DOQ

Hoe groot is het risico op zieken­huis­opname bij COVID-19 voor een reumapatiënt?

Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen lopen dezelfde risico’s voor ziekenhuisopname bij ernstige COVID-19 als de algemene bevolking. Het gaat dan om een hogere leeftijd en een hoge BMI, zo blijkt uit een Nederlandse studie. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat inflammatoire reumatische aandoeningen of immunomodulerende medicatie een extra risico vormden voor een ziekenhuisopname.

Bij de algemene bevolking zijn onder andere een hogere leeftijd, het mannelijke geslacht, obesitas en cardiovasculaire en pulmonale comorbiditeiten risicofactoren voor een ziekenhuisopname wegens ernstige COVID-19. Zijn deze generieke risicofactoren ook van toepassing op patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen (IRD’s)? En lopen deze patiënten een hoger risico op een ziekenhuisopname wegens COVID-19 door het gebruik van antireumatische immunomodulerende medicatie? Deze vragen werden geadresseerd in een Nederlandse multicenter, nested case-controlstudie.

Opzet studie

De studie is uitgevoerd in het Màxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Amphia in Breda. De regio waarin deze ziekenhuizen opereren, werd zwaar getroffen tijdens de eerste COVID-19-golf in de lente van 2020. De totale studiepopulatie bestond uit IRD-patiënten die een anti-reumatische immunomodulerende behandeling ontvingen. Hierbij includeerden de onderzoekers 81 IRD-patiënten (de cases) die in de periode van 1 maart tot 31 mei 2020 in een van de genoemde ziekenhuizen werden opgenomen voor ernstige COVID-19. De controlegroep bestond uit 396 IRD-patiënten voor wie in dezelfde periode geen ziekenhuisopname nodig was wegens COVID-19. Zij werden willekeurig geselecteerd tijdens (fysieke of telefonische) consulten. De onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek verschillende gegevens over de patiënt, ziekte en behandeling vanuit elektronische patiëntendossiers en via vragenlijsten.

Resultaten

Over het algemeen waren de cases ouder en vaker van het mannelijke geslacht dan de patiënten uit de controlegroep. Ook hadden de cases vaker comorbiditeiten. De resultaten lieten verder zien dat een hogere leeftijd en obesitas – belangrijke risicofactoren voor ziekenhuisopnames wegens COVID-19 in de algemene populatie – ook risicofactoren waren voor een ziekenhuisopname voor de cases in deze studie. De odd’s ratio (OR) voor een leeftijd van 75 jaar of ouder was 3,5 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,9-6,3) en de OR voor een body mass index van 40 of hoger was 4,5 (95% BI 1,5-14).

Geruststellend

De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat de onderzochte IRD’s of immunomodulerende medicatie het risico op ernstige COVID-19 significant verhoogde. Dit is volgens de onderzoekers geruststellend voor zowel de patiënten als zorgverleners. Zij vonden wel dat methotrexaat een mogelijk beschermend effect had op het optreden van ernstige COVID-19. Deze bevinding kan volgens de onderzoekers wellicht aanleiding zijn voor verder onderzoek naar de behandeling en preventie van COVID-19.

Referentie: Opdam MAA, et al. Identification of risk factors for COVID- 19 hospitalization in patients with anti-rheumatic drugs: results from a multicenter nested case control study. Clin Pharmacol Ther 2022;111:1061-5.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”


0
Laat een reactie achterx