DOQ

Groeiend inzicht in cardiale risico’s bij kinderen en adolescenten

Er zijn steeds meer jeugdige risicogroepen voor atherosclerotische hartziekten op latere leeftijd. Dat vraagt om goed risicomanagement bij kinderen en adolescenten. Kindercardiologen dr. Henk Schipper (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht) en dr. Sarah de Ferranti (Kinderziekenhuis van Boston, VS) schreven daarover twee publicaties in Pediatrics.

De eerste publicatie gaat over inzichten in cardiale risico’s bij kinderen en adolescenten. De ontwikkeling van atherosclerose begint al op de kinderleeftijd. Er worden steeds meer pediatrische risicogroepen beschreven. Bijvoorbeeld kinderen met een chronische ontstekings- of nierziekte, een orgaantransplantatie of familiaire hypercholesterolemie. En kinderen met endocriene ziekte, kinderkanker, aangeboren hartziekte of na een vroeggeboorte. Er zijn ook steeds meer kinderen en adolescenten met traditionele risicofactoren zoals obesitas, hoge bloeddruk, hyperlipidemie en hyperglycemie. Deze risicofactoren kunnen atherosclerose versnellen.

Preventie

Dit alles biedt de mogelijkheid voor preventieve maatregelen op jeugdige leeftijd tegen atherosclerotische hartziekten op latere leeftijd. Kinderen en adolescenten met obesitas hebben een verhoogd risico op sterfte als gevolg van een atherosclerotische hartziekte later in het leven (relatief risico ca. 2,5) vergeleken met leeftijdsgenoten met een normaal gewicht.
Tegelijk zijn er bij pediatrische risicogroepen ziektegerelateerde factoren bovenop de traditionele risicofactoren. Deze factoren zijn heel divers, waaronder ontstekingen en vasculaire en endotheliale factoren. De gevarieerde en groeiende lijst van pediatrische risicogroepen laat volgens de auteurs zien dat cardiovasculair risicomanagement inmiddels het veld van de algemene pediatrie is binnengedrongen.

Veelbelovend

De tweede publicatie gaat in op recente vooruitgang in cardiovasculaire risicobepaling en -management en de implicaties daarvan voor de pediatrische praktijk. Veel kinderen en adolescenten met normaal gewicht hebben hyperlipidemie (14,6%) of hyperglycemie (16,4%). Screening op niet-nuchtere lipiden en geglyceerd hemoglobine bij risicojongeren is in opkomst als veelbelovende mogelijkheid voor lipiden- en glucosemanagement. Brede aandacht voor vroege atherosclerose is bovendien een manier om de complexiteit van atherosclerose als systemische ziekte te begrijpen. De auteurs noemen methoden zoals het meten van de pulse wave velocity van de aorta en perifere arteriële tonometrie die daarbij kunnen helpen.

Levenslang

De auteurs pleiten voor levenslange risicostratificatie voor atherosclerotische hartziekten, op basis van zowel ziekte-gerelateerde als traditionele risicofactoren. Dat kan helpen bij cardiovasculair risicomanagement op maat voor het groeiende aantal risicokinderen en -adolescenten.

Referenties:

  1. Schipper HS, De Ferranti S. Atherosclerotic Cardiovascular Risk as an Emerging Priority in Pediatrics. Pediatrics, 2022;150(5):e2022057956.
  2. Schipper HS, De Ferranti S. Cardiovascular Risk Assessment and Management for Pediatricians. Pediatrics, 2022;e2022057957. Online ahead of print.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”

‘‘Minder eten en meer bewegen’ is echt een misvatting’

Mensen met obesitas hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen, ook in de zorg. Daardoor vermindert de kwaliteit van zorg, legt Paige Crompvoets uit. “Uit mijn onderzoek bleek dat mensen met obesitas soms belachelijk gemaakt worden door hun zorgverleners.”

Whispp biedt oplossing voor mensen met stem- en spraak­problemen

Joris Castermans ontwikkelde Whispp, een app die met behulp van AI fluister- en aangedane spraak kan omzetten in een heldere en natuurlijke stem. “Wie nog audio- of video-opnames heeft van de gezonde stem, kan met Whispp de eigen stem van vroeger creëren.”

Artsen voor Kinderen helpt kinderen met een chronische ziekte of beperking

Michel Weijerman van Stichting Artsen voor Kinderen vertelt over hun projecten voor betere zorg en welzijn voor kinderen met een chronische aandoening. “Zo’n 200 zorgprofessionals zijn op vrijwillige basis bij onze poli betrokken. Binnen 48 uur krijg je antwoord.”


0
Laat een reactie achterx