DOQ

Hoger risico op astma door lagere luchtweg­infecties op jonge leeftijd

Een meta-analyse op basis van gegevens van meer dan 150.000 Europese kinderen wijst erop dat met name lagere luchtweginfecties geassocieerd zijn met een verhoogd risico op astma en een verminderde longfunctie op de schoolleeftijd. Bovenste luchtweginfecties op jonge leeftijd lijken geassocieerd met een hoger risico op astma op de schoolleeftijd, maar niet met een verminderde longfunctie.

Luchtweginfecties komen op de kinderleeftijd vaak voor en kunnen mensen op latere leeftijd vatbaar maken voor chronische longaandoeningen, zoals astma. Eerdere studies hebben onvolledige resultaten opgeleverd wat betreft de associatie tussen luchtweginfecties op jonge leeftijd en het risico op kortademigheid of astma op latere leeftijd. Hierbij keken de onderzoekers vaak niet naar de longfunctie of juist alleen naar het effect van ernstige luchtweginfecties. Daarom evalueerden onderzoekers uit verschillende Europese centra de associatie van zowel bovenste- als lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd met zowel longfunctie als astma op de schoolleeftijd.

Meer dan 150.000 kinderen

De onderzoekers verzamelden hiervoor de individuele gegevens van 150.090 kinderen uit 38 Europese geboortecohorten. Zij keken hierbij naar het voorkomen van bovenste of lagere luchtweginfecties op de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar. Vervolgens bepaalden zij de associatie tussen deze infecties met FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF75% en astma op een mediane leeftijd van 7 jaar (spreiding 4 tot 15 jaar).

Hoger risico op astma

Op eenjarige leeftijd was de prevalentie van bovenste of lagere luchtweginfecties het hoogst (gemiddeld respectievelijk 62,9 en 23,0%) en nam daarna af tot 42,6 en 15,0% op vijfjarige leeftijd. De gemiddelde prevalentie van astma was 12,3% in de geïncludeerde cohorten. In tegenstelling tot kinderen met bovenste luchtweginfecties hadden kinderen met lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd een lagere FEV1, FEV1/FVC en FEF75% op de schoolleeftijd. Zowel bovenste als lagere luchtweginfecties waren op alle leeftijden geassocieerd met een hoger risico op astma op de schoolleeftijd.
Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat met name lagere luchtweginfecties een direct effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de longen en latere chronische luchtwegaandoeningen.

Referentie: Van Meel ER, Mensink-Bout SM, Den Dekker HT, et al. Early-life respiratory tract infections and the risk of school-age lower lung function and asthma: a meta-analysis of 150 000 European children. Eur Respir J. 2022 Oct 6;60(4):2102395. doi: 10.1183/13993003.02395-2021

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx