Genetische basis van colorectale kanker verder ontrafeld

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
22 april 2020

Een recente publicatie in Gastroenterology levert het eerste solide bewijs dat bij early-onset colorectale kanker (CRC) sprake is van een ander genetisch risicoprofiel dan bij late-onset ziekte. De bevindingen kunnen bijdragen aan de identificatie van personen die een toegenomen risico hebben op early-onset CRC. Zij zouden in aanmerking kunnen komen voor vroegdetectie of ander preventieve maatregelen.

In de afgelopen decennia zijn de incidentie en mortaliteit van CRC afgenomen. Dat is grotendeels te danken aan de vroegdetectie van CRC en surveillance en behandeling voor deze ziekte.

Early-onset CRC

In tegenstelling tot deze gunstige trends is de incidentie van CRC bij personen van < 50 jaar, early-onset ziekte, toegenomen. De incidentie daarvan is de Verenigde Staten in de periode 1992-2012 jaarlijks met gemiddeld 1,8% gestegen. De verwachting is dat in 2030 van alle nieuw gediagnosticeerde CRC 10-25% een early-onset CRC zal betreffen.

Bovendien presenteert een early-onset CRC zich vaker met een ​​hogere pathologische graad en ontstaat vaker een recidief en gemetastaseerde ziekte in vergelijking met incidentele CRC.

To screen or not to screen?

Gezien de toenemende incidentie en slechte uitkomsten van early-onset CRC is besloten om de Amerikaanse richtlijnen over de preventie van CRC te herzien en daarbij de vroege opsporing van personen met een gemiddeld risico van < 50 oud mee te nemen. Het advies is om voor die groep de screeningleeftij

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel