Fysiotherapie bij ALS: herziene richtlijn geeft praktische aanbevelingen

mm
redactie
Redactioneel,
4 december 2019

In september 2019 is de herziene richtlijn ‘Fysiotherapie bij ALS’ vastgesteld. Op initiatief van het ALS centrum Nederland en in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep is deze richtlijn herzien.

De richtlijn is onderdeel van een paramedische richtlijn Amyotrofische laterale sclerose (ALS), progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA) en primaire laterale sclerose (PLS), waarbij ook nog modules betreffende ergotherapie en logopedie zullen volgen. Het gedeelte over fysiotherapie bij ALS, PSMA en PLS is al gereed en wordt nu beschikbaar gesteld. Het KNGF is nauw betrokken geweest bij de herziening, waarbij zowel het KNGF als de NVZF en NVRF commentaar hebben gegeven op de conceptrichtlijn. In september 2019 is de richtlijn officieel geautoriseerd door het KNGF.

(Foto: Pixabay)

Respiratoire functietesten

De richtlijn beschrijft aanbevelingen betreffende respiratoire functietesten voor de indicatie van respiratoire dysfunctie en ineffectieve hoest, fysiotherapeutische interventies voor het optimaliseren van ineffectieve hoest, het optimaliseren van respiratoire spierkracht en algehele spierkracht en conditie, het behoud van loopvaardigheid en transfers en de behandeling van spasticiteit, contractuurpreventie en musculoskeletale pijn.

Behandelingsaanbevelingen

Het belang van fysiotherapie en specifieke fysiotherapeutische begeleiding van deze patiëntengroep wordt benadrukt in de richtlijn. Het geeft de fysiotherapeut praktische aanbevelingen over de behandeling, die zowel toepasbaar zijn in de eerste lijn als in de intramurale setting.

De richtlijn ‘Fysiotherapie bij ALS’ is te vinden via het KNGF Kennisplatform.

Bron: KNGF
, , , , ,
Deel dit artikel