DOQ

Huisarts Ephraïm: ‘Positieve gezondheidsgesprek biedt “hotspotters” onder patiënten betere levenskwaliteit en laat zorgkosten dalen’

Een eyeopener noemt huisarts Marco Ephraïm het. Stichting Georganiseerde Eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ) ontdekte dat de zorgkosten in Zoetermeer hoger waren dan het regionale gemiddelde, hoewel ze de zorg juist goed georganiseerd hadden. Voor een kwart van deze patiënten zouden deze hoge zorgkosten met een juiste aanpak kunnen dalen, wist Ephraïm uit zijn kaderopleiding. Een Amerikaanse arts, ook wel ‘doctor hotspot’ genoemd, zei dat hij deze groep ‘hotspotters’ kon identificeren. En zo raakte voor Ephraïm het balletje voor pilot Hotspotters aan het rollen…

Huisarts Marco Ephraïm trof in de praktijkspiegel van Vecozo een opmerking aan die nogal een eyeopener voor hem was: ‘Veertig van uw patiënten maken zoveel zorgkosten dat we ze buiten uw statistiek houden’. Hij vertelt: “Als Stichting Georganiseerde Eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ) werden we geconfronteerd met het feit dat de zorgkosten in Zoetermeer hoger dan het regionale gemiddelde waren, hoewel we de zorg juist goed georganiseerd hadden. Ik was net begonnen met de kaderopleiding beleid en beheer en had geleerd dat die hoge zorgkosten voor een vierde van deze patiënten bij een juiste aanpak niet nodig waren. Voor die kaderopleiding had ik een afstudeeronderwerp nodig binnen het onderdeel projectmanagement. Ik wist dat een Amerikaanse arts – Jeffrey Brenner in Camden NJ, Google op ‘doctor hotspot’ – deze patiënten hotspotters noemde en dat hij in staat was om ze te identificeren, en zorg aan te bieden die hen een betere kwaliteit van leven bood en die de zorgkosten deed dalen.”

Huisarts Marco Ephraïm

Lijstje

Zo ging het balletje rollen. Ephraïm vroeg aan collega’s of zij patiënten uit hun bestand konden aanwijzen die als hotspotter konden worden aangemerkt. Niet per se mensen die vaak bij de huisarts komen, maar van wie wel bekend is dat ze aan een aantal criteria voldeden: veelvuldig op de SEH belanden bijvoorbeeld, regelmatig medisch specialisten bezoek, polyfarmacie, ouderdom, eenzaamheid. “Het leverde snel een lijstje op”, vertelt Ephraïm. “Maar wat interessant was, was dat data-analyse op basis van mijn HIS tot een tweede lijstje leidde dat maar dertig procent overlap vertoonde met het lijstje dat we zelf hadden opgesteld. Ik moest toegeven dat ik mijn eigen patiëntenbestand minder goed kende dan ik dacht.”

Positieve Gezondheid

Een pilot volgde, waarin patiënten werden uitgenodigd voor een positieve gezondheidsgesprek, gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid van huisarts Machteld Huber (lees ook het eerder verschenen DOQ-artikel over Positieve Gezondheid). Ephraïm vertelt: “We zitten nu in het derde jaar van de pilot en hebben 25 patiënten met wie we één of twee keer per jaar zo’n gesprek voeren. Dit aanleren vergt een huisarts circa een uur, het Institute for Positive Health, verzorgt trainingen op dit gebied. Een grote meerwaarde hiervan zien we bijvoorbeeld bij een veertiger met langdurige psychiatrische en verslavingsproblematiek die met meerdere hulpverlenende instanties te maken heeft. Uit de gesprekken met hem werd duidelijk dat bij hem sprake is van een niet-ontwikkelde creativiteit en een enorme wens om daar wat mee te doen. Hij omarmde het voorstel voor creatieve therapie, met als uitkomst dat hij na schilderen ook is gaan fotograferen en daaruit nu betalende opdrachtgevers heeft. Hij doet nu tevens een opleiding tot ervaringsdeskundige. Zo’n overduidelijk succes behalen we natuurlijk niet altijd. In een ander geval zien we een man die niet echt vooruitgaat, maar die inmiddels wel kan volstaan met zorg vanuit de eerste in plaats van de tweede lijn. Laagdrempeliger voor hem dus en bovendien goedkoper.”

“Ik moest toegeven dat ik mijn eigen patiëntenbestand minder goed kende dan ik dacht”

Financiering zorgverzekeraars

De huisarts schrijft voor het gesprek – dat dertig minuten duurt – een dubbel consult plus een XPOSGEZ. “Samen plusminus zeventig euro en daarmee kostendekkend”, zegt Ephraim. “Het is absoluut te organiseren in een huisartspraktijk. Het is een interessante aanvulling op je werk, het biedt de patiënt een betere kwaliteit van leven en het bespaart zorgkosten. Op basis van de geschatte zorgkosten voor de hotspotters kunnen we concluderen dat in deze pilot het aantal ziekenhuisopnamen na een jaar daalt met twintig procent en na twee jaar met ruim dertig procent. Voldoende positief om een tweede pilot te starten in Zoetermeer, plus een groter onderzoek in Den Haag. Met CZ en Menzis zijn we nu in gesprek over structurele financiering.”

“Het is een interessante aanvulling op je werk, het biedt de patiënt een betere kwaliteit van leven en het bespaart zorgkosten”

Iets kunnen betekenen

Collega-huisartsen die ook met deze aanpak aan de slag willen, zijn welkom om Ephraïm uit te nodigen. “Ik leg het ze graag uit”, zegt hij. “Het is een waardevolle manier om iets te kunnen betekenen voor een patiëntengroep van wie je eerder met de handen in het haar zat.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Niet de ziekte, maar de mens: ‘Steeds meer artsen omarmen het concept positieve gezondheid’

Naar dit artikel »