DOQ

Herziene Parkinson-richtlijn beoogt meer sturing aan diagnostisch en therapeutisch proces

De multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson is recent herzien en opnieuw gepubliceerd. De nieuwe richtlijn richt zich voornamelijk op knelpunten uit de praktijk, en biedt ruimte voor nieuwe zorgdisciplines. 

De oude richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson stamde uit 2010 en was achterhaald. Een aantal modules uit de richtlijn was niet meer actueel, en er was behoefte aan nieuwe modules. Bovendien maakte de oude richtlijn geen gewag van nieuwe disciplines, zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten. Tenslotte is de herziene richtlijn anders ingedeeld; deze richt zich nu voornamelijk op motorische en niet-motorische klachten die voorkomen in de praktijk. Daarnaast komen diagnostiek en klinimetrie, psychosociale factoren, palliatieve zorg, multidisciplinaire revalidatieprogramma’s, maar ook overige behandelingen zoals medicinale cannabis en vitamine B12, en netwerkzorg rond de ziekte van Parkinson aan de orde.  

(Foto: iStock)

Vervallen modules 

Richtlijnmodules die zijn komen te vervallen, zijn onder andere de meerwaarde van het bijhouden van dagboeken zoals de Meerwaldtkaart bij management van responsfluctuaties, interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw, en delen over de effecten van co-enzym Q10-progressie, MAO-B-remmers, vitamine E en dopamine-agonisten in de ongecompliceerde fase. Beeldvorming bij de ziekte van Parkinson maakt ook geen deel meer uit van de richtlijn, maar is een apart document geworden. 

Diagnostisch en therapeutisch proces 

De NVN-werkgroep die verantwoordelijk was voor de herziening is van mening dat de nieuwe richtlijn meer sturing kan geven aan het diagnostische en therapeutische proces bij de ziekte van Parkinson. Deze diagnostiek en behandeling worden momenteel geleverd door een breed scala aan zorgverleners, in zowel de eerstelijn, de tweedelijn (waaronder zorgverleners in algemene en academische ziekenhuizen), als de derdelijn (waaronder zorgverleners in Parkinson-expertisecentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), inclusief nieuwe zorgdisciplines als physician assistants en verpleegkundig specialisten. De nieuwe richtlijn weerspiegelt nu ook deze veelvormigheid van zorg.  


Klik hier voor de nieuwe NVN-richtlijn Parkinson

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx