Griepvaccinatie verbetert uitkomsten na myocardinfarct en bij stabiele coronaire hartziekte

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
10 november 2021

Griepvaccinatie vroeg na een myocardinfarct of bij risicovolle coronaire hartziekte verlaagt het risico op het gecombineerde eindpunt van overlijden door alle oorzaken, myocardinfarct of stenttrombose. Ook de sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte namen af. Dit is gevonden in de internationale Influenza Vaccination After Myocardial Infarction (IAMI)-studie, die in Circulation verscheen.

Inflammatie speelt een centrale rol bij atherosclerotische progressie, vanaf het begin tot aan het scheuren van atherosclerotische plaques. Hoewel het ontstekingsproces multifactorieel is, kunnen exogene pathogenen, waaronder het influenzavirus, invloed hebben op de ontstekingsreactie.

Influenza-epidemieën en vaccinatie

Een onderzoek naar de influenza-epidemieën in de periode 1915-1929, inclusief de pandemie van 1918-1920, toonde dat influenza het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verhoogt. Latere observationele studies bevestigden dit verband.
Enkele klinische studies bij hoogrisicopatiënten met hart- en vaatziekten toonden aan dat na een griepvaccinatie minder cardiovasculaire voorvallen optraden dan bij het geven van geen vaccin of na een placebovaccinatie. Een recente grote gerandomiseerde studie bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, toonde echter geen verschillen in sterfte of ziekenhuisopnames vanwege cardiopulmonale oorzaken na toediening van een hooggedoseerd trivalent of een standaarddosis quadrivalent griepvaccin.
Om betrouwbaar te kunnen beoordelen of griepvaccinatie effectief is in het voorkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met manifeste hart- en vaatziekten, is bewijs uit grote klinische studies nodig.

Minder CV-gebeurtenissen

In deze studie is een geïnactiveerd griepvaccin vergeleken met een placebo dat korte tijd na een myocardinfarct (99,7% van de patiënten) of aan patiënten met een stabiele hoog risico coronaire hartziekte (0,3%) werd toegediend. Tussen 1 oktober 2016 en 1 maart 2020 werden 2571 deelnemers gerandomiseerd.
Vanwege de COVID-19-pandemie werd geadviseerd om de studie voortijdig te stoppen, voordat de vooraf geplande studiegrootte was bereikt. Het primaire eindpunt was de samenstelling van overlijden door alle oorzaken, myocardinfarct of stenttrombose na een jaar. Dit eindpunt was opgetreden bij 5,3% van de patiënten die een griepvaccin hadden gekregen, en bij 7,2% in de placebogroep (hazard ratio 0,72; p = 0,040).
De percentages voor sterfte door alle oorzaken waren respectievelijk 2,9 en 4,9% (hazard ratio 0,59; p = 0,010), de cardiovasculaire sterfte 2,7 en 4,5% (HR 0,59; p = 0,014) en myocardinfarcten 2,0 en 2,4% (HR 0,86; p = 0,57).

Implicaties

Deze bevindingen wijzen erop dat direct na een myocardinfarct een griepvaccin gegeven zou moeten worden. Hoewel griepvaccinatie wordt aanbevolen in de richtlijnen, wordt hier onvoldoende gebruik van gemaakt. De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van een seizoensgebonden griepvaccinatie bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Referenties: Fröbert O, Götberg M, Erlinge D, et al. Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. 2021;144:1476-1484.

,
Deel dit artikel