Gemengde kosten: wat is fiscaal aftrekbaar?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
18 mei 2022

Niet alle kosten die u maakt voor het uitoefenen van uw praktijk zijn volledig aftrekbaar van uw praktijkinkomen. Denk daarbij aan de zogenaamde ‘gemengde kosten’. Dit zijn kosten met een zakelijk karakter die mogelijk ook een privé-element in zich hebben.

Als praktijkhouder kunt u te maken hebben met gemengde kosten. Denk daarbij aan:

  • voedsel, dranken en genotmiddelen;
  • representatiekosten, waaronder cadeaus voor relaties of praktijkuitjes;
  • congressen, vergaderkosten, seminars, werkbezoeken, etc.

Een deel van deze kosten kunnen een privévoordeel met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: tijdens een internationaal congres hoeft u niet meer thuis te eten en kunt u ook genieten van de omgeving. De wetgever heeft daarom bepaald dat deze kosten slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

Twee opties

Als praktijkhouder heeft u twee opties voor de aftrekbaarheid van gemengde kosten:

  1. U kiest ervoor om een vast bedrag aan gemengde kosten voor uw praktijk niet af te trekken van uw inkomsten. In 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 4.800 (in 2021 was dit nog € 4.700).
  2. Of: van de gemaakte gemengde kosten trekt uw praktijk 20% niet af. Voor ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn geldt een percentage van 26,5%. U mag dan 80% respectievelijk 73,5% van de kosten wel aftrekken.

Kiezen

Optie 2 is vaak het aantrekkelijkst. Deze keuze maakt u zelf of samen met uw adviseur in uw aangifte. Ieder jaar maakt u deze keuze opnieuw. Het omslagpunt tussen optie 1 en optie 2 voor gemengde kosten ligt op € 24.000. Heeft u méér gemengde kosten, dan kiest u voor optie 1, anders voor optie 2. Het verdient de voorkeur deze kosten in uw boekhouding apart te registeren, zodat u eenvoudig een keuze kunt maken.

Werkkostenregeling personeel

Let op: ook de werkkostenregeling van uw personeel kan hierbij nog een rol spelen. Gemengde kosten die onder de werkkostenregeling vallen, kunnen ook een aftrekbeperking hebben van 20% (of 26,5%). Dit geldt niet als de gemengde kosten worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Dit is dan feitelijk loon; voor loonkosten geldt geen aftrekbeperking.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , , , ,
Deel dit artikel