Het epicard kan na hartinfarct cruciale rol spelen bij cardiaal herstel

mm
Michiel Hordijk
Redactioneel,
15 oktober 2021

Volgens onderzoeker Anke Smits zou het epicard een cruciale rol kunnen spelen bij het herstel van cardiaal littekenweefsel na een myocardinfarct. Dit herstel zou de cardiale capaciteit na een infarct kunnen verbeteren en hartfalen kunnen verminderen. De sleutel lijkt erin te liggen om het epicard te stimuleren tot hetzelfde soort activiteit als het tijdens de embryogenese vertoont. Smits: “Het zou een hele waardevolle therapie kunnen vormen voor heel veel patiënten.”

Anke Smits deed als promovenda in het UMC Utrecht onderzoek naar een rol voor stamcellen bij het herstel van cardiaal weefsel. Dit onderzoek zette ze voort in University College London en later in het LUMC, waar ze haar aandacht van stamcellen naar het epicard verlegde. Een Dekkerbeurs van de Nederlandse Hartstichting stelde haar in 2017 in staat om haar epicard-onderzoeksgroep verder te vergroten.

Onderzoeker Anke Smits

Essentiële rol

“Het epicard is een vlies van eenlagig plaveisel mesotheel,” vertelt Smits. “Maar het is niet zomaar een inert cellaagje. Het zou een cruciale rol kunnen spelen bij therapie om hartweefsel na schade toch te herstellen.” Na een hartinfarct zorgen een verminderd aantal myocyten en de aanwezigheid van littekenweefsel ervoor dat het hart minder efficiënt kan samentrekken. Omdat de regeneratiecapaciteit van hartweefsel zeer beperkt is, behouden patiënten vaak levenslang symptomen en kunnen ze uiteindelijk sterven aan hartfalen. “Tijdens de ontwikkeling van het embryo is het epicard essentieel,” vertelt Smits. “Zonder epicard vormt zich geen functioneel hart. Tijdens de embryonale ontwikkeling migr

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel