DOQ

Huisarts Roelofs: ‘Bespreek bij palliatieve zorg in een vroeg stadium wat iemand nog wel en niet wil’

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal palliatieve patiënten toe. Hoe je als huisarts mensen in de laatste levensfase het beste kunt ondersteunen, weet huisarts Els Roelofs (59) als geen ander. Zij is als kaderarts gespecialiseerd in palliatieve zorg en stimuleert andere huisartsen zich ook verder in het thema te verdiepen. Eerder dit jaar werd Roelofs uitgeroepen tot Kaderarts van het jaar.

Palliatieve zorg past perfect bij de taken van een huisarts, stelt huisarts en Kaderarts van het jaar Els Roelofs. “Als huisarts kijk je namelijk niet alleen medisch inhoudelijk naar een patiënt, maar krijg je ook te maken met sociale problematiek en zingeving.” Roelofs vindt het een illusie om te denken dat je alles met geneeskunde kunt sturen. “Als mensen leren omgaan met hun situatie, komt dat hun kwaliteit van leven ten goede”, zegt ze. “Een proces dat je samen met andere zorgverleners goed kunt begeleiden.”

Huisarts Els Roelofs, Kaderarts van het jaar
(Bron foto: E. Roelofs)

Meelopen in hospice

Roelofs specialiseerde zich in 2007 tot kaderarts en sindsdien bestaat de helft van haar werkweek uit (onder andere scholing in) palliatieve zorg. “Ik kwam op een punt in mijn loopbaan dat ik me afvroeg welke richting ik op wilde. Tijdens de kaderopleiding kon ik meedraaien in een hospice. Het was een eyeopener voor mij dat het echt niet alleen maar kommer en kwel is daar; er wordt ook veel gelachen. Het is een groot compliment als mensen aangeven dat hun naaste nog echt gelukkig is geweest in het hospice. Deze en andere ervaringen waren voor mij de motivatie om mij nog meer bezig te gaan houden met palliatieve zorg. Ik heb nog jaren in het hospice gewerkt.”

Elkaar sneller vinden

“In de tijd dat ik begon als huisarts, zo’n zesentwintig jaar geleden, was er nog weinig aandacht voor het thema in de huisartsenpraktijk”, zegt de huisarts. “De huidige lichting AIOS is over het algemeen beter geschoold in de palliatieve zorg dan ik toen was. Goede scholing voor huisartsen is de basis voor het leveren van goede palliatieve zorg.” Daarnaast is ook samenwerking met de wijkverpleging belangrijk. Roelofs adviseert: “Kijk eens naar deelname in een PaTz-groep (Palliatieve Thuiszorg): daarbinnen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en andere deskundigen samen aan palliatieve thuiszorg. Door samen met deze disciplines de (aankomende) palliatieve patiënten uit de praktijk te bespreken, weet je elkaar sneller te vinden als het nodig is.”

Team rondom patiënt

Palliatieve zorg bieden kun je niet alleen, stelt Roelofs. “Je doet het met een team rondom de patiënt. Voor sommige aandoeningen zijn ketenzorgprogramma’s opgezet waar je als huisarts bij betrokken bent, zoals bij mensen met COPD of hartfalen. Dat zorgt voor een meer gestructureerde zorg. Voor de palliatieve fase hebben we dat nog niet. Wel aanbevelingen vanuit het Kwaliteitskader Palliatieve zorg, waarin wordt beschreven wat patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars verstaan onder goede palliatieve zorg.” Als handigheidje voor huisartsen om de palliatieve zorg nog beter en soepeler te laten verlopen, noemt Roelofs PalliArts. “Deze app bevat de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en brengt tevens de hele sociale kaart rondom palliatieve zorg overzichtelijk in beeld. Je ziet bijvoorbeeld welk hospice in jouw regio een vrij bed heeft.”

Advance Care Planning

Volgens Roelofs is er vaak weinig tijd voor huisartsen om écht contact te maken met hun palliatieve patiënten. “Je moet immers al zoveel praktische zaken bespreken. Toch kan een gesprek vaak veel rust en duidelijkheid geven voor de patiënt en naasten. Probeer in een vroeg stadium tijd te maken voor Advance Care Planning; dit kan voorkomen dat er nog ongewenst behandelingen plaatsvinden. Ook geeft het de patiënt de gelegenheid zelf na te denken en nog te kunnen beslissen over belangrijke zaken, zoals wel of niet reanimeren en euthanasie, maar ook wat er nog echt belangrijk is in de periode die gaat komen. Vaak zie ik dat dorpshuisartsen makkelijker een familiegesprek plannen, omdat zij de sociale omgeving van een patiënt meestal beter kennen. Maar ook in een drukke praktijk in een grote stad kun je veel betekenen voor de palliatieve patiënt, als je het gesprek aangaat.”

Zorg goed voor jezelf

Het begeleiden van een palliatieve patiënt vergt veel van jezelf als huisarts, weet Roelofs. Zij adviseert collega’s om vooral ook goed voor zichzelf te zorgen. “Zo’n proces doet altijd iets met jezelf als arts. Zeker jonge huisartsen die een leeftijdsgenoot begeleiden, kunnen dat best pittig vinden. Mijn collega begeleidde eens een achttienjarige die haar te veel aan haar eigen zoon deed denken. Ze heeft de patiënt aan mij overgedragen. Als je merkt dat het je zwaar valt, is dat een goede beslissing. Patiënten snappen dat best. Wees niet te flink. In een hospice is er ondersteuning voor het team, maar in de huisartsenpraktijk moet je zoiets zelf regelen. Met de juiste begeleiding kan het zo mooi zijn om een stukje met mensen mee te lopen in de laatste fase van hun leven.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx