DOQ

‘Halve’ heup vervangen niet slechter dan ‘hele’

Orthopeed dr. Ydo Kleinlugtenbelt ontving de professor dr. Marti Prijs voor beste orthopedisch traumaonderzoek van Nederland tijdens het NOV-Jaarcongres. Deze titel kreeg hij voor zijn onderzoek naar de effectiviteit van halve heupprotheses.

Orthopeed dr. Ydo Kleinlugtenbelt leidt, en neemt deel aan, verschillende internationale medische onderzoeken, zoals de HEALTH-trail. Te vaak wordt nog onnodig een hele heup (kop/kom) vervangen bij een operatie terwijl een eenvoudiger en minder dure ingreep (alleen kop) net zo goed had gekund. Door het onderzoek kunnen zorgkosten worden bespaard en moeten orthopedische richtlijnen mogelijk worden herschreven.

Orthopeed dr. Ydo Kleinlugtenbelt

Hele heupvervanging onnodig

Bij een ‘halve’ heupoperatie wordt alleen de kop van de heup vervangen. Bij een ‘hele’ heupoperatie worden zowel kop als kom vervangen. Standaard wordt bij jonge mensen vaak gekozen voor een complete vervanging omdat de nieuwe heup nog een leven lang mee moet. Bij oudere mensen wordt in Nederland echter vaak automatisch gekozen voor een hele heupvervanging. Onnodig, zo blijkt.

“Te vaak wordt onnodig een veel kostbaardere kop/kom-operatie uitgevoerd waar alleen een kop had kunnen volstaan”

Publicatie onderzoek

Kleinlugtenbelt: “De bestaande onderzoeken naar het verschil tussen een hele of een halve heupvervanging waren allemaal slecht van kwaliteit. Dit onderzoek geeft een hard wetenschappelijk antwoord op de vraag: is een ‘halve’ of een ‘hele’ heupvervanging beter? Het simpele antwoord op die vraag is: een ‘halve’ heupoperatie is niet slechter dan een ‘hele’. Te vaak wordt onnodig een veel kostbaardere kop/kom-operatie uitgevoerd waar alleen een kop had kunnen volstaan.” Een ‘halve’ operatie leidt ook niet tot meer revisie-operaties, levert geen hoger sterftecijfer op en patiënten worden er ook niet minder mobiel door. Het onderzoek, waarvoor Kleinlugtenbelt onderzoeksleider voor Nederland is, is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM). Het Deventer Ziekenhuis leverde een groot aantal patiënten voor het onderzoek.

Heupoperaties blijven maatwerk

Toch blijven heupoperaties volgens Kleinlugtenbelt wel maatwerk. “Heeft een (jong) iemand nog een leven voor zich, kiezen ook wij vaak voor een ‘hele’ vervanging. Is iemand 73 en hij/zij fietst nog elke week honderd kilometer, kiezen we (soms) ook voor kop én kom. Maar is iemand 80 en inactief, zit hij/zij in een verzorgingshuis, dan is er geen enkele klinische noodzaak om een hele heup te vervangen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat dan de ‘halve’ vervanging even goed is. Voor de kwaliteit van leven maakt het voor deze laatste doelgroep niets uit.” De nieuwe benadering kan zorgkosten besparen als met name bij oudere mensen niet standaard voor een hele heupvervanging wordt gekozen.


De prof. dr. René Marti Prijs – ter nagedachtenis aan prof. dr. René Marti – werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Deze prijs zal jaarlijks toegekend worden aan de beste voordracht passend in het thema Orthopedische Traumatologie.

Bron: Deventer Ziekenhuis

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx