Huisarts Hellinga: ‘Goed dat huisartsen gevaccineerd worden, maar het grotere probleem blijft’

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
26 januari 2021

Huisarts Heleen Hellinga plaatste een niet mis te verstane oproep op haar LinkedIn-profiel. Ze sprak haar grote ongenoegen uit over het feit dat de huisartsen in de discussie over coronavaccinatie werden vergeten als onderdeel van de acute zorgketen en dus niet direct voor vaccinatie aan bod kwamen. ‘Alsjeblief’, schreef ze onder andere, ‘hou onze beroepsgroep overeind en laat ons onze kwetsbare collega’s en patiënten beschermen. We zijn een onmisbare schakel in de keten, behandel ons ook zo’. 

Huisarts Heleen Hellinga vertelt: “Mijn oproep leverde heel veel reacties op, vooral van collega-huisartsen, maar niet van minister Hugo de Jonge en de Landelijke Huisartsen Vereniging, die ik wel expliciet aangesproken had. Eigenlijk had ik ook niet verwacht dat de minister zou reageren, maar veel erger dan dat vind ik dat hij de boodschap niet leek te hebben begrepen. Het valt mij op dat hij in de media vaak dingen zegt waarvan ik denk: je weet níet waarover je het hebt. Hetzelfde geldt voor zijn collega Tamara van Ark helaas. Haar idee om bij code zwart de leeftijd van de patiënt niet te mogen laten meewegen in de beslissing een patiënt wel of niet te behandelen. Hoe kom je erop, als hierover al consensus bestaat van álle ter zake doende medische beroepsverenigingen. Dat moet je gewoon niet doen.”

Huisarts Heleen Hellinga

Vakminister

Van Hellinga hoeven beiden na de verkiezingen niet terug te keren in hun huidige functie. “Ik hoop dat er een vakminister komt die weet aan welke knoppen hij moet draaien en die de vakmensen op waarde weet te schatten”, zegt ze. “En ik hoop dat de LHV een

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel