GEBRUIKERSVOORWAARDEN

DOQ heeft het platform “DOQ powered by Care4Cure” opgezet en is een samenvoeging van twee digitale platforms te weten DOQ.nl en Care4Cure.nl. Om hier gebruik van te kunnen maken moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 

Doel van het platform

DOQ is de gratis online brievenbus voor de zorgprofessional en bundelt de informatie vanuit verschillende organisaties in één digitaal postoverzicht. De post overal bij de hand en in één oogopslag op de hoogte zodat de zorgprofessional meer tijd heeft voor zorg.

 

Hoe werkt de online brievenbus?

De online brievenbus is persoonlijk en is toegespitst op uw vakgebied en regio. Berichten bestaan uit:

 • Postberichten: Deelnemende bedrijven, plaatsen de post in de digitale brievenbus. Productinformatie, aanvragen, e-learnings, apps, wetenschappelijke artikelen: u heeft alle voor u relevante post van toonaangevende farmaceutische bedrijven bij de hand. 24/7 terug te vinden op desktop, tablet of mobiel.
 • Redactionele berichten: DOQ staat voor persoonlijk en relevant. Samen met uw vakgenoten blijven wij schaven aan het aanbod. U leest daarom ook redactionele berichten over uw vakgebied, in de vorm van cases, interviews en reviews.
 • Agenda items: DOQ geeft overzicht. Ook in uw agenda. Want u vindt naast post een agenda-overzicht met een selectie van op uw vakgebied toegespitste nascholing en congressen van de belangrijkste aanbieders. Zo mist u niets.

U ontvangt een e-mail indien er berichten voor u in de digitale brievenbus geplaatst zijn.

 

E-mail

Indien er (post) berichten op uw vakgebied zijn geplaatst, wordt er een e-mail gestuurd met een overzicht van de berichten. De e-mail wordt maximaal eenmaal in de twee weken verzonden. Indien er geen post voor u geplaatst ontvangt u ook geen e-mail.

 

Beveiliging

DOQ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om DOQ.nl en Care4Cure.nl adequaat te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 

Beschikbaarheid

DOQ streeft naar een beschikbaarheid van DOQ.nl en Care4Cure.nl van 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten in de algemene structuur, merken, logo’s, software, teksten, animaties of andere afbeelden, technologie en alle andere elementen waaruit het platform bestaat, zijn het exclusieve eigendom van DOQ. Dit met uitzondering van tekstuele inhoud en afbeeldingen van geplaatste agenda en/of postberichten. Deze behoren tot het eigendom van de auteur vermeld bij het bericht.

 

Uitsluitingen & Aansprakelijkheid

DOQ is niet aansprakelijk voor de inhoud van of uitingen in de agenda en postberichten. De verantwoordelijke voor de inhoud van het bericht is te allen tijde de auteur (= bedrijf) van het artikel. Deze staat vermeld bij elk gepubliceerd postbericht. De deelnemende bedrijven conformeren zich aan de gestelde CGR richtlijnen. De inhoud van berichten mogen niet gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de auteur. Iedere aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit de informatie resp. berichten van de aangesloten bedrijven, wordt uitgesloten. Voor zover wettelijk mogelijk is, sluit DOQ hierbij haar aansprakelijkheid uit voor schade of kosten die zullen of zijn ontstaan door het gebruik van DOQ.nl. De op DOQ opgenomen hyperlinks, berichten van derden en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van DOQ, zijn opgenomen ter informatie. DOQ geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van berichten en sites van derden.

 

Vrijwaring

U vrijwaart DOQ tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten die voortvloeien uit of samenhangen met uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of in strijd met de wet.

 

Beëindiging

Indien u in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt, heeft DOQ het recht om de toegang tot DOQ op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen beoordeling te weigeren.

 

Wijzigingen

DOQ is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Als de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal hiervan melding worden gedaan op de homepage van DOQ en zullen de nieuwe gebruiksvoorwaarden op de website worden gepubliceerd.

 

Privacy

DOQ is verantwoordelijk voor uw gegevens die u via uw account op DOQ registreert. DOQ behandelt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. In het privacy statement van DOQ vindt u hoe DOQ met uw persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement vindt u hieronder.

 

Toepasselijk recht & geschillen

Op deze gebruiksvoorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

PRIVACY- EN COOKIEBELEID DOQ

1. Privacybeleid

1.1. DOQ heeft het online platform DOQ powered by Care4Cure opgezet, met als doel informatiestroom vanuit verschillende organisaties overzichtelijk maken, om zo zorgprofessionals te helpen in hun dagelijkse praktijkvoering.

1.2. De gegevens van de gebruikers van DOQ worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld. De waarborging van privacy en transparantie van onze werkwijzen is de basis van onze bedrijfsvoering. DOQ verzamelt en gebruikt persoonsgegevens op een manier die volledig verenigbaar is met de wet- en regelgeving in Nederland en Europa. DOQ werkt en handelt volgens de privacywetgeving zoals is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening). DOQ is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder nummer: m1490497

1.3. Met dit privacy- en cookiebeleid wil DOQ aan u duidelijkheid scheppen hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

2. Uw persoonsgegevens

2.1. DOQ vraagt alleen de strikt noodzakelijke gegevens om het online platform voor u toegankelijk te maken en u zo optimaal van dienst te kunnen zijn. Onder 3.1 wordt beschreven welke gegevens worden gevraagd en waarvoor deze dienen. Deze gegevens kunt u onder uw persoonlijke profiel pagina op DOQ.nl en Care4Cure.nl inzien en eventueel wijzigen.

 

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

3.1. De persoonsgegevens die DOQ verkrijgt tijdens uw registratie, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • BIG nummer + geboorte datum: de combinatie van beide gegevens worden gebruikt om uw inschrijving in het BIG register vast te stellen.
 • Email: versturen van uw Email, maximaal 1 per week.
 • Naam: om de Email aan u te kunnen richten.
 • Specialisme: Deelnemende bedrijven kunnen een doelgroep selecteren op basis van specialisme, zo ontvangt u post toegespitst op uw vakgebied.
 • Postcode werkadres: vaststellen van uw locatie voor regionale post

3.2. DOQ verstrekt uw persoonsgegevens niet aan deelnemende farmaceutische bedrijven en of nascholingsorganisaties zonder dat u zelf hiervoor toestemming geeft. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • indien u zich inschrijft of aanmeld voor een specifieke nascholing.
 • indien u een specifiek item / artikel aanvraagt.

In deze gevallen wordt u te allen tijde geïnformeerd welk bedrijf het betreft en kunt u aangeven op welk adres zij u, eenmalig voor dit doel, mogen benaderen.

3.3. Surfgedrag: DOQ meet het surfgedrag op de DOQ site. De gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens of naam. Deze niet op naam verkregen informatie geeft inzicht in welke type informatie er veel wordt gelezen. Deze gegevens hebben als doel om u beter van dienst te kunnen zijn met het aanbod van informatie.

3.4. Afmelden DOQ: Indien u zich afmeld voor de digitale post van DOQ zullen uw gegevens worden verwijderd uit de database van DOQ.

 

5. Cookies

5.1. DOQ maakt gebruik van cookies: op de desbetreffende computer wordt een tekstbestand geplaatst waarbij uw inlogaccount wordt onthouden. Zo hoeft u maar één keer in te loggen.

 

6. Vragen?

6.1. De waarborging van privacy en transparantie van onze werkwijzen is de basis van onze bedrijfsvoering. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over het privacy- en cookie beleid, dan willen wij deze graag voor u beantwoorden. U kunt contact opnemen via:

 • E-mail: info@doq.nl
 • Telefoon: 0343-758973
 • Post: Postbus 4, 3956 ZR Leersum

 

Laatste revisie: november 2016