Het goede moment om een eenmanszaak om te zetten in een BV

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
16 januari 2019

Voor artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die starten als ondernemer in de zorg is de eenmanszaak makkelijk om op te starten, flexibel, en fiscaal voordelig. Maar vanaf welk moment is het lonend om de eenmanszaak om te zetten maar een BV? En welke voordelen levert dat concreet op?

Veruit de meeste artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die ondernemen in de zorg starten met een eenmanszaak. Logisch ook, want de eenmanszaak biedt veel voordelen voor starters. Zo is een eenmanszaak flexibel en heel snel en eenvoudig op te richten. ‘Even’ inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het is geregeld. En zeker niet onbelangrijk: een eenmanszaak is fiscaal erg voordelig voor ondernemers. Vaak dus een reden om te starten met een eenmanszaak. Maar wat doen zij met hun praktijk wanneer deze groeit, de ondernemersrisico’s stijgen en ook de belastingdruk stijgt? Zij kunnen dan op het punt komen waarop het aantrekkelijker is om van een eenmanszaak over te stappen naar een BV. Maar waarom loont zo’n omzetting? En belangrijker: waar ligt dan dat omslagpunt?

agenda_groei_ondernemen

Aansprakelijkheid

Een vaak genoemde reden om een eenmanszaak om te zetten in een BV is het verschil in aansprakelijkheid. Eigenaren van een eenmanszaak zijn voor 100% persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van hun praktijk. Dat wil zeggen dat schuldeisers van de praktijk dat ook kunnen verhalen op privévermogen. Gaat de praktijk failliet, dan moet de eigenaar persoonlijk opdraaien voor de schulden en verplichtingen. De medische aansprakelijkheid is echter niet uit te sluiten middels een BV. De eigenaar blijft voor zijn of haar medisch handelen altijd persoon verantwoordelijk. Gelukkig zijn er voor deze medische aansprakelijkheid goede verzekeringen op de markt.

Hoe groter de praktijk wordt, hoe meer geld erin omgaat en hoe groter de financiële gevolgen zijn als het misgaat. U kunt dan bijvoorbeeld gedwongen worden uw huis te verkopen en kunt zelfs in de schuldsanering terecht komen. De BV biedt op dit punt een voordeel. Een BV heeft namelijk zogenaamde ‘rechtspersoonlijkheid’. Hierdoor is de eigenaar/bestuurder in principe helemaal niet aansprakelijk voor de schulden van zijn of haar BV. Wanneer u het als bestuurder niet al te bont maakt (denk aan frauderen, verzuimen de jaarstukken in te dienen en extreem onverantwoorde risico’s nemen), dan kunt u nooit méér verliezen dan wat u in uw BV hebt geïnvesteerd.

Wanneer u als BV een (bancair) krediet aantrekt, dan vraagt de kredietverstrekker in de regel hoofdelijkheid. Dit wil zeggen dat u in privé dan meetekend voor de schulden van de BV. Gaat het dan mis met uw BV, dan wordt u uiteindelijk toch privé aansprakelijk gesteld.

De ervaring leert echter dat de aansprakelijkheid van een praktijk maar zeer beperkt de reden is om de eenmanszaak om te zetten in een BV.

De fiscaliteiten en financiën

Een tweede belangrijke reden om een praktijk om te zetten in een BV is het feit dat het bij hogere winsten fiscaal voordeliger kan zijn. Hoe zit dat precies?

In de eenmanszaak gelden de navolgende heffingen:

  • Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u over uw gehele winst inkomstenbelasting. Het schijvenstelsel start met een relatief laag tarief, maar heeft met 51,75% een vrij hoog maximumtarief.
  • Daartegenover staat dat een eenmanszaak toegang heeft tot fiscale voordeelregelingen, zoals de zelfstandigenaftrek (€ 7.280), de startersaftrek (€ 2.123) en de MKB-winstvrijstelling (14%).

Voor een BV gelden de volgende heffingen:

  • Een BV betaalt over de winst vennootschapsbelasting (19% voor winst tot € 200.000 en 25% daarboven).
  • Over de winst die de BV vervolgens uitkeert aan de aandeelhouder moet nog eens 25% procent inkomstenbelasting worden betaald.

N.B. In de nieuwe kabinetsplannen wordt erover gesproken om het tarief voor de vennootschapsbelasting te verlagen (naar verwachting 15%), het tarief over winstuitkeringen uit de BV zal stijgen (naar verwachting 26,5%).

Het tarief dat de BV betaalt over uitgekeerde winst is dus lager dan het maximale tarief bij de eenmanszaak. Bovendien kunt u er bij een BV voor kiezen een deel van de winst in het bedrijf te laten zitten. Over dat deel is dus nog geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit is een groot voordeel met het oog op de liquiditeit van de onderneming. Er is dus sprake van belastinguitstel, maar duidelijk geen belastingafstel.

Wanneer u uw eenmanszaak heeft omgezet in een BV, dan wordt u werknemer van uw eigen BV. U sluit met uw BV een arbeidsovereenkomst en ontvangt een salaris uit de BV. Bij het vaststellen van dit salaris dient een aantal ‘spelregels’ in acht te worden genomen. Deze ‘spelregels’ worden de ‘gebruikelijkloonregeling’ genoemd.

Deze gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder (eigenaar van de BV) wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn of haar arbeid. Voor 2019 dient het gebruikelijkloon tenminste € 45.000,- te zijn.

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stelt de Belastingdienst het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% vanaf 2015 van het hogere gebruikelijkloon, maar ten minste het loon dat de Belastingdienst gebruikelijk vindt (€ 45.000,-).
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap.

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijkloon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Voor medisch specialisten heeft de Belastingdienst samen met de Federatie Medisch Specialisten het gebruikelijkloon 2018 vastgesteld op € 130.950,-.

Over het salaris uit uw BV dient u regulier inkomstenbelasting te betalen. Vanaf € 68.507 betaalt u 51,75% belasting. U heeft over dit salaris geen recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling. Wanneer u genoodzaakt bent een relatief hoog salaris te genieten, kan een BV zelfs tot een hogere belastingdruk leiden.

Klik hier voor>> Rekenvoorbeeld medisch specialist als IB-ondernemer versus BV-ondernemer

De keuze om de eenmanszaak om te zetten naar een BV blijft maatwerkadvisering. Wees kritisch bij een eventuele omzetting, laat u goed voorlichten en vraag uw adviseur een en ander duidelijk uit te rekenen. Omdat bij een BV de werkzaamheden uitgebreider zijn, dient u er rekening mee te houden dat de kosten van uw adviseur mogelijk zullen stijgen.

 

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van helder accountancy voor de zorg

, , , ,
Deel dit artikel