DOQ

Groeiend inzicht in cardiale risico’s bij kinderen en adolescenten

Er zijn steeds meer jeugdige risicogroepen voor atherosclerotische hartziekten op latere leeftijd. Dat vraagt om goed risicomanagement bij kinderen en adolescenten. Kindercardiologen dr. Henk Schipper (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht) en dr. Sarah de Ferranti (Kinderziekenhuis van Boston, VS) schreven daarover twee publicaties in Pediatrics.

De eerste publicatie gaat over inzichten in cardiale risico’s bij kinderen en adolescenten. De ontwikkeling van atherosclerose begint al op de kinderleeftijd. Er worden steeds meer pediatrische risicogroepen beschreven. Bijvoorbeeld kinderen met een chronische ontstekings- of nierziekte, een orgaantransplantatie of familiaire hypercholesterolemie. En kinderen met endocriene ziekte, kinderkanker, aangeboren hartziekte of na een vroeggeboorte. Er zijn ook steeds meer kinderen en adolescenten met traditionele risicofactoren zoals obesitas, hoge bloeddruk, hyperlipidemie en hyperglycemie. Deze risicofactoren kunnen atherosclerose versnellen.

Preventie

Dit alles biedt de mogelijkheid voor preventieve maatregelen op jeugdige leeftijd tegen atherosclerotische hartziekten op latere leeftijd. Kinderen en adolescenten met obesitas hebben een verhoogd risico op sterfte als gevolg van een atherosclerotische hartziekte later in het leven (relatief risico ca. 2,5) vergeleken met leeftijdsgenoten met een normaal gewicht.
Tegelijk zijn er bij pediatrische risicogroepen ziektegerelateerde factoren bovenop de traditionele risicofactoren. Deze factoren zijn heel divers, waaronder ontstekingen en vasculaire en endotheliale factoren. De gevarieerde en groeiende lijst van pediatrische risicogroepen laat volgens de auteurs zien dat cardiovasculair risicomanagement inmiddels het veld van de algemene pediatrie is binnengedrongen.

Veelbelovend

De tweede publicatie gaat in op recente vooruitgang in cardiovasculaire risicobepaling en -management en de implicaties daarvan voor de pediatrische praktijk. Veel kinderen en adolescenten met normaal gewicht hebben hyperlipidemie (14,6%) of hyperglycemie (16,4%). Screening op niet-nuchtere lipiden en geglyceerd hemoglobine bij risicojongeren is in opkomst als veelbelovende mogelijkheid voor lipiden- en glucosemanagement. Brede aandacht voor vroege atherosclerose is bovendien een manier om de complexiteit van atherosclerose als systemische ziekte te begrijpen. De auteurs noemen methoden zoals het meten van de pulse wave velocity van de aorta en perifere arteriële tonometrie die daarbij kunnen helpen.

Levenslang

De auteurs pleiten voor levenslange risicostratificatie voor atherosclerotische hartziekten, op basis van zowel ziekte-gerelateerde als traditionele risicofactoren. Dat kan helpen bij cardiovasculair risicomanagement op maat voor het groeiende aantal risicokinderen en -adolescenten.

Referenties:

  1. Schipper HS, De Ferranti S. Atherosclerotic Cardiovascular Risk as an Emerging Priority in Pediatrics. Pediatrics, 2022;150(5):e2022057956.
  2. Schipper HS, De Ferranti S. Cardiovascular Risk Assessment and Management for Pediatricians. Pediatrics, 2022;e2022057957. Online ahead of print.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx