Fiscaal voordelig schenken in 2021

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
31 mei 2021

Hoe kunt u het beste vermogen overhevelen zonder schenkbelasting te hoeven betalen? Waarom kan dit gunstig zijn voor de erfbelasting? Welke vrijstellingen zijn er? En waarom is het belangrijk om schenkingen goed vast te leggen?

Geld schenken aan kinderen is een manier om een deel van uw vermogen fiscaal aantrekkelijk over te dragen aan uw kinderen. Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijgestelde bedragen, zoals deze bestaan in de schenkbelasting, voorkomt u dat er schenkbelasting betaald moet worden. Ook kunt u zo eventuele erfbelasting voorkomen. Wanneer u immers tijdens uw leven al vermogen (deels) overhevelt naar uw kinderen, is uw vermogen – uw nalatenschap – uiteindelijk kleiner.

Vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen

De hoogte van de vrijstellingen wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. In 2021 gelden voor schenkingen aan kinderen de volgende vrijstellingen:

  • per kind per kalenderjaar € 6.604,-;
  • per kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 26.881,-;
  • per kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 55.996,- onder de voorwaarde dat het kind dit gebruikt voor een studie of opleiding;
  • per kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 105.302, onder de voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een eigenwoninglening.

De jaarlijks schenking geldt per kalenderjaar. U dient dus tenminste 365 te wachten, voordat u een nieuwe fiscaal vrijgestelde schenking mag doen.

Schenkingen schriftelijk vastleggen

Het kan verstandig zijn de schenkingen schriftelijk vast te leggen, om de volgende redenen:

  • de schenker kan bepalen dat het bedrag van de schenking altijd tot het privévermogen van het eigen kind blijft vallen. Ongeacht of uw kind in gemeenschap van goederen is gehuwd of op huwelijkse voorwaarden (de zogenaamde uitsluitingsclausule);
  • voor derden (erfgenamen) is het daarmee duidelijk dat het om een schenking gaat en niet om een lening;
  • de schenker kan bepalen of de ontvanger van de schenking de waarde van de schenking al dan niet moet inbrengen in de nalatenschap van de schenker (verrekenen met het erfdeel);
  • als de datum waarop de schenking heeft plaatsgevonden is vastgelegd, dan is dit voor iedereen duidelijk. Dit kan als extra bewijs dienen richting de Belastingdienst.
Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , , ,
Deel dit artikel