DOQ

Huisarts Schellingerhout: ‘Het hangt veel meer af van de dokter dan van de patiënt of zo’n app slaagt’

Medewerkers en patiënten van Het Huisartsenteam De Keen waren al gewend om actief om te gaan met het digitale portaal toen er werd besloten om hier ook de app “Check je moedervlek” in op te nemen. Deze app is bedoeld om huidkanker op te sporen. Patiënten kunnen de app downloaden en zelf gebruiken, waardoor ze geen vrij hoeven te nemen voor een bezoek aan de huisarts. En voor het huisartsenteam scheelt het eveneens in consulten. ‘Precies dat is ook de reden waarom we de app sinds mei in ons portaal aanbieden.’

Patiënten van Het Huisartsenteam De Keen, onderdeel van zorggroep Het Huisartsenteam, een eerstelijns samenwerkingsverband van zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant, zijn al goed vertrouwd met het digitale portaal dat de huisartsenpraktijk hen biedt voor afspraken maken, e-consult en herhaalrecepten. ‘Meer dan veertig procent van onze patiënten maakt zijn afspraken al online’, zegt huisarts Jasper Schellingerhout. ‘En de oudste die dat doet is in de negentig, dus bega niet de vergissing te denken dat het alleen de jonge en hoog opgeleide mensen zijn die dit doen. We waren dan ook al geïnteresseerd in uitbreiding van ons digitale aanbod toen SkinVision voor het eerst contact met ons zocht om haar app onder de aandacht te brengen.’

Huisarts Jasper Schellingerhout
(Huisartsenteam De Keen)

Zelf toepasbaar door patiënten

Deze app, ontwikkeld met medewerking van dermatologen uit verschillende landen, is bedoeld om huidkanker op te sporen. ‘Een interessante app, waarvan de testeigenschappen onderzocht zijn’, gaat Schellingerhout verder. ‘Alleen had SkinVision het idee de app in de huisartspraktijk toe te passen en daarin zagen we onvoldoende meerwaarde. Het scheelt dan geen consulten, wat wel is wat apps potentieel interessant maakt, en zou bovendien bij patiënten tot de vraag leiden of ze die app niet gewoon zelf kunnen toepassen. Juist daarin zagen we de meerwaarde. De patiënt hoeft geen vrij te nemen van zijn werk en in de wachtkamer te wachten tot hij aan de beurt is voor een consult dat in vijf minuten achter de rug is. Precies dat is ook de reden waarom we de app sinds mei in ons portaal aanbieden, onder de noemer “Check je moedervlek”. Hoewel we er op geen enkele manier reclame voor hebben gemaakt, hebben inmiddels al meer dan tweehonderd patiënten de app gedownload en gebruikt.’

Koudwatervrees

SkinVision is de eerste app die Het Huisartsenteam aanbiedt die expliciet tot doel heeft huisartsbezoek te vervangen. ‘Onder de streep gaat het ons niet specifiek om deze app, maar om het ontwikkelen van een blauwdruk voor een breder online aanbod. Wat deze app interessant maakt om mee te beginnen, is dat die al een goede track record heeft – er is evidence voor de specificiteit en sensitiviteit – en ook al door onze preferente zorgverzekeraar CZ wordt vergoed. Wat niet wegneemt dat tegen het idee van digitale toepassingen nog wel degelijk weerstand bestaat onder artsen, wat grotendeels gebaseerd lijkt op koudwatervrees. Recent riep bijvoorbeeld een dermatoloog uit een naburig ziekenhuis via sociale media op om met SkinVision te stoppen. De reden: er werden mensen verwezen op advies van SkinVision, terwijl ze een goedaardig plekje bleken te hebben. Tja, dat komt ook heel vaak voor als ik als huisarts de beoordeling doe en een plekje verdacht vindt. Het is gewoon een kwestie van gewenning. Het is veel meer afhankelijk van de dokter dan van de patiënt of zo’n toepassing slaagt.’

Eerst focus op digitaal portaal

Zou Schellingerhout – met dit in het achterhoofd – andere huisartsen aanraden de app van SkinVision aan te bieden aan patiënten? ‘Op zich wel’, zegt hij, ‘maar de focus in de praktijk moet eerst liggen op het implementeren van de basisservices zoals online afspraken en e-consulten. Pas als de medewerkers daaraan gewend zijn en er de voordelen van inzien, is het zinvol zo’n volgende stap te zetten. Als patiënten het digitale portaal niet gebruiken, omdat de huisartsenpraktijk er niet actief mee omgaat, dan zien ze de app er ook niet in staan.’

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”


0
Laat een reactie achterx