DOQ

Hoge concentratie foliumzuur tijdens zwangerschap geeft verlaging bloeddruk bij kinderen

Baby’s van moeders met cardio-metabole risicofactoren ontwikkelen minder waarschijnlijk hypertensie wanneer de moeder een hoge concentratie foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft. Aldus de uitkomsten van een recent onderzoek van Xiabon Wang van het Johns Hopkins School of Public Health et al. in Amerika. Het artikel staat gepubliceerd in American Journal of Hypertension.

Wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap diabetes en/of obesitas heeft, is de kans op hogere bloeddruk van het kind aanzienlijk vergroot. De gemeten bloeddruk bij kinderen is tevens een voorspeller voor problemen op latere leeftijd. Er is steeds meer bewijs dat voeding tijdens de zwangerschap een effect heeft de cardiovasculaire gezondheid van het kind. Een belangrijke component is daarbij foliumzuur, deze is betrokken bij de nucleïnezuursynthese, genexpressie en cellulaire groei.

Kosteneffectief
Preventie en screening op latere leeftijd is duur. Het kan dus mogelijk een kosteneffectieve gezondheidsstrategie zijn om preventief de bloeddruk vroeg in het leven vast te stellen. Voor deze studie keken Wang et al. naar een geboortecohort in Amerika. Het ging om kinderen met een verhoogd risico op hypertensie. De maternale foliumzuur concentratie in combinatie met de maternale cardio-metabole risicofactoren op de bloeddruk van het kind waren nog niet eerder prospectief onderzocht. Bij jongvolwassenen geeft een hogere inname van foliumzuur een lagere incidentie van hypertensie op latere leeftijd.
Er namen 1.290 moeder-kindparen deel. Deze werden gevolgd tot het negende levensjaar, tussen 2003 en 2014 bij het Boston Medical Center. Van de moeders had 38% een of meerdere cardio-metabole risicofactoren, en 14,6% had een te hoge bloeddruk. 11 % diabetes en 25% was obees tijdens de zwangerschap. Van de kinderen uit de studie had 28,7% een verhoogde systolische bloeddruk op de leeftijd van 3 tot 9 jaar. Kinderen met een hoge bloeddruk hadden vaker een moeder met obesitas of ook een hoge bloeddruk of diabetes. Deze kinderen hadden vaker een laag geboortegewicht, werden soms vroeger geboren en hadden een hogere BMI-waarde.

Hypertensie
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat hoge niveaus van foliumzuur bij de moeder een gunstige werking hadden op de negatieve gevolgen van de maternale cardio-metabole risicofactoren. Er spelen echter meer factoren een rol dan alleen de foliumzuurconcentratie. Volgens dr. Xiabon Wang, laat de studie zien dat de herkomst van hypertensie op latere leeftijd, dus al vroeg in het kind te vinden is. Qua preventie is het dus mogelijk om al vroegtijdig het risico op cardiovasculaire problemen vast te stellen bij het kind. Maar ook om het tijdens de zwangerschap te voorkomen.

Bron: American Journal of Hypertension: Xiabon Wang et al.”Association of Maternal Plasma Folate and Cardiometabolic Risk Factors in Pregnancy with Elevated Blood Pressure of Offspring in Childhood.”

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”