Huisarts Brouwer nam een praktijk over middenin de coronacrisis: ‘In alle opzichten is het nu even een uitdaging’

mm
Daphne Doemges-Engelen
Redactioneel,
3 juni 2020

De volgende stap in zijn loopbaan als huisarts. Na een aantal jaar van praktijkwaarneming is huisarts Johan Brouwer (35) sinds april officieel toegetreden tot de maatschap Copenhaege in Vlaardingen. Hoewel hij zich deze mijlpaal anders had voorgesteld – door corona verlopen sommige dingen anders – ziet hij in de huidige situatie ook kansen. Brouwer vertelt waarom hij juist voor overname van deze praktijk heeft gekozen. Ook geeft hij een aantal tips voor andere starters die een praktijk willen overnemen.  

Als student geneeskunde was Johan Brouwer blij dat hij Vlaardingen, de stad waar hij zijn jeugd doorbracht, kon verruilen voor Rotterdam. Na al die jaren keert hij, samen met zijn gezin, weer terug naar de plek waar hij opgroeide. Een bewuste keuze, zowel zakelijk als privé. “Na mijn huisartsenopleiding heb ik vier jaar als waarnemer gewerkt bij een huisartsenpraktijk in de Hoeksche Waard”, vertelt hij. “Via een goede vriend kreeg ik de tip dat ze voor één van de vijf praktijken binnen een maatschap in Vlaardingen een waarnemer zochten. De huidige huisarts zou met pensioen gaan. Als het van beide kanten zou klikken, kon ik de praktijk op termijn eventueel overnemen. Dit paste binnen mijn lange termijn-doel om na vijf jaar waarnemen over te stappen op mijn eigen praktijk.” 

Huisarts Johan Brouwer

Centraal geregeld 

De eerste gesprekken met de zittende huisarts in Vlaardingen verlopen positief. Brouwer is onder de indruk van de innovatieve visie en besluit in het diepe te springen. Ook de locatie past; voor een gezin met twee kleine kinderen is het besluit om dichter bij de (schoon)ouders te gaan wonen snel gemaakt. Terug naar Vlaardingen dus. 

“Ik deel de visie dat als er een potje geld over is, de investering op de eerste plaats ten goede moet komen aan de patiënt” 

“Huisartsenpraktijk Copenhaege is een HOED-constructie: vijf praktijken onder één dak met een hoge mate van samenwerking”, vertelt Brouwer. “Er is een praktijkmanager en de zaken zijn goed centraal geregeld. Ook de visie van mijn voorganger, huisarts Paul Stigter, staat me aan. Hij is van mening dat als er een potje geld over is, de investering op de eerste plaats ten goede zou moeten komen aan de patiënt. Dat is een visie die ik zeker deel.” 

Pilot oncologie 

Brouwer is onder de indruk van de vooruitstrevende visie die heerst in de praktijk. Zo loopt er een pilot oncologie. “Daarvoor hebben wij een praktijkondersteuner oncologie, die van huis uit fysiotherapeut is, in dienst. Alle patiënten met een oncologische diagnose, of die in het diagnostische traject zitten, worden bij haar aangemeld. Zij belt de patiënten op, maakt visites en houdt de continuïteit in de gaten. Ook is zij het schakelpunt tussen huisarts en thuiszorg en regelt zij bepaalde zaken als verbandmateriaal, incontinentiemateriaal of bijvoorbeeld zuurstof. Ze heeft dus ook een signalerende functie en trekt aan de bel indien er problemen zijn of als een huisartsbezoek nodig is. De pilot verloopt erg goed. Patiënten, artsen en zorgverzekering zijn enthousiast. We bekijken momenteel of we doorgaan met deze werkwijze en verder uitbreiden naar andere praktijken.” 

“De nieuwe keuken komt niet, we kamperen in eigen huis. De nieuwe praktijk vraagt ook veel tijd en energie” 

In quarantaine

De praktijk die Brouwer uiteindelijk heeft overgenomen telt zo’n 2500 patiënten. “Tijdens mijn tijd als waarnemer zat ik vooral in praktijken op het platteland, terwijl de populatie hier in Vlaardingen meer stads is. Op het platteland ben je veel meer verweven met het dagelijks leven van mensen en leer je ze beter kennen. Hier in de stad is er meer afstand, die ik snel hoop te overbruggen.” Dat voornemen wordt bemoeilijkt door de huidige coronacrisis, erkent Brouwer. “De vorige huisarts heeft hier veertig jaar gezeten en hij kende zijn patiënten van haver tot gort. We hadden een groots afscheid gepland, dat helaas is uitgesteld tot na de crisis. Door de coronapandemie hebben we afgesproken dat mijn voorganger, zolang het nodig is, op de dinsdagen bij mij blijft waarnemen. Dat is prettig, want zo heb ik de dinsdag vrij voor mijn kinderen.” Die dag is hard nodig aangezien Brouwer en zijn partner sinds hun verhuizing middenin een verbouwing zitten – en dat samen met twee jonge kinderen die door de coronamaatregelen (ten tijde van het interview in april) fulltime thuis zijn. “De nieuwe keuken komt niet, we kamperen in eigen huis. De nieuwe praktijk vraagt ook veel tijd en energie. In alle opzichten is het nu even een uitdaging.”  

“Door de coronacrisis valt nu juist veel tijd vrij om administratief zaken te regelen; een praktijkovername kost veel regelwerk” 

Uitstelgedrag 

Toch biedt de coronacrisis ook kansen, vindt de jonge huisarts. “We merken dat veel mensen het huisartsbezoek uitstellen. Dat is vervelend, maar daardoor valt nu juist veel tijd vrij om administratief zaken te regelen. Een praktijkovername kost veel regelwerk: KvK-beschrijvingen aanpassen, contracten met zorgverzekeraars uitpluizen, aanvragen zoals de UZI-registratie regelen.” Al heeft het uitstelgedrag van patiënten om de huisarts in deze tijd te bezoeken soms ook nadelen, vindt Brouwer. “Patiënten denken dat ze ons onnodig belasten en dat we het al zo druk hebben. Laatst was er een man in mijn praktijk met een zwelling in zijn nek. Ik verwees hem door voor een echo. Achteraf bleek dat hij pas twee weken later voor de echo terechtkon. Dat had hij me niet laten weten, omdat hij mij niet wilde storen in deze drukke tijd. Ontzettend jammer, want had hij dat wel gedaan, dan had ik met een telefoontje spoed achter de toch wel zorgwekkende zaak kunnen zetten.” 

“Over het financiële aspect van de overname waren mijn voorganger en ik het snel eens” 

Zakelijke aspect

Als nieuwbakken praktijkhouder leert Brouwer momenteel veel bij over de zakelijke kanten van het huisartsenvak. “Daar word je tijdens je opleiding nauwelijks op voorbereid”, zegt hij. “Ik heb geluk gehad met mijn laatstejaars opleider. Ik mocht zijn boekhouding bekijken en met hem sparren over praktijkfinanciën. Op de opleiding kregen we slechts één middag les in financiële praktijkvoering en praktijkovername. Verder lag de nadruk op waarnemen. Terwijl er bij het overnemen van een praktijk juist zakelijk veel komt kijken. Over het financiële aspect van de overname waren mijn voorganger en ik het snel eens. Ik weet dat dit niet overal het geval is. Vaak gaan overnameplannen om deze reden uiteindelijk niet door.” 
 

Vijfjarenplan

De jonge huisarts verwacht de komende jaren nog voldoende uitdaging als praktijkhouder. “Na een aantal jaar waarnemen merkte ik dat ik vooral werd ingezet vanwege continuïteitsproblemen. Of ik kreeg alleen maar de hoesters, proesters en verstuikte enkels op mijn spreekuur. Daarbij miste ik de verdieping. Als praktijkhouder kom ik toe aan de essentie waarom ik huisarts wilde worden; de context achter klachten in beeld brengen door meer kennis over de patiënt te vergaren.” Brouwer stelt zichzelf graag doelen voor vijf jaar. “De komende periode wil ik eerst zakelijk grip krijgen op de praktijk en mijn patiënten leren kennen. Na die vijf jaar wil ik weer nieuwe stappen zetten, bijvoorbeeld door een kaderopleiding te volgen. Daar is dan hopelijk weer ruimte voor. Die prikkel heb ik ook nodig, het houdt dit werk afwisselend.” 


Tips van Johan Brouwer voor huisartsen die een praktijk willen overnemen: 

  • Vraag of je met je opleider mag sparren over praktijkfinanciën en of je zijn/haar praktijkboekhouding mag inzien.  
  • Begin je als waarnemer? Blijf niet bij één praktijk hangen, maar ervaar het verschil van diverse praktijken. Zo leer je meer, ook over welk type praktijk bij je past.  
  • Ga je bij een praktijk waarnemen met het oog op overname? Maak het al direct bij de start concreet: probeer zaken op papier te krijgen. Hoeveel kosten zijn er gemoeid met de overname? Wanneer vindt die overname plaats? Hoe concreter het wordt, hoe minder kans op een teleurstelling later; zowel voor jou, voor de overdrager, als voor de patiënten.  
  • Neem na praktijkovername per patiënt met je voorganger door of er bijzonderheden zijn. Leer kenmerken van de mens kennen waardoor je klachten in een context kunt plaatsen. 
  • Zoek hulp met het berekenen van een realistische overnamevergoeding. 
  • Bekijk of de visie van de huisartsenpraktijk die je wilt overnemen aansluit op jouw eigen visie.  
  • Betrek je partner/gezin bij de besluitvorming.  

, , , ,
Deel dit artikel