Goede dataregistraties van cardiale interventies in ons land

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
11 mei 2022

In een recent overzichtsartikel in het Netherlands Heart Journal staat beschreven dat de gegevens over PCI en geïsoleerde CABG, zoals geregistreerd door de Nederlandse Hart Registratie (NHR), bijna volledig zijn. De resultaten van de jaarlijkse datamonitoring en discussies binnen de registratiecommissies geven aan dat de datakwaliteit vrij hoog is. De nauwkeurigheid is meer dan 95% voor bijna alle variabelen.

Wereldwijd maken kwaliteitsregistraties voor hart- en vaatziekten het gebruik van real-world data mogelijk en bevorderen het gebruik hiervan. Zorgverleners gebruiken deze real-world data om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te benchmarken, verbeterinitiatieven te implementeren en wetenschappelijk onderzoek te doen.

Registers van eigen bodem

In Nederland is het verplicht om de zorguitkomsten te registreren en te monitoren. Bovendien kunnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) verplichte elementen in het register vaststellen als onderdeel van hun kwaliteitsbeleid.
Naast deze externe prikkels om te registreren is het concept van value-based healthcare in toenemende mate nuttig voor het optimaliseren van de zorgkwaliteit. Voor het meten van de waarde is het essentieel om ziektespecifieke uitkomsten te definiëren die belangrijk zijn voor patiënten.  

“De NHR bevat inmiddels meer dan 1,5 miljoen hartprocedures in Nederland. Jaarlijks komen daar meer dan 80.000 procedures bij”

Eén landelijke registratie: NHR

Om de uitkomsten structureel te meten en te verbeteren, zijn in 2017 in samenwerking met de NVVC en de NVT drie losstaande kwaliteitsregistraties, te weten de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland, de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) en Meetbaar Beter, samengevoegd in één landelijke registratie: de Nederlandse Hartregistratie (NHR).
Binnen de NHR registreren cardiologen en cardiothoracaal chirurgen de gegevens op baseline en van de procedures en uitkomsten van alle invasieve cardiale interventie-, elektrofysiologische en chirurgische procedures.
De NHR bevat inmiddels meer dan 1,5 miljoen hartprocedures in Nederland. Jaarlijks komen daar meer dan 80.000 procedures bij. Door middel van openbare rapportage bedient de NHR hartpatiënten, zorgverleners en beleidsmakers bij het transparant maken van uitkomstdata.

Inzicht geven

Het doel van het huidige artikel is inzicht te geven in de governance en processen zoals georganiseerd door de NHR in samenwerking met de ziekenhuizen. Coronaire bypass-transplantatie (CABG) en percutane coronaire interventie (PCI), de twee behandelingen die het vaakste worden uitgevoerd bij patiënten met hart- en vaatziekten, zijn gebruikt als voorbeeldmodellen voor een verdere verduidelijking.

“Het is haalbaar en waardevol gebleken om real-world gegevens op landelijk en ziekenhuisniveau te gebruiken om voor de patiënten relevante resultaten te meten en te verbeteren”

Waardevol platform

De registratiecommissies hebben bewezen een waardevol platform te zijn om gegevenskwaliteit, uitkomsten en processen van zorgverlening te bespreken in een niet-concurrerende en veilige omgeving. Om nieuwe inzichten te creëren voor verdere verbetering van patiëntrelevante uitkomsten, worden kwaliteitsprojecten gestart op het gebied van bijvoorbeeld de behandeling van meervatslijden, cardiogene shock en diagnostische intracoronaire procedures.
Het is haalbaar en waardevol gebleken om real-world gegevens op landelijk en ziekenhuisniveau te gebruiken om voor de patiënten relevante resultaten te meten en te verbeteren.  

Verder onderzoek

Aanvullende data-analyses, nieuwe kwaliteitsprojecten en verrijking van data met andere bestaande databronnen kunnen nieuwe relevante inzichten opleveren, bedoeld om de kwaliteit van de hartzorg in Nederland verder te verbeteren.

Referenties: Timmermans MJC, Houterman S, Daeter ED, et al. Using real-world data to monitor and improve quality of care in coronary artery disease: results from the Netherlands Heart Registration. Neth Heart J. 2022:1–9.

, , ,
Deel dit artikel