Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

mm
Van Ree Accountants
Redactioneel,
25 april 2019

Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u als ondernemer? Van Ree Accountants zet ze op een rij. 

• Daling tarief box 1. Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering.

• Verhoging btw-tarief. Het lage btw-tarief steeg van 6% naar 9%.

• Meer bijtelling dure elektrische auto. De bijtelling voor elektrische auto’s blijft 4%, maar slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven gaat over het meerdere de normale bijtelling van 22% gelden. Voor auto’s die vóór 2019 op kenteken zijn gezet, geldt een over-gangsregeling van 60 maanden

• Vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf tot € 200.000 in de vennootschapsbelasting daalt van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede schijf voor de winst boven € 200.000 blijft gelijk. De komende jaren zal het tarief nog verder dalen.

• Beperking afschrijven gebouwen. Bedrijven waarvan de winst wordt belast in de vennootschapsbelasting, mogen vanaf 2019 nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Dit was al zo voor panden die niet in eigen gebruik waren, maar vanaf 2019 gaat deze grens ook gelden voor panden die wel in eigen gebruik zijn (voorheen was dit 50% voor panden in eigen gebruik). Dat betekent mogelijk minder afschrijving en dus een hogere winst. Een kritische blik op de WOZ-beschikking van 2019 kan daarom geen kwaad. Ook is het wellicht mogelijk een voorzie-ning te treffen voor toekomstig onderhoud. Er geldt nog wel een over-gangsregeling: als een pand vóór 2019 in (eigen) gebruik is genomen, mag nog maximaal 3 jaar worden afgeschreven volgens de oude regels, ook als daarmee de grens van 100% wordt doorbroken.

Van Ree Accountants heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze publicatie. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van Ree geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van ree accountants-ondernemen

, ,
Deel dit artikel