DOQ

Huisarts Kastenberg werkt met medisch specialisten in zijn praktijk: “Patiënten vinden het fijn dat ze niet ver weg hoeven”

De juiste zorg op de juiste plek. Dat is wat huisartsen en medisch specialisten die via stichting PhiZi samenwerken, willen bereiken. De methode van PhiZi houdt in dat medisch specialisten kleine chirurgische ingrepen doen in de betrokken huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis. Patiënten krijgen dezelfde zorg, maar dan sneller; en op een vertrouwde plek in de eigen woonplaats. Voor ziekenhuizen betekent het een afname van wachtlijsten. Extra pluspunt is dat de huisartsen en medisch specialisten van elkaar leren door onderlinge ‘kruisbestuiving’. Huisarts Kastenberg: “Ik merk dat patiënten het fijn vinden als ik even mijn hoofd om de hoek steek om te vragen hoe het gaat.” 

De medisch specialisten van PhiZi, bij voorkeur werkzaam in regionale ziekenhuizen in de buurt, verrichten chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk. Het betreft eenvoudige, veel voorkomende invasieve ingrepen, zoals het verwijderen van vetbulten en cysten, twijfelachtige moedervlekken en laagcomplexe huidkanker. De huisarts, de dermatoloog en andere medisch specialisten beoordelen samen óf en wélke behandeling nodig is. Op een paar locaties is met Menzis overeengekomen dat er aan de ingrepen door PhiZi geen eigen risico verbonden is. Voor de overige PhiZi gezondheidscentra geldt nu nog dat de behandeling vergoed wordt, maar er wel een eigen risico is.  

Huisarts Christian Kastenberg

Ontschotten eerste- en tweedelijnszorg 

“PhiZi is zo’n vijf jaar geleden van start gegaan”, vertelt reconstructief chirurg dr. Gijs van Couwelaar van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) die samen met dermatoloog dr. Martijn Meijs van het BovenIJ ziekenhuis een van de initiatiefnemers is van stichting PhiZi. “Het idee was om de schotten tussen verschillende specialisaties, maar vooral tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg te doorbreken.” Gekozen werd voor onder andere dermato-oncologische ingrepen. Want zulke ingrepen kunnen vaak ook buiten het ziekenhuis gedaan worden, vindt dermatoloog dr. Martijn Meijs. “Voor het weghalen van een moedervlek heb je geen IC nodig.” 

“De vraag naar de methode van PhiZi is zeker de afgelopen maanden erg toegenomen, omdat patiënten vanwege corona niet graag in het ziekenhuis komen” 

Verdere uitrol 

PhiZi is actief in huisartspraktijken in Huizen en Den Haag, en breidt langzamerhand stap voor stap uit. In 2018 begon zij een pilot in Oost-Nederland, in samenwerking met Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken (FEA) en zorgverzekeraar Menzis, vertelt van Couwelaar: “De vraag naar de methode van PhiZi is zeker de afgelopen maanden erg toegenomen, omdat patiënten vanwege corona niet graag in het ziekenhuis komen.” Met hulp van ZonMw en IQ Healthcare van Radboudumc vindt de verdere uitrol van het project plaats.  

“Soms staan we samen te opereren en via de app kunnen we vragen bespreken en elkaar tips geven” 


Voor meer toelichting afbeelding zie www.phizi.nl
  • 24 uur - De patiënt komt bij de huisarts met een plekje of een zwelling die hij/zij niet vertrouwt. De huisarts bekijkt of het betreffende plekje moet worden behandeld door een specialist (triage).  
  • 2 weken - Indien de huisarts het plekje niet zelf kan behandelen en het door een specialist moet worden verwijderd wordt er z.s.m. een afspraak gemaakt voor het wekelijkse PhiZi spreekuur in de eigen huisartsenpraktijk. De specialist verricht de ingreep in de behandelkamer van de huisartsenpraktijk. Na maximaal twee weken komt de patiënt terug voor de nacontrole, het verwijderen van de hechtingen en de pathologie-uitslag van het weg gehaalde plekje. 
  • 3 weken - Hierdoor is de behandeltijd korter (ongeveer 3×30 minuten), de afspraken in een vertrouwde omgeving en dichtbij uw huis, terwijl de zorg hetzelfde blijft. 

Teletriage 

De werkwijze van PhiZi is als volgt. Als een patiënt op consult bij de huisarts komt, maakt deze foto’s en beschrijft de casus. Via een app wordt dit voorgelegd in een PhiZi-MDO. Door teletriage bepalen de betrokkenen welke huisarts of specialist de ingreep het beste kan uitvoeren en waar – in een ziekenhuis of bij de huisarts. Als de ingreep plaatsvindt in de huisartsenpraktijk wordt er een afspraak gemaakt voor het PhiZi-spreekuur, meestal al binnen twee weken. Daarna komt de patiënt terug voor nacontrole, voor het verwijderen van hechtingen en voor de pathologie-uitslag van het weggehaalde plekje. Normaal gebeurt dit in een aantal ziekenhuisafspraken, waar vier tot zes weken behandeltijd in gaan zitten. Maar op deze manier, waarbij de specialisten naar de huisartsenpraktijk komen, kost het zo’n drie weken.  
“We leveren de zorg samen, en kunnen zo veel van elkaar leren”, zegt Meijs. “Soms staan we samen te opereren en via de app kunnen we vragen bespreken en elkaar tips geven”, zegt Van Couwelaar. “Dat kan huisartsen ook het zelfvertrouwen geven om ingrepen zelf te doen.”  

“Je leert veel als je eens van witte jas wisselt om in de huisartsenpraktijk mee te draaien” 

Reconstructief chirurg dr. Gijs van Couwelaar
Dermatoloog dr. Martijn Meijs

Positief voor de patiënten 

Christian Kastenberg, huisarts bij Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid in Rijssen, heeft niet gemerkt dat de hoeveelheid werk minder is geworden sinds zijn praktijk meedoet met PhiZi. Maar hij ervaart wel dat het werk er wel boeiender op is geworden. “Mijn belangrijkste drijfveer om met PhiZi samen te werken is dat het veel voordelen heeft voor de patiënten. Die vinden het fijn om in hun eigen huisartspraktijk te worden geholpen. Voor mij heeft de samenwerking een leereffect. Op een laagdrempelige manier beoordeel ik samen met de specialist plekjes. Ik ben ook bij de ingrepen en leer de nieuwste technieken.” 
Het leereffect geldt andersom ook voor de betrokken medisch specialisten. Meijs: “Je leert veel als je eens van witte jas wisselt om in de huisartsenpraktijk mee te draaien. Als specialist ben je geneigd vooral te kijken naar de aandoening, maar hier kijk je naar de hele patiënt.” 
Maar de belangrijkste reden achter het PhiZi-project is de patiënt, vinden zowel Karstenberg, als Meijs en Van Couwelaar. “Het is fijn als patiënten niet zo vaak naar het ziekenhuis hoeven, want in Rijssen is die niet dichtbij”, zegt Kastenberg. “Ik merk ook dat ze het fijn vinden om op een vertrouwde plek te komen, of als ik bijvoorbeeld eens even mijn hoofd om de hoek steek om te vragen hoe het gaat.” Uit metingen blijkt dan ook dat de waardering onder patiënten hoog is, laat Van Couwelaar zien. Couwelaar: “We hebben een net promoter score (NPS) van 9,5. Dat is enorm hoog.” 


Huisartsen en medisch specialisten die meer informatie willen over de werkwijze van PhiZi kunnen contact opnemen via info@phizi.nl 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx