DOQ

Hoger risico op astma door lagere luchtweg­infecties op jonge leeftijd

Een meta-analyse op basis van gegevens van meer dan 150.000 Europese kinderen wijst erop dat met name lagere luchtweginfecties geassocieerd zijn met een verhoogd risico op astma en een verminderde longfunctie op de schoolleeftijd. Bovenste luchtweginfecties op jonge leeftijd lijken geassocieerd met een hoger risico op astma op de schoolleeftijd, maar niet met een verminderde longfunctie.

Luchtweginfecties komen op de kinderleeftijd vaak voor en kunnen mensen op latere leeftijd vatbaar maken voor chronische longaandoeningen, zoals astma. Eerdere studies hebben onvolledige resultaten opgeleverd wat betreft de associatie tussen luchtweginfecties op jonge leeftijd en het risico op kortademigheid of astma op latere leeftijd. Hierbij keken de onderzoekers vaak niet naar de longfunctie of juist alleen naar het effect van ernstige luchtweginfecties. Daarom evalueerden onderzoekers uit verschillende Europese centra de associatie van zowel bovenste- als lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd met zowel longfunctie als astma op de schoolleeftijd.

Meer dan 150.000 kinderen

De onderzoekers verzamelden hiervoor de individuele gegevens van 150.090 kinderen uit 38 Europese geboortecohorten. Zij keken hierbij naar het voorkomen van bovenste of lagere luchtweginfecties op de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar. Vervolgens bepaalden zij de associatie tussen deze infecties met FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF75% en astma op een mediane leeftijd van 7 jaar (spreiding 4 tot 15 jaar).

Hoger risico op astma

Op eenjarige leeftijd was de prevalentie van bovenste of lagere luchtweginfecties het hoogst (gemiddeld respectievelijk 62,9 en 23,0%) en nam daarna af tot 42,6 en 15,0% op vijfjarige leeftijd. De gemiddelde prevalentie van astma was 12,3% in de geïncludeerde cohorten. In tegenstelling tot kinderen met bovenste luchtweginfecties hadden kinderen met lagere luchtweginfecties op jonge leeftijd een lagere FEV1, FEV1/FVC en FEF75% op de schoolleeftijd. Zowel bovenste als lagere luchtweginfecties waren op alle leeftijden geassocieerd met een hoger risico op astma op de schoolleeftijd.
Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat met name lagere luchtweginfecties een direct effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de longen en latere chronische luchtwegaandoeningen.

Referentie: Van Meel ER, Mensink-Bout SM, Den Dekker HT, et al. Early-life respiratory tract infections and the risk of school-age lower lung function and asthma: a meta-analysis of 150 000 European children. Eur Respir J. 2022 Oct 6;60(4):2102395. doi: 10.1183/13993003.02395-2021

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx