Griepvaccinatie verbetert uitkomsten na myocardinfarct en bij stabiele coronaire hartziekte

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
10 november 2021

Griepvaccinatie vroeg na een myocardinfarct of bij risicovolle coronaire hartziekte verlaagt het risico op het gecombineerde eindpunt van overlijden door alle oorzaken, myocardinfarct of stenttrombose. Ook de sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte namen af. Dit is gevonden in de internationale Influenza Vaccination After Myocardial Infarction (IAMI)-studie, die in Circulation verscheen.

Inflammatie speelt een centrale rol bij atherosclerotische progressie, vanaf het begin tot aan het scheuren van atherosclerotische plaques. Hoewel het ontstekingsproces multifactorieel is, kunnen exogene pathogenen, waaronder het influenzavirus, invloed hebben op de ontstekingsreactie.

Influenza-epidemieën en vaccinatie

Een onderzoek naar de influenza-epidemieën in de periode 1915-1929, inclusief de pandemie van 1918-1920, toonde dat influenza het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verhoogt. Latere observationele studies bevestigden dit verband.
Enkele klinische studies bij hoogrisicopatiënten met hart- en vaatziekten toonden aan dat na een griepvaccinatie minder cardiovasculaire voorvallen optraden dan bij het geven van geen vaccin of na een placebovaccinatie. Een recente grote gerandomiseerde studie bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, toonde echter geen verschillen in sterfte of ziekenhuisopnames vanwege cardiopulmonale oorzaken na toediening van een hooggedoseerd trivalent of een standaarddosis quadrivalent griepvaccin.
Om betrouwbaar te kunnen beoordelen of griepvaccinatie effectief is in het voorkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met manifeste hart- en va

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel