Hoe kan ik mijn hypotheekrente verlagen?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
8 augustus 2019

Artsen en andere zorgprofessionals die hun hypotheekrente willen verlagen, kunnen kiezen uit diverse opties. Het oversluiten van de hypotheek biedt de meeste mogelijkheden tot hypotheekrenteverlaging, al dan niet in combinatie met verhuizen of omzetten voor een lagere hypotheekrente.

De hypotheek oversluiten biedt de meeste mogelijkheden om de hypotheekrente te verlagen. Afhankelijk van uw situatie en wensen kunt u onderstaande tips combineren voor de laagst mogelijke rente. Dit geldt ook voor verhuizen, met als bijkomend voordeel dat u geen boeterente betaalt. Immers bij het ‘openbreken’ van uw bestaande hypotheek, met de daarbij behorende voorwaarden, wordt er vaak boeterente in rekening gebracht. Het is echter niet altijd nodig om een nieuwe geldverstrekker te kiezen; er zijn ook tips om de hypotheekrente bij uw huidige aanbieder te verlagen.

(bron: Pixabay)

Wat is boeterente?

Boeterente = een vergoeding van een nadeel voor uw geldverstrekker. Op het moment dat u een hypotheek afsluit of een nieuwe rente afspreekt, gaat u in feite een rentecontract met de bank aan. U belooft voor een bepaalde periode (de rentevastperiode) het afgesproken rentepercentage over uw hypotheek te betalen. Als u deze afspraak niet nakomt en de bank heeft er nadeel van, dan moet u een vergoeding betalen voor dat nadeel.

Alleen boeterente bij lager renteniveau

De bank kan alleen een boete in rekening brengen als zij werkelijk nadeel heeft. Dat nadeel is er als de rente op dat moment lager is dan de rente die u had moeten betalen. U lost uw hypotheek af – dat afgeloste geld kan de bank opnieuw uitlenen, maar tegen een lagere rente. Nadeel voor de geldverstrekker dus. Is de rente hoger, dan volgt er geen boete. De bank kan dan juist geld verdienen doordat u de lening eerder aflost dan gepland. Door het opnieuw uit te lenen, krijgt de bank dan immers een hogere rente.

Berekening van boeterente

Het berekenen van boeterente is lang per geldverstrekker verschillend geweest. In 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) richtlijnen gegeven over hoe de boeterente berekend moet worden. Dat gaat in een aantal stappen:

• Hoe zou de aflossing van de hypotheek verlopen?
• Wat zijn de relevante rentepercentages?
• Wat zijn de door de bank misgelopen rentebedragen?
• Wat is de waarde van die misgelopen bedragen op dit moment?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar. Boeterente kan in rekening gebracht zijn bij een extra aflossing , of wanneer u  de hypotheek oversluit. Dat wil zeggen dat u de boetrente die u betaalt, af mag trekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Dat betekent dat u dan dus over een lager inkomen belasting betaalt. Boeterente voorkomen/beperken huidige geldverstrekker

Om deze boeterente te voorkomen / beperken bij uw huidige geldverstrekker zijn er de navolgende mogelijkheden:

1. Rentemiddeling
Inmiddels biedt een meerderheid van de geldverstrekkers rentemiddeling aan. Bij rentemiddeling vraagt u aan de geldverstrekker om uw hypotheekrente te middelen met het huidige tarief in de markt. Omdat dit een simpele administratieve handeling is, zijn de kosten voor rentemiddeling lager dan bij oversluiten. U heeft echter niet de mogelijkheid om de hypotheek te wijzigen, waardoor de besparing vaak minder groot is. Daarnaast betaalt u dezelfde boeterente. Deze wordt echter verrekend in de nieuwe hypotheekrente.

2. Een lagere risicoklasse
Een lagere hypotheek in verhouding tot de woningwaarde betekent minder risico voor de geldverstrekker. Komt u in een lagere risicoklasse, dan gaat uw hypotheekrente omlaag. Deze klassen worden uitgedrukt in een percentage (hypotheeksom in verhouding tot de woningwaarde).

Om in een lagere risicoklasse te komen, kunt u de hypotheek verlagen. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tot een bepaald percentage (10 tot 20%) boetevrij extra aflossen. Daarbij is voor veel huizenbezitters de huizenprijs gestegen. Middels de WOZ-waarde of een taxatie kunt u dit aantonen. Niet alle hypotheekverstrekkers passen de hypotheekrente automatisch aan naar een lagere risicoklassen.

3. Hypotheek aflossingsvrij houden of starten met aflossen?
Heeft u een hypotheek van vóór 2013, dan kunt u uw aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een hypotheekvorm waarbij wel wordt afgelost (annuïtair of lineair), dan is de rente vaak net wat lager. Geldverstrekkers rekenen namelijk een renteopslag bij aflossingsvrij. Bijkomend voordeel: u verlaagt het risico op een restschuld.

Andere geldverstrekker

Wanneer u ervoor kiest een andere geldverstrekker te kiezen, zijn dit uw mogelijkheden:

1. Van geldverstrekker veranderen
Bij oversluiten kunt u (opnieuw) voor de goedkoopste aanbieder in de markt kiezen. De laatste jaren zijn er diverse nieuwe geldverstrekkers bijgekomen die de gevestigde partijen uitdagen. Deze relatief onbekende aanbieders winnen aan populariteit met een lage hypotheekrente en aantrekkelijk voorwaarden.

2. Rentevastperiode aanpassen
Met de lage hypotheekrente van dit moment zijn de verschillen tussen de rentevastperiodes kleiner geworden. Tussen de hypotheekrente 10 jaar vast en de hypotheekrente 20 jaar vast is renteverschil nog maar beperkt. Door oversluiten kunt u de lage rente van dit moment lang vastleggen. Dit moet uiteraard wel bij u passen.

3. Woning kopen met de huidige lage hypotheekrente
Oversluiten te kostbaar? Dan zou u kunnen verhuizen. Dit is misschien een vreemd advies. Bent u echter toe aan een nieuwe stap in uw leven, dan is verhuizen dé manier om ook uw hypotheekrente te verlagen. Bij de aankoop van een woning kunt u namelijk boetevrij overstappen naar een lagere rente.


Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van helder accountancy voor de zorg
, , ,
Deel dit artikel