Hoe groot is het risico op ziekenhuisopname bij COVID-19 voor een reumapatiënt?

mm
Bianca Hagenaars
Redactioneel,
25 mei 2022

Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen lopen dezelfde risico’s voor ziekenhuisopname bij ernstige COVID-19 als de algemene bevolking. Het gaat dan om een hogere leeftijd en een hoge BMI, zo blijkt uit een Nederlandse studie. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat inflammatoire reumatische aandoeningen of immunomodulerende medicatie een extra risico vormden voor een ziekenhuisopname.

Bij de algemene bevolking zijn onder andere een hogere leeftijd, het mannelijke geslacht, obesitas en cardiovasculaire en pulmonale comorbiditeiten risicofactoren voor een ziekenhuisopname wegens ernstige COVID-19. Zijn deze generieke risicofactoren ook van toepassing op patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen (IRD’s)? En lopen deze patiënten een hoger risico op een ziekenhuisopname wegens COVID-19 door het gebruik van antireumatische immunomodulerende medicatie? Deze vragen werden geadresseerd in een Nederlandse multicenter, nested case-controlstudie.

Opzet studie

De studie is uitgevoerd in het Màxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Amphia in Breda. De regio waarin deze ziekenhuizen opereren, werd zwaar getroffen tijdens de eerste COVID-19-golf in de lente van 2020. De totale studiepopulatie bestond uit IRD-patiënten die een anti-reumatische immunomodulerende behandeling ontvingen. Hierbij includeerden de onderzoekers 81 IRD-patiënten (de cases) die in de periode van 1 maart tot 31 mei 2020 in een van de genoemde ziekenhuizen werden opgenomen voor ernstige COVID-19. De controlegroep bestond uit 396 IRD-patiënten voor wie in dezelfde periode geen ziekenhuisopname nodig was wegens COVID-19. Zij werden willekeurig geselecteerd tijdens (fysieke of telefonische) consulten. De onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek verschillende gegevens over de patiënt, ziekte en behandeling vanuit elektronische patiëntendossiers en via vragenlijsten.

Resultaten

Over het algemeen waren de cases ouder en vaker van het mannelijke geslacht dan de patiënten uit de controlegroep. Ook hadden de cases vaker comorbiditeiten. De resultaten lieten verder zien dat een hogere leeftijd en obesitas – belangrijke risicofactoren voor ziekenhuisopnames wegens COVID-19 in de algemene populatie – ook risicofactoren waren voor een ziekenhuisopname voor de cases in deze studie. De odd’s ratio (OR) voor een leeftijd van 75 jaar of ouder was 3,5 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,9-6,3) en de OR voor een body mass index van 40 of hoger was 4,5 (95% BI 1,5-14).

Geruststellend

De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat de onderzochte IRD’s of immunomodulerende medicatie het risico op ernstige COVID-19 significant verhoogde. Dit is volgens de onderzoekers geruststellend voor zowel de patiënten als zorgverleners. Zij vonden wel dat methotrexaat een mogelijk beschermend effect had op het optreden van ernstige COVID-19. Deze bevinding kan volgens de onderzoekers wellicht aanleiding zijn voor verder onderzoek naar de behandeling en preventie van COVID-19.

Referentie: Opdam MAA, et al. Identification of risk factors for COVID- 19 hospitalization in patients with anti-rheumatic drugs: results from a multicenter nested case control study. Clin Pharmacol Ther 2022;111:1061-5.

, , ,
Deel dit artikel