DOQ

HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker

Na de groep patiënten met dikke darmkanker uitgezaaid naar het buikvlies, is de HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft positief geadviseerd over de toepassing van deze buikspoeling met verwarmde chemotherapie. Dr. Henk Schreuder, gynaecoloog-oncoloog in het UMC Utrecht, is er blij mee: “Dat betekent dat vrouwen met deze ziekte een betere kans op genezing hebben.”

In januari 2018 zijn de positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd in het tijdschrift The New England Journal of Medicine. Het onderzoek is uitgevoerd in zes Nederlandse en twee Belgische centra onder aanvoering van het Antoni van Leeuwenhoek. Henk Schreuder, gynaecoloog-oncoloog van het UMC Utrecht, deed mee aan het onderzoek.

Henk: “Uit het onderzoek bleek dat vijf jaar na start van de behandeling, de kans op overleven 10% groter was voor patiënten die behandeld werden met een intervaldebulking en HIPEC, in vergelijking met een intervaldebulking alleen. De behandeling gaat weliswaar gepaard met een langere operatieve ingreep, maar zorgt niet voor extra nadelige effecten.”

HIPEC behandeling

HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Bij een gedeelte van de patiënten met stadium-III eierstokkanker, waarbij in eerste instantie geen operatie mogelijk is vanwege de uitgebreidheid van de tumor, start de behandeling met chemotherapie. Daarna volgt een operatie. Deze operatie wordt ’intervaldebulking’ genoemd. De patiënten die behandeld worden met intervaldebulking komen in aanmerking voor de HIPEC behandeling.

“Nadat alle zichtbare tumor is verwijderd, wordt aan het einde van de operatie de buik gespoeld met verwarmde chemotherapie. Het doel is om onzichtbare tumorcellen bloot te stellen aan verwarmde chemotherapie, om zo de kans dat de ziekte terugkeert te verkleinen,” legt Henk uit.

Eierstokkanker

In Nederland krijgen ongeveer 1300 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. In ongeveer 75% van de gevallen is de ziekte bij de diagnose al in de buik verspreid. Een deel van deze patiënten komt voor de HIPEC in aanmerking. Eierstokkanker heeft wereldwijd het hoogste sterftecijfer van de gynaecologische kankersoorten.

Tien centra

Een positief advies van het ZIN zorgt voor vergoeding van deze behandeling vanuit het basispakket voor die patiënten die voor de HIPEC in aanmerking komen. Zij kunnen sinds 1 maart terecht in hun eigen regio. De HIPEC behandeling is sindsdien beschikbaar in tien Nederlandse ziekenhuizen: het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Catharina Ziekenhuis, Erasmus MC, LUMC, MS Twente, Maastricht UMC+, Radboud MC, UMCG en UMC Utrecht.

Bron:UMC Utrecht

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx