DOQ

Primeur voor MST: lokalisatie borsttumor met RF-methode

MST is in april als eerste ziekenhuis in Europa gestart met het lokaliseren van borsttumoren met behulp van de nieuwe RF-methode. Deze methode is voor patiënten veel comfortabeler en minder stressvol dan de huidige methode in MST.

Een groot deel van de borsttumoren is niet goed te voelen. Dat is een probleem voor de chirurg, die bij een borstsparende operatie de positie van de tumor moet kunnen bepalen om deze te kunnen verwijderen. Nu nog is het gebruikelijk om tumoren in de borst met behulp van een metalen draad of met een radioactieve jodiumbron te markeren. Bij de nieuwe werkwijze wordt een chip die radiofrequente signalen afgeeft met behulp van echo door de radioloog op de plek van de tumor ingebracht. De chirurg kan deze signalen dan op de operatiekamer met een detector opzoeken en weet daardoor precies op welke plek te opereren.

Borsttumor

Chirurg Anneriet Dassen en radioloog Margreet van der Schaaf zijn enthousiast over deze manier van lokaliseren. “Voor patiënten in ons ziekenhuis betekent het dat we de lokalisatie en de operatie niet meer op een dag hoeven doen en dat ze geen draad meer in de borst krijgen. Dat is een stuk rustiger en patiëntvriendelijker. Het is natuurlijk al heel heftig als je te horen krijgt dat je borstkanker hebt. We doen er alles aan om de patiënt hierin zo goed mogelijk te begeleiden” aldus Dassen. “Daarnaast komt er bij deze nieuwe methode geen radioactieve straling vrij en is de plaatsing van de RF-marker samen met de patiënt veel beter te plannen”, vult van der Schaaf aan.

Voordelen

Niet alleen voor de patiënt heeft deze methode voordelen; ook voor het ziekenhuis is het aantrekkelijk. Deze methode vraagt geen regelgeving van de kernernergiewet omdat er geen radioactiviteit bij betrokken is. Dat scheelt enorm in tijd en logistieke organisatie en dat levert uiteindelijk weer een kostenbesparing op.

Bron: Medisch Spectrum Twente
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx