Genetisch gemodificeerd varkenshart getransplanteerd naar mens

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
7 juli 2022

Begin 2022 is het hart van een genetisch gemodificeerd varken getransplanteerd naar een mens. Het ziektebeloop van de betreffende 57-jarige meneer staat beschreven in NEJM. Na een succesvolle transplantatie overleed meneer twee maanden later, maar de bevindingen van de autopsie pasten niet bij een typische afstotingsreactie.

Deze patiënt had een uitgebreide medische voorgeschiedenis met een chronische milde trombocytopenie, hypertensie en niet-ischemische cardiomyopathie. In het verleden had hij ook een mitralisklepherstel ondergaan.

Beloop voorafgaand aan de transplantatie

Meneer werd opgenomen vanwege ernstig hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van 10%. Zijn zorg werd geïntensiveerd met meerdere intraveneuze inotrope middelen en de plaatsing van een intra-aortische ballonpomp op dag 11 van de opname. Ondanks deze interventies had hij meerdere ventriculaire aritmieën met een hartstilstand, waarvoor hij gereanimeerd moest worden. Op dag 23 werd gestart met extracorporale membraanoxygenatie (ECMO).
Ondanks zijn biventriculaire hartfalen was de nierfunctie behouden gebleven en kreeg hij slechts af en toe extra zuurstof via een neuscanule vanwege milde hypoxemie.
Verder werd het beloop voorafgaand aan de transplantatiekuur gekenmerkt door een bijnierinsufficiëntie, gastro-intestinale bloedingen, een bacteriëmie, die verdween met een antimicrobiële behandeling, en een leukopenie die was veroorzaakt door geneesmiddelengebruik.
De patiënt had naar verluidt een slechte therapietrouw, wat een uitsluitingscriterium is voor een allotransplantatie. De selectiecommissie van het ziekenhuis

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel