DOQ

HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker

Na de groep patiënten met dikke darmkanker uitgezaaid naar het buikvlies, is de HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft positief geadviseerd over de toepassing van deze buikspoeling met verwarmde chemotherapie. Dr. Henk Schreuder, gynaecoloog-oncoloog in het UMC Utrecht, is er blij mee: “Dat betekent dat vrouwen met deze ziekte een betere kans op genezing hebben.”

In januari 2018 zijn de positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd in het tijdschrift The New England Journal of Medicine. Het onderzoek is uitgevoerd in zes Nederlandse en twee Belgische centra onder aanvoering van het Antoni van Leeuwenhoek. Henk Schreuder, gynaecoloog-oncoloog van het UMC Utrecht, deed mee aan het onderzoek.

Henk: “Uit het onderzoek bleek dat vijf jaar na start van de behandeling, de kans op overleven 10% groter was voor patiënten die behandeld werden met een intervaldebulking en HIPEC, in vergelijking met een intervaldebulking alleen. De behandeling gaat weliswaar gepaard met een langere operatieve ingreep, maar zorgt niet voor extra nadelige effecten.”

HIPEC behandeling

HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Bij een gedeelte van de patiënten met stadium-III eierstokkanker, waarbij in eerste instantie geen operatie mogelijk is vanwege de uitgebreidheid van de tumor, start de behandeling met chemotherapie. Daarna volgt een operatie. Deze operatie wordt ’intervaldebulking’ genoemd. De patiënten die behandeld worden met intervaldebulking komen in aanmerking voor de HIPEC behandeling.

“Nadat alle zichtbare tumor is verwijderd, wordt aan het einde van de operatie de buik gespoeld met verwarmde chemotherapie. Het doel is om onzichtbare tumorcellen bloot te stellen aan verwarmde chemotherapie, om zo de kans dat de ziekte terugkeert te verkleinen,” legt Henk uit.

Eierstokkanker

In Nederland krijgen ongeveer 1300 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. In ongeveer 75% van de gevallen is de ziekte bij de diagnose al in de buik verspreid. Een deel van deze patiënten komt voor de HIPEC in aanmerking. Eierstokkanker heeft wereldwijd het hoogste sterftecijfer van de gynaecologische kankersoorten.

Tien centra

Een positief advies van het ZIN zorgt voor vergoeding van deze behandeling vanuit het basispakket voor die patiënten die voor de HIPEC in aanmerking komen. Zij kunnen sinds 1 maart terecht in hun eigen regio. De HIPEC behandeling is sindsdien beschikbaar in tien Nederlandse ziekenhuizen: het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Catharina Ziekenhuis, Erasmus MC, LUMC, MS Twente, Maastricht UMC+, Radboud MC, UMCG en UMC Utrecht.

Bron:UMC Utrecht

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx