Huisarts Pijbes: ‘De training geeft mensen met een migrantenachtergrond regie over hun lijf en hun klachten en het besef dat ze daar wat aan kunnen doen’

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
27 februari 2020

De Amsterdamse huisarts Frederieke Pijbes merkte dat ze mensen met een migrantenachtergrond niet altijd de juiste zorg kon bieden. Vaak presenteren zij hun klachten anders dan autochtone patiënten. Dit komt deels doordat zij uit een wij-cultuur komen waarin het leven van de groep boven het leven van het individu gaat. Daardoor hebben zij vaak niet geleerd om ik-gerelateerde klachten te verwoorden. De training ‘Ik Ontmoet Mij’, gebaseerd op lichaamsgerichte therapie, die speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld, blijkt vaak uitkomst te kunnen bieden.

Huisarts Frederieke Pijbes van huisartsenpraktijk Meijman & Pijbes in Amsterdam heeft kennisgemaakt met de cursus ‘Ik Ontmoet Mij’ en raadt die nu ook andere huisartsen van harte aan. “Specifiek als je te maken hebt met patiënten met een migrantenachtergrond”, zegt ze. Ze merkte zelf dat ze het soms moeilijk vond om mensen met een migrantenachtergrond in haar praktijk de juiste zorg te bieden. “Werken in een achterstandswijk brengt heel eigen uitdagingen met zich mee”, vertelt ze. “Mensen met een migrantenachtergrond hebben vaak een andere manier van hun klachten presenteren dan autochtone patiënten doen. Ze uiten vragen en wensen vanuit hun eigen culturele achtergrond die moeilijk te vertalen zijn naar de Nederlandse cultuur. Een patiënt kan bijvoorbeeld spreken over een klacht aan één gehele kant van het lichaam, zonder dat sprake is van een beroerte. Dingen die wij als Nederlandse huisartsen niet zomaar vanuit onze opleiding kunnen verklaren. Daar komt nog bij dat het bovengemiddeld vaak gaat om mensen met een laag opleidingsniveau en i

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel