Hoge concentratie foliumzuur tijdens zwangerschap geeft verlaging bloeddruk bij kinderen

mm
Lennard Bonapart
Redactioneel,
14 maart 2017

Baby’s van moeders met cardio-metabole risicofactoren ontwikkelen minder waarschijnlijk hypertensie wanneer de moeder een hoge concentratie foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft. Aldus de uitkomsten van een recent onderzoek van Xiabon Wang van het Johns Hopkins School of Public Health et al. in Amerika. Het artikel staat gepubliceerd in American Journal of Hypertension.

Wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap diabetes en/of obesitas heeft, is de kans op hogere bloeddruk van het kind aanzienlijk vergroot. De gemeten bloeddruk bij kinderen is tevens een voorspeller voor problemen op latere leeftijd. Er is steeds meer bewijs dat voeding tijdens de zwangerschap een effect heeft de cardiovasculaire gezondheid van het kind. Een belangrijke component is daarbij foliumzuur, deze is betrokken bij de nucleïnezuursynthese, genexpressie en cellulaire groei.

Kosteneffectief
Preventie en screening op latere leeftijd is duur. Het kan dus mogelijk een kosteneffectieve gezondheidsstrategie zijn om preventief de bloeddruk vroeg in het leven vast te stellen. Voor deze studie keken Wang et al. naar een geboortecohort in Amerika. Het ging om kinderen met een verhoogd risico op hypertensie. De maternale foliumzuur concentratie in combinatie met de maternale cardio-metabole risicofactoren op de bloeddruk van het kind waren nog niet eerder prospectief onderzocht. Bij jongvolwassenen geeft een hogere inname van foliumzuur een lagere incidentie van hypertensie op latere leeftijd.
Er namen 1.290 moeder-kindparen deel. Deze werden gevolgd tot het negende levensjaar, tussen 2003 en 2014 bij het Boston Medical Center. Van de moeders had 38% een of meerdere cardio-metabole risicofactoren, en 14,6% had een te hoge bloeddruk. 11 % diabetes en 25% was obees tijdens de zwangerschap. Van de kinderen uit de studie had 28,7% een verhoogde systolische bloeddruk op de leeftijd van 3 tot 9 jaar. Kinderen met een hoge bloeddruk hadden vaker een moeder met obesitas of ook een hoge bloeddruk of diabetes. Deze kinderen hadden vaker een laag geboortegewicht, werden soms vroeger geboren en hadden een hogere BMI-waarde.

Hypertensie
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat hoge niveaus van foliumzuur bij de moeder een gunstige werking hadden op de negatieve gevolgen van de maternale cardio-metabole risicofactoren. Er spelen echter meer factoren een rol dan alleen de foliumzuurconcentratie. Volgens dr. Xiabon Wang, laat de studie zien dat de herkomst van hypertensie op latere leeftijd, dus al vroeg in het kind te vinden is. Qua preventie is het dus mogelijk om al vroegtijdig het risico op cardiovasculaire problemen vast te stellen bij het kind. Maar ook om het tijdens de zwangerschap te voorkomen.

Bron: American Journal of Hypertension: Xiabon Wang et al.”Association of Maternal Plasma Folate and Cardiometabolic Risk Factors in Pregnancy with Elevated Blood Pressure of Offspring in Childhood.”

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Deel dit artikel