DOQ

Erkenning voor expertise-ontwikkeling in de behandeling van sclerodermie

De afdeling reumatologie van het HagaZiekenhuis heeft een erkenning gekregen van de Stichting Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor haar behandeling van sclerodermie. Een erkenning waaraan jaren werk voorafgegaan is, stelt reumatoloog Anne Schouffoer. “Dit is de bekroning. Het vele werk zat in de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met sclerodermie.”

“We hebben een zorgpad ingericht voor het diagnostisch traject, waarbij de patiënt alle afspraken achter elkaar krijgt op één dag”, vertelt Anne Schouffoer. “Maar het werk zat ook in het creëren van een structureel samenwerkingsverband met de longartsen, cardiologen, MDL-artsen, radiologen, klinisch chemici, reumaverpleegkundigen en fysiotherapeuten.” De samenwerking tussen al die professionals is essentieel, benadrukt Schouffoer, omdat de ziektestatus van de patiënt heel nauwkeurig in kaart moet worden gebracht. “Dit begint met een gesprek met de reumaverpleegkundige, die samen met de patiënt diens gezondheidstoestand in kaart brengt. Een vooraf ingevulde vragenlijst, waarin de patiënt een prioritering van zijn klachten heeft opgegeven, speelt hierbij een belangrijke rol.”

Reumatoloog-internist Robbert Goekoop en reumatoloog Anne Schouffoer

Ziektelast als uitgangspunt

Schouffoers collega, internist-reumatoloog Robbert Goekoop, vult aan: “Op basis van dit gesprek en de vragenlijst kunnen we in het multidisciplinair overleg tot een goede diagnosestelling en een gericht plan van aanpak komen. De ziektelast die de patiënt ervaart dient hierbij als uitgangspunt. Die kan per patiënt sterk verschillen. Sclerodermie is een erg heterogeen ziektebeeld. De ene patiënt is lang stabiel, de andere is snel doodziek en kent grote schommelingen in zijn ervaren gezondheid. De erkenning daarvan is essentieel.”

“Mensen met aanpalende ziekten als SLE profiteren ook van ons zorgpad”

Internist-reumatoloog dr. Robbert Goekoop

Beter in kaart

Sclerodermie is een zeldzame ziekte, in Nederland zijn ongeveer tweeduizend mensen ermee gediagnosticeerd. “Vanwege overlapziekte of niet onderkende sclerodermie zal het echte aantal wat hoger zijn”, zegt Schouffoer. ”Het is onderdeel van een breder systeemziektespectrum.” De multidisciplinaire samenwerking helpt om dit beter in kaart te brengen. Goekoop: “Mensen met aanpalende ziekten als SLE profiteren ook van ons zorgpad.”

“We hebben een cliëntenadviesraad opgericht; deze heeft een actieve rol gespeeld in het benoemen van de primaire aandachtspunten”

Reumatoloog dr. Anne Schouffoer

Motivatie om te excelleren

Schouffoer: “Het STZ Topklinisch Zorgregister behelst een uitgebreide toetsing die je meeneemt in alle facetten van excellente zorg, zoals een optimale continuïteit van zorg en bijdragen aan scholing. Voldoe je daaraan dan krijg je een erkenning.”  Maar het belangrijkste werk moest de afdeling toch zelf doen: zorgen dat de motivatie om te excelleren in deze behandeling gedragen wordt door álle professionals die ervoor nodig zijn. “Je moet daarin continuïteit kunnen bieden”, zegt ze. “Maar je hebt ook de patiëntenvereniging nodig. We hebben een cliëntenadviesraad opgericht, die een actieve rol heeft gespeeld in het benoemen van de primaire aandachtspunten. Maag/darmklachten bijvoorbeeld, die voor deze groep echt heel invaliderend kunnen zijn.”

Bijdrage aan wetenschap

Maar het blijft niet bij patiëntenzorg alleen. “Met onze STZ-erkenning willen we ook een bijdrage gaan leveren aan de wetenschap”, aldus Goekoop. “Bijvoorbeeld door een biobank op te zetten. Niet zo gebruikelijk voor een niet-academisch centrum, maar wel belangrijk.” Schouffoer levert als lid van de landelijke werkgroep een bijdrage aan de richtlijnontwikkeling van de behandeling van sclerodermie.

“Inzichtelijk maken waar de expertise zit op dit gebied: iets waar patiënten erg veel behoefte aan hebben”

Reumatoloog dr. Anne Schouffoer

Waar zit expertise?

Kan de afdeling hiermee een bovenregionale functie gaan vervullen voor patiënten met sclerodermie? “We zijn het derde perifere STZ-centrum in Nederland met deze erkenning”, zegt Schouffoer. “Tezamen met de expertise in enkele academische centra is er goede landelijke dekking. Ons verzorgingsgebied is de regio Haaglanden. Maar we krijgen zo’n elf procent patiënten van buiten ons adherentiegebied. We spannen ons samen met de andere centra ook in voor het inzichtelijk maken waar de expertise zit op dit gebied, iets waaraan de patiënten erg veel behoefte hebben. En samen kunnen we ook de andere ziekenhuizen die sclerodermie behandelen helpen met kennisontwikkeling.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx