Hoger risico op astma door lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd

mm
Bianca Hagenaars
Redactioneel,
2 november 2022

Een meta-analyse op basis van gegevens van meer dan 150.000 Europese kinderen wijst erop dat met name lagere luchtweginfecties geassocieerd zijn met een verhoogd risico op astma en een verminderde longfunctie op de schoolleeftijd. Bovenste luchtweginfecties op jonge leeftijd lijken geassocieerd met een hoger risico op astma op de schoolleeftijd, maar niet met een verminderde longfunctie.

Luchtweginfecties komen op de kinderleeftijd vaak voor en kunnen mensen op latere leeftijd vatbaar maken voor chronische longaandoeningen, zoals astma. Eerdere studies hebben onvolledige resultaten opgeleverd wat betreft de associatie tussen luchtweginfecties op jonge leeftijd en het risico op kortademigheid of astma op latere leeftijd. Hierbij keken de onderzoekers vaak niet naar de longfunctie of juist alleen naar het effect van ernstige luchtweginfecties. Daarom evalueerden onderzoekers uit verschillende Europese centra de associatie van zowel bovenste- als lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd met zowel longfunctie als astma op de schoolleeftijd.

Meer dan 150.000 kinderen

De onderzoekers verzamelden hiervoor de individuele gegevens van 150.090 kinderen uit 38 Europese geboortecohorten. Zij keken hierbij naar het voorkomen van bovenste of lagere luchtweginfecties op de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar. Vervolgens bepaalden zij de associatie tussen deze infecties met FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF75% en astma op een mediane leeftijd van 7 jaar (spreiding 4 tot 15 jaar).

Hoger risico op astma

Op eenjarige leeftijd was de prevalentie van bovenste of lagere luchtweginfecties het hoogst (gemiddeld respectiev

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel