DOQ

Hoe groot is het risico op zieken­huis­opname bij COVID-19 voor een reumapatiënt?

Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen lopen dezelfde risico’s voor ziekenhuisopname bij ernstige COVID-19 als de algemene bevolking. Het gaat dan om een hogere leeftijd en een hoge BMI, zo blijkt uit een Nederlandse studie. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat inflammatoire reumatische aandoeningen of immunomodulerende medicatie een extra risico vormden voor een ziekenhuisopname.

Bij de algemene bevolking zijn onder andere een hogere leeftijd, het mannelijke geslacht, obesitas en cardiovasculaire en pulmonale comorbiditeiten risicofactoren voor een ziekenhuisopname wegens ernstige COVID-19. Zijn deze generieke risicofactoren ook van toepassing op patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen (IRD’s)? En lopen deze patiënten een hoger risico op een ziekenhuisopname wegens COVID-19 door het gebruik van antireumatische immunomodulerende medicatie? Deze vragen werden geadresseerd in een Nederlandse multicenter, nested case-controlstudie.

Opzet studie

De studie is uitgevoerd in het Màxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Amphia in Breda. De regio waarin deze ziekenhuizen opereren, werd zwaar getroffen tijdens de eerste COVID-19-golf in de lente van 2020. De totale studiepopulatie bestond uit IRD-patiënten die een anti-reumatische immunomodulerende behandeling ontvingen. Hierbij includeerden de onderzoekers 81 IRD-patiënten (de cases) die in de periode van 1 maart tot 31 mei 2020 in een van de genoemde ziekenhuizen werden opgenomen voor ernstige COVID-19. De controlegroep bestond uit 396 IRD-patiënten voor wie in dezelfde periode geen ziekenhuisopname nodig was wegens COVID-19. Zij werden willekeurig geselecteerd tijdens (fysieke of telefonische) consulten. De onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek verschillende gegevens over de patiënt, ziekte en behandeling vanuit elektronische patiëntendossiers en via vragenlijsten.

Resultaten

Over het algemeen waren de cases ouder en vaker van het mannelijke geslacht dan de patiënten uit de controlegroep. Ook hadden de cases vaker comorbiditeiten. De resultaten lieten verder zien dat een hogere leeftijd en obesitas – belangrijke risicofactoren voor ziekenhuisopnames wegens COVID-19 in de algemene populatie – ook risicofactoren waren voor een ziekenhuisopname voor de cases in deze studie. De odd’s ratio (OR) voor een leeftijd van 75 jaar of ouder was 3,5 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,9-6,3) en de OR voor een body mass index van 40 of hoger was 4,5 (95% BI 1,5-14).

Geruststellend

De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat de onderzochte IRD’s of immunomodulerende medicatie het risico op ernstige COVID-19 significant verhoogde. Dit is volgens de onderzoekers geruststellend voor zowel de patiënten als zorgverleners. Zij vonden wel dat methotrexaat een mogelijk beschermend effect had op het optreden van ernstige COVID-19. Deze bevinding kan volgens de onderzoekers wellicht aanleiding zijn voor verder onderzoek naar de behandeling en preventie van COVID-19.

Referentie: Opdam MAA, et al. Identification of risk factors for COVID- 19 hospitalization in patients with anti-rheumatic drugs: results from a multicenter nested case control study. Clin Pharmacol Ther 2022;111:1061-5.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx