DOQ

Geen infecties en minder pijn bij verbeterde diagnostiek prostaatkanker

Recent is er een nieuwe landelijke richtlijn uitgebracht om bij een verdenking op prostaatkanker eerst een MRI scan van de prostaat te maken. Dit was in het Spaarne Gasthuis al ruim een jaar de gebruikelijke werkwijze.

Als op de MRI het vermoeden van prostaatkanker werd bevestigd, werden voorheen biopten (weefselstukjes) van de prostaat verkregen door middel van prikken via de endeldarm. De endeldarm is rijkelijk voorzien van de normaal aanwezige darmbacteriën, zoals de E. Coli bacterie. Door besmetting met deze bacterie in de prostaat leidde prostaatbiopten voorheen bij 1 op de 20-25 mannen tot een prostaatontsteking of zelfs bloedvergiftiging (sepsis). Ondanks preventieve antibiotica. Voor een dergelijke infectie werd een man 3-5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Bovendien is het nemen van biopten via de endeldarm zeer onaangenaam en pijnlijk. Verdoving is mogelijk, maar studies toonden geen duidelijke verbetering in pijnbeleving.

(Foto: Pixabay)

Na biopt nog geen goede diagnose

De oude methode heeft nog een ander nadeel: afwijkingen gelokaliseerd aan de voorzijde van de prostaat, of dicht tegen de blaas aan zijn zeer moeilijk te bereiken voor de biopsienaald. Het resultaat was dan vaak dat het gebiopteerde weefsel van de prostaat niet uit het goede gebied kwam en er bij de uitslag geen diagnose gesteld kon worden. Dit resulteert in blijvende onrust of er nou wel of geen prostaatkanker speelt.

Betrouwbaar en nauwkeurig

De nieuwe methode van prostaatbiopten gaat via de huid gelegen tussen het scrotum en de anus. Dit gebied wordt gedesinfecteerd en is daarmee een schoon gebied, wat leidt tot een infecties kans van nagenoeg 0-1%, zoals gebleken is uit onze eerste 125 patiënten die op deze manier geholpen zijn. Dat betekent geen ziekenhuisopnames voor een sepsis of prostaatontsteking. Dit gebied is goed te verdoven en de biopten worden via deze route als goed verdraagzaam ervaren door patiënten, waarbij mensen gemiddeld een pijnscore van 3 op een schaal van 0-10 gaven, waarbij ‘ 0’ staat voor geen pijn en ‘10’ voor ondraaglijke pijn. Ook is er geen beperking meer wat betreft de locatie van de afwijking die aangeprikt moet worden in de prostaat: via deze route komt een bioptnaald betrouwbaar en nauwkeurig in de regio terecht waar de MRI een afwijking laat zien. Ook dit blijkt uit de eerste resultaten: Bij 40% van de mannen, die in het verleden eerder prostaatbiopten ondergingen zonder aantoonbare afwijkingen, wordt nu wél prostaatkanker ontdekt.

Het is een veiligere, vriendelijke en betrouwbare diagnostiek bij een analyse voor prostaatkanker. In het Spaarne Gasthuis kunnen patiënten binnen 1-2 weken na bekend worden van de MRI terecht voor het afnemen van prostaatbiopten.

Bron: Spaarne Gasthuis
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx