DOQ

Geneeskundeopleiding VU laat dogma van de witte jas los

De toekomstig arts is maar een van de professionals in een netwerk van zorgprofessionals. De VU in Amsterdam wil artsen opleiden die goed voorbereid zijn op andere taken, een andere manier van werken en in een andere samenleving. Dat vraagt om aanpassing van de studie en van de studentenselectie.

“De artsopleiding moet integraler en socialer”, zo meldt het filmpje van de campagne #Artsenvoorhetleven. “Geneeskundestudenten moeten alle kanten op kunnen en breed inzetbaar zijn, dankzij een palet aan vaardigheden. Zodat zij naast kennis van ziektebeelden ook begrip hebben van gedrag, gezin, werk en welzijn. Niet alleen voor het verbeteren van lichamen, maar ook voor het verbeteren van levens van mensen.” Met deze campagne wil de VU de geneeskundeopleiding ontdoen van het ‘dogma van de witte jas’, aldus vice-decaan Christa Boer.

“De patiënt ziet steeds meer verschillende zorgverleners, waarvan de behandelend medisch specialist er slechts één is”

Vice-decaan prof. dr. Christa Boer

Veranderend zorglandschap

De geneeskundeopleiding is nog steeds gericht op werken in een zorginstelling, terwijl de samenleving vraagt om artsen die kunnen werken in een ander zorglandschap. Boer: “Het ziekenhuis is vaak pas de laatste halte in een zorgpad. De meeste zorgproblemen worden daarvoor al opgelost. Bovendien ziet de patiënt steeds meer verschillende zorgverleners, waarvan de behandelend medisch specialist er slechts één is.”
“De arts zal zich in een zorgnetwerk tussen alle andere zorgprofessionals moeten kunnen bewegen en moeten kunnen samenwerken, zodat hij of zij snapt welke zorg op welk moment nodig is.” Verder zal door het toenemende gebruik van big data en medische technologie, de invulling van het vak van de arts veranderen en sommige handelingen worden vervangen door technologie.

“Ik zie een groeiende groep met belangstelling in het sociale domein van het vak”

Verbreding opleiding

De arts van nu is onvoldoende toegerust voor de veranderingen, aldus Boer. “Uit enquêtes komt naar voren dat studenten vinden dat we te weinig hebben aangeboden over het werkveld buiten het ziekenhuis.” Er is dus genoeg werk aan de winkel, concludeert Boer. Dat geld niet alleen voor de opleiding, maar ook voor de selectie van studenten.
Als pilot is een coschap georganiseerd waarbij de student zowel een deel in het ziekenhuis als daarbuiten werkt.  Na het eerste proefjaar heeft Boer de indruk dat zo’n breed coschap al wel effect heeft. “Ik zie in de afstudeerprofielen een groeiende groep die belangstelling heeft in het sociale domein van het vak.” Ook denkt zij andersom aan een eerste coschap bij de huisarts, waarbij de student op een aantal dagdelen tevens kennis maakt met specialismen waar de huisarts vaak naar verwijst.

“Het artsenvak blijft zwaar en dat vergt een bepaalde mentaliteit”

Focus op sociale domein

Maar ook eerder in de opleiding moet er aandacht zijn voor meer elementen van het nieuwe zorglandschap. Boer wijst op minors met een focus op het sociale domein en het aantrekken van docenten van buiten de kliniek. Bovendien vindt zij dat medisch specialisten de inhoud van het onderwijs moeten verbreden, zodat die over meer gaan dan diagnostiek en behandeling. “Bij het ontstaan van darmkanker zit een belangrijke milieu- en leefstijlcomponent. Door dan iemand uit de milieusector uit te nodigen, krijg je veel meer maatschappelijke impact op het curriculum.”
Tot slot ziet Boer ook wel toekomst in een brede bachelor, een algemeen jaar waarin studenten een goed beeld krijgen van waar ze aan beginnen. “Het artsenvak blijft zwaar en dat vergt een bepaalde mentaliteit.”

“In Amsterdam-West is een community ontstaan die het nu aandurft om geneeskunde te studeren”

Diversiteit in selectie

Met de campagne #Artsenvoorhetleven probeert de VU ook een meer diverse studentenpopulatie binnen te halen. “Een populatie met verschillende culturen zorgt vanwege verschillende invalshoeken voor een grotere creativiteit in doen en denken.”  Naar haar mening was de VU al goed op weg door naast cognitieve vaardigheden ook persoonlijke interesses als sport, muziek, maatschappelijke inzet en bestuurlijke ervaring mee te nemen bij de selectie. Maar sinds het promotieonderzoek van Anouk Wouters in 2017 aantoonde dat de selectiemethode nog steeds zorgde voor een te weinig diverse studentenpopulatie, is de faculteit nog meer gaan letten op kansenongelijkheid.
De selectiemethode bevatte destijds nog kennistoetsen, waarvoor kinderen van ouders met een hoger inkomen zich beter konden voorbereiden via betaalde cursussen. Daar kwam een cognitieve vaardigheidstoets voor in de plaats, zegt Boer. “Er is geen voorbereiding mogelijk en dat zorgde voor meer instroom van studenten uit Amsterdam Nieuw-West. Daar is nu een community ontstaan die het aandurft om geneeskunde te studeren.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx