvoorbeeld dat je denkt dat de klachten vanzelf overgaan. Je geeft dan wel een recept mee, maar vraagt om nog twee dagen te wachten met het ophalen van de medicijnen. Want misschien is de infectie dan vanzelf beter geworden.”

Religie speelt bij veel migranten een belangrijke rol. Omdat religie en de wijze waarop de patiënt daar uiting aan geeft verschilt, maar wel van invloed kan zijn op de zorg, moet de arts dat navragen. “Maar bespreek dat wel op een open manier. In veel culturen is praten over een slechte prognose of het levenseinde een heikel punt. Het moment van sterven ligt in de hand van God of een andere macht. Patiënten willen met de behandeling doorgaan tot het einde. Vertellen dat een ziekte ongeneeslijk is, ervaren ze als kwetsend. Vertel daarom impliciet wat er aan de hand is. Zeg bijvoorbeeld: ‘Medicijnen helpen niet meer, uw leven is nu in Gods hand. Ik kan alleen de pijn bestrijden.’”

Aannames

Ook dokters doen ‘natuurlijk’ aan etnisch profileren. Van den Muijsenbergh is daar heel stellig in. Om een paar aannames te noemen: migranten willen niet samen beslissen; genetisch onderzoek mag niet; als Afrikaanse vrouwen schreeuwen, hoeft de pijn nog niet erg te zijn; patiënten hoeven niet alles over de diagnose en behandeling te weten, dat onthouden ze toch niet; oudere migranten zijn niet eenzaam, want ze hebben een grote familie om zich heen. “Patiënten worden daardoor niet altijd goed behandeld.”

“Ik heb met een patiënte die een boerka draagt vreselijk kunnen giebelen over seks”

Houding

Een arts kan alles weten van cultuurverschillen en het artsenvak tot in de puntjes beheersen, de houding van de arts naar de patiënt is cruciaal, benadrukt Van den Muijsenbergh. “Wees je bewust van vooroordelen, handel vanuit een aandachtige nieuwsgierigheid en wees flexibel in de wijze waarop je iets doet of zegt. Een dokter die uitstraalt dat hij er voor de patiënt is, kan ook domme fouten maken als het gaat om religie en cultuur.”
Verschillen lijken soms groot en kunnen het contact belemmeren, besluit Van den Muijsenbergh, maar uiteindelijk zijn er meer overeenkomsten dan we denken. “Ik heb met een patiënte die een boerka draagt vreselijk kunnen giebelen over seks. ‘En dan doe je zeker alsof je slaapt’, zei ik tegen haar toen ze aangaf dat ze niet altijd zin in seks had.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Migraine­patiën­ten krijgen nog te vaak opio­ïden

Naar dit artikel »

Lees ook: ‘Stereotypen spelen ons parten’

Naar dit artikel »