DOQ

Griepvaccinatie verbetert uitkomsten na myocardinfarct en bij stabiele coronaire hartziekte

Griepvaccinatie vroeg na een myocardinfarct of bij risicovolle coronaire hartziekte verlaagt het risico op het gecombineerde eindpunt van overlijden door alle oorzaken, myocardinfarct of stenttrombose. Ook de sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte namen af. Dit is gevonden in de internationale Influenza Vaccination After Myocardial Infarction (IAMI)-studie, die in Circulation verscheen.

Inflammatie speelt een centrale rol bij atherosclerotische progressie, vanaf het begin tot aan het scheuren van atherosclerotische plaques. Hoewel het ontstekingsproces multifactorieel is, kunnen exogene pathogenen, waaronder het influenzavirus, invloed hebben op de ontstekingsreactie.

Influenza-epidemieën en vaccinatie

Een onderzoek naar de influenza-epidemieën in de periode 1915-1929, inclusief de pandemie van 1918-1920, toonde dat influenza het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verhoogt. Latere observationele studies bevestigden dit verband.
Enkele klinische studies bij hoogrisicopatiënten met hart- en vaatziekten toonden aan dat na een griepvaccinatie minder cardiovasculaire voorvallen optraden dan bij het geven van geen vaccin of na een placebovaccinatie. Een recente grote gerandomiseerde studie bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, toonde echter geen verschillen in sterfte of ziekenhuisopnames vanwege cardiopulmonale oorzaken na toediening van een hooggedoseerd trivalent of een standaarddosis quadrivalent griepvaccin.
Om betrouwbaar te kunnen beoordelen of griepvaccinatie effectief is in het voorkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met manifeste hart- en vaatziekten, is bewijs uit grote klinische studies nodig.

Minder CV-gebeurtenissen

In deze studie is een geïnactiveerd griepvaccin vergeleken met een placebo dat korte tijd na een myocardinfarct (99,7% van de patiënten) of aan patiënten met een stabiele hoog risico coronaire hartziekte (0,3%) werd toegediend. Tussen 1 oktober 2016 en 1 maart 2020 werden 2571 deelnemers gerandomiseerd.
Vanwege de COVID-19-pandemie werd geadviseerd om de studie voortijdig te stoppen, voordat de vooraf geplande studiegrootte was bereikt. Het primaire eindpunt was de samenstelling van overlijden door alle oorzaken, myocardinfarct of stenttrombose na een jaar. Dit eindpunt was opgetreden bij 5,3% van de patiënten die een griepvaccin hadden gekregen, en bij 7,2% in de placebogroep (hazard ratio 0,72; p = 0,040).
De percentages voor sterfte door alle oorzaken waren respectievelijk 2,9 en 4,9% (hazard ratio 0,59; p = 0,010), de cardiovasculaire sterfte 2,7 en 4,5% (HR 0,59; p = 0,014) en myocardinfarcten 2,0 en 2,4% (HR 0,86; p = 0,57).

Implicaties

Deze bevindingen wijzen erop dat direct na een myocardinfarct een griepvaccin gegeven zou moeten worden. Hoewel griepvaccinatie wordt aanbevolen in de richtlijnen, wordt hier onvoldoende gebruik van gemaakt. De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van een seizoensgebonden griepvaccinatie bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Referenties: Fröbert O, Götberg M, Erlinge D, et al. Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. 2021;144:1476-1484.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx