Erkenning voor expertise-ontwikkeling in de behandeling van sclerodermie

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
2 juni 2021

De afdeling reumatologie van het HagaZiekenhuis heeft een erkenning gekregen van de Stichting Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor haar behandeling van sclerodermie. Een erkenning waaraan jaren werk voorafgegaan is, stelt reumatoloog Anne Schouffoer. “Dit is de bekroning. Het vele werk zat in de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met sclerodermie.”

“We hebben een zorgpad ingericht voor het diagnostisch traject, waarbij de patiënt alle afspraken achter elkaar krijgt op één dag”, vertelt Anne Schouffoer. “Maar het werk zat ook in het creëren van een structureel samenwerkingsverband met de longartsen, cardiologen, MDL-artsen, radiologen, klinisch chemici, reumaverpleegkundigen en fysiotherapeuten.” De samenwerking tussen al die professionals is essentieel, benadrukt Schouffoer, omdat de ziektestatus van de patiënt heel nauwkeurig in kaart moet worden gebracht. “Dit begint met een gesprek met de reumaverpleegkundige, die samen met de patiënt diens gezondheidstoestand in kaart brengt. Een vooraf ingevulde vragenlijst, waarin de patiënt een prioritering van zijn klachten heeft opgegeven, speelt hierbij een belangrijke rol.”

Reumatoloog-internist Robbert Goekoop en reumatoloog Anne Schouffoer

Ziektelast als uitgangspunt

Schouffoers collega, internist-reumatoloog Robbert Goekoop, vult aan: “Op basis van dit gesprek en de vragenlijst kunnen we in het multidisciplinair overleg tot een goede diagnosestelling en een gericht plan van aanpak komen. De ziektelast die de patiënt ervaart dient hierbij als uitgangspunt. Die kan per patiënt sterk verschillen. Scleroder

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel