DOQ

Evolutie kan een toename geven op het risico van artritis

Evolutie speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om de ontwikkeling van het risico van artritis en andere gewrichtsaandoeningen, dit blijkt uit recent onderzoek van Dr. Paul Monk van de Oxford University. De resultaten zijn nog ongepubliceerd en momenteel nog onder review.

Wetenschappers van de Oxford University (VK) deden onderzoek met 3D-modellen van menselijke gewrichten en kwamen tot de ontdekking hoe algemene medische klachten zijn ontstaan, maar ook de richting waarop de gezondheid van onze gewrichten gaat. Monk et al. Bestudeerde 300 fossielen van soorten in meer dan 400 miljoen jaar. Ze deden onderzoek naar reptielen, primaten en Neanderthalers om te zien hoe botten veranderen in de tijd.

Computermodellen
Aan de hand van 128 CT-scans van mensen, vroege menselijke soorten, primaten en dinosaurussen werden verschillende computermodellen gegenereerd van menselijke gewrichten. Door de 3D-technieken te combineren met wiskundige meetmethoden, was het mogelijk om de modellen door de tijd te laten veranderen en daardoor werd zichtbaar hoe algemene orthopedische en reumatische klachten zoals kniepijn en schouderpijn ontstaan.

Dijbeen
Opmerkelijk is dat de hals van het menselijke dijbeen steeds breder groeit. Mogelijk komt dit doordat wij van 4 benen op 2 benen zijn gaan lopen. Ook dit vergroot de kans op artritis. In de toekomst zullen deze botten een nog dikkere hals krijgen, waardoor ook tevens de kans op artritis en klachten toeneemt. Dit heeft ook implicaties voor de wijze waarop wij deze ziekte behandelen, aldus dr. Monk.

Lifestyle
Met de 3D-modellen is het mogelijk om de wortel van veel moderne gewrichtsaandoeningen te vinden en aan te pakken. Vooral wanneer het gaat om aandoeningen die ontstaan door lifestyle en genetische veranderingen.

Dr. Monk geeft in een mail aan dat het werk nog onder revisie is. Hij mag derhalve nog niet het manuscript ter inzage geven. Hij verwijst daarbij per mail wel op een aantal interessante bronnen:

www.bbc.com
www.seeker.com
www.digitaltrends.com

Bronnen:
www.telegraph.co.uk
www.ndorms.ox.ac.uk/team/paul-monk

Auteur: Lennard Bonapart

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “PatiĂ«nten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

PatiĂ«nten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiĂ«nt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carriùre je ook zit.”