DOQ

Geven hart­afwijk­ingen compli­caties bij zwanger­schap?

De meeste vrouwen met een hartafwijking doen het goed tijdens de zwangerschap, zonder veel problemen voor haar en het kind. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie in het Franciscus & Vlietland in Rotterdam. “De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen. Wel is het belangrijk deze vrouwen goed te begeleiden en een multidisciplinair behandelplan op te stellen.”

“Dat is belangrijke informatie voor cardiologen en gynaecologen die zwangere vrouwen met hartafwijkingen behandelen,” legt Baris uit. “Omdat er tot nu toe weinig onderzoeksdata bekend waren, vonden zij het spannend om vrouwen met een hartafwijking te begeleiden en te adviseren. Met dit onderzoek kunnen we hen geruststellen. De angst die bij zowel vrouwen als artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen.”

Vrouwen met een kunstklep, pulmonale arteriële hypertensie en ernstig hartfalen, vormen een uitzondering op deze gunstige uitkomst, benadrukt Baris. “Dat zijn de drie hartafwijkingen die een verhoogd risico geven op complicaties en sterfte tijdens of na de zwangerschap.” Het risico is het hoogst bij vrouwen met pulmonale arteriële hypertensie. “Zij lopen maar liefst 9% risico op overlijden tijdens of na de zwangerschap. Bij de gezonde populatie zwangere vrouwen is dat slechts 0,012%.”

“Gynaecologen en cardiologen vonden het spannend om vrouwen met een hartafwijking te begeleiden en te adviseren”

Lucia Baris, AIOS cardiologie

ROPAC

Mede door de uitkomsten van haar onderzoek, waarop ze vorig jaar promoveerde, is de consensus onder cardiologen om vrouwen uit deze drie risicogroepen af te raden zwanger te worden. Baris: “Al blijft dat uiteindelijk hun eigen keuze. Wij kunnen slechts advies geven.”
Voor haar onderzoek maakte Baris gebruik van de data uit de wereldwijde prospectieve Registry Of Pregnancy And Cardiac Disease (ROPAC) van de European Society of Cardiology (ESC). Dat is database die door het Erasmus MC is ingericht met zwangerschapsuitkomsten bij 5739 zwangere vrouwen met diverse soorten onderliggende hartaandoeningen, verzameld door 138 verschillende ziekenhuizen in 53 landen. “ROPAC is wereldwijd de grootste registry met zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen met een hartafwijking”, vertelt Baris. “De ESC-guideline over zwangerschap bij vrouwen met een hartafwijking is mede gebaseerd op ROPAC-studies.”

Counseling

In de westerse wereld zijn hartaandoeningen bij de moeder oorzaak nummer één van moedersterfte. Het vóórkomen ervan lijkt met de jaren toe te nemen terwijl andere oorzaken van moedersterfte (zoals ontstekingen en bloedingen) lijken af te nemen.
Des te meer reden om vrouwen met een hartafwijking die een kinderwens hebben zo goed mogelijk voor te bereiden op de zwangerschap, stelt Baris. “Belangrijk is daarom dat we hen voorafgaand aan de zwangerschap goed voorlichten. Liefst in de vorm van een counseling met daarbij aanwezig de cardioloog, de gynaecoloog, de anesthesioloog en eventueel een chirurg, indien een operatie tijdens de zwangerschap geïndiceerd is.”

“De artsen beschrijven in een behandelplan hoe ernstig de hartafwijking is, wat de risico’s zijn, en of een gewone bevalling mogelijk is”

Behandelplan

Tijdens deze counseling stellen artsen gezamenlijk een behandelplan op, dat vervolgens door de behandelaar met de vrouw besproken wordt. “De artsen beschrijven daarin hoe ernstig de hartafwijking is, wat de risico’s zijn, of een gewone bevalling mogelijk is of dat een keizersnede is geïndiceerd, hoe tijdens de zwangerschap om te gaan met de hartmedicatie, enzovoort. Als het kan, volstaat eenmalige counseling en kan de vrouw vervolgens worden begeleid door de verloskundige. Bij vrouwen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld uit een van de drie risicogroepen, die toch voor zwangerschap kiezen en bij wie iedere drie maanden een echo gemaakt dient te worden, is het wenselijk om zo’n counseling meerdere malen tijdens de zwangerschap te herhalen.”

“We weten niet van alle vrouwen met een hartafwijking of en wanneer ze een kinderwens hebben”

Oproep

Bij de meeste vrouwen is de hartafwijking al bekend vóór haar zwangerschap. “Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die onder controle zijn bij de cardioloog, en veelal voor die tijd ook al bij de kindercardioloog. Maar we weten niet van alle vrouwen met een hartafwijking of en wanneer ze een kinderwens hebben. Onze oproep aan hen is om dit te melden bij hun behandelend cardioloog. Die kan dan samen met haar en het verdere behandelteam een counseling organiseren en een behandelstrategie afspreken. Zodat we de kans optimaliseren dat zij en haar kind een goede en gezonde zwangerschap doorlopen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx