Goede dataregistraties van cardiale interventies in ons land

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
11 mei 2022

In een recent overzichtsartikel in het Netherlands Heart Journal staat beschreven dat de gegevens over PCI en geïsoleerde CABG, zoals geregistreerd door de Nederlandse Hart Registratie (NHR), bijna volledig zijn. De resultaten van de jaarlijkse datamonitoring en discussies binnen de registratiecommissies geven aan dat de datakwaliteit vrij hoog is. De nauwkeurigheid is meer dan 95% voor bijna alle variabelen.

Wereldwijd maken kwaliteitsregistraties voor hart- en vaatziekten het gebruik van real-world data mogelijk en bevorderen het gebruik hiervan. Zorgverleners gebruiken deze real-world data om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te benchmarken, verbeterinitiatieven te implementeren en wetenschappelijk onderzoek te doen.

Registers van eigen bodem

In Nederland is het verplicht om de zorguitkomsten te registreren en te monitoren. Bovendien kunnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) verplichte elementen in het register vaststellen als onderdeel van hun kwaliteitsbeleid.
Naast deze externe prikkels om te registreren is het concept van value-based healthcare in toenemende mate nuttig voor het optimaliseren van de zorgkwaliteit. Voor het meten van de waarde is het essentieel om ziektespecifieke uitkomsten te definiëren die belangrijk zijn voor patiënten.  

“De NHR bevat inmiddels meer dan 1,5 miljoen hartprocedures in Nederland. Jaarlijks komen daar meer dan 80.000 procedures bij”

Eén landelijke registratie: NHR

Om de uitkomsten structureel te meten en te verbeteren, zijn in 2017 in samenwerking

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel