Hart- en vaatziekten en ongelukken belangrijkste doodsoorzaken bij reizigers

mm
Redactie
Redactioneel,
28 september 2022

Niet alleen overdraagbare ziekten, maar ook ongelukken en hart- en vaatziekten hadden invloed op de gezondheid van reizigers tijdens hun verblijf in het buitenland. Deze vereisten vaak ook ziekenhuiszorg. Hart- en vaatziekten en ongelukken waren de belangrijkste doodsoorzaken. Dit zijn de resultaten van Nederlands onderzoek naar reizigersincidenten.

Reizigers krijgen in het buitenland soms gezondheidsproblemen. Nederlandse onderzoekers bekeken daarom retrospectief het voorkomen van reizigersincidenten. Zij beschikten over demografische en klinische gegevens van drie Medische Hulpverleningscentra (MAC’s) en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Cijfers

Over de periode 2010-2014 waren gegevens beschikbaar van 77.741 reizigersincidenten: 75.385 medische consulten (poliklinisch of ziekenhuisopname) en 2.356 doden. Vier op de vijf reizigers kregen intramurale zorg. Daarvan bestond 36% uit oudere reizigers (65+) die aanzienlijk langer in het ziekenhuis verbleven. De top drie diagnoses waren: ongelukken (29%), infectieziekten (17%) en hart- en vaatziekten (17%). Psychische aandoeningen werden gemeld bij bijna 1,5% van de reizigers. Slechts een gering aantal medische consulten (1,1%) was vanwege een tropische aandoening, zoals dengue of malaria.

Incidentie

De incidentiepercentages waren het hoogst in Zuidoost-Azië, met darminfecties als meest voorkomende diagnose. Ongelukken en overdraagbare ziekten kwamen het vaakst voor in Zuidoost-Azië, terwijl niet-overdraagbare ziekten het meest werden gemeld in Zuid-Amerika. Een op de vijf reizigers die een arts raadpleegden, werd terug naar huis gerepatrieerd. Dit geschiedde meestal met een lijnvlucht, met of zonder medische begeleiding.

Sterfte

De belangrijkste doodsoorzaak was een cardiovasculaire aandoening (51%). Het betrof meestal een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het waren vaker oudere reizigers die overleden als gevolg van een cardiovasculaire aandoening. Ongelukken waren de tweede belangrijkste doodsoorzaak; dit betrof voornamelijk verkeersongelukken.
De resultaten van deze studie kunnen worden beschouwd als een proxy voor de incidentie van ernstige gezondheidsproblemen die Nederlandse reizigers ervaren tijdens hun reizen naar het buitenland. Niet alleen de gebruikelijke overdraagbare ziekten komen vaak voor. En ongelukken en hart- en vaatziekten hebben de grootste invloed op de gezondheid van reizigers. De onderzoekers vinden dan ook dat het pre-reisadvies, naast standaardonderwerpen als infectiepreventie, ook informatie moet bevatten over een adequate reisverzekering.

Referentie: Vlot JA, van Steenbergen JE, Luppino FS, et al. Hospital-based care and/or death followed by repatriation in Dutch travelers: The HAZARD study. Travel Med Infect Dis. 2022 Sep-Oct;49:102329.

, , , ,
Deel dit artikel