Herziene Parkinson-richtlijn beoogt meer sturing aan diagnostisch en therapeutisch proces

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
18 november 2020

De multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson is recent herzien en opnieuw gepubliceerd. De nieuwe richtlijn richt zich voornamelijk op knelpunten uit de praktijk, en biedt ruimte voor nieuwe zorgdisciplines. 

De oude richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson stamde uit 2010 en was achterhaald. Een aantal modules uit de richtlijn was niet meer actueel, en er was behoefte aan nieuwe modules. Bovendien maakte de oude richtlijn geen gewag van nieuwe disciplines, zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten. Tenslotte is de herziene richtlijn anders ingedeeld; deze richt zich nu voornamelijk op motorische en niet-motorische klachten die voorkomen in de praktijk. Daarnaast komen diagnostiek en klinimetrie, psychosociale factoren, palliatieve zorg, multidisciplinaire revalidatieprogramma’s, maar ook overige behandelingen zoals medicinale cannabis en vitamine B12, en netwerkzorg rond de ziekte van Parkinson aan de orde.  

(Foto: iStock)

Vervallen modules 

Richtlijnmodules die zijn komen te vervallen, zijn onder andere de meerwaarde van het bijhouden van dagboeken zoals de Meerwaldtkaart bij management van responsfluctuaties, interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw, en delen over de effecten van co-enzym Q10-progressie, MAO-B-remmers, vitamine E en dopamine-agonisten in de ongecompliceerde fase. Beeldvorming bij de ziekte van Parkins

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel